Koulutus uudistui juuri – Ei anneta sen mennä hukkaan. Toisen asteen maksuttomuus ja oppivelvollisuuden pidentäminen

 

Pandemia on pakottanut koko koulutuksen keksimään uusia tapoja oppia ja opettaa. Kyseessä on lähihistoriamme suurin koulutuksen uudistus, joka syntyi hetkessä paineen alla improvisoiden ilman vuosien virkamiestyötä. Uudet tavat käydä koulua etänä ovat tulleet suoraan parhailta asiantuntijoilta eli opettajilta itseltään. Ponnistus on ollut valtava mutta vaihtoehtoja ei ole ollut. Akuutin kriisin jälkeen nämä innovaatiot ja käytänteet tulee purkaa ja analysoida hyvin, jotta niitä voidaan hyödyntää myös jatkossa. Kriisi on mahdollisuus katsoa tapojamme uusin silmin. Etäkoulun parhaat palat voivat olla osa lähikoulua. Tälläinen analyysi ja sen hyödyntäminen vaatii kuitenkin aikaa sekä työrauhaa kouluille ja koko sektorille.

Hallitus on tekemässä suurta toisen asteen koulutusuudistusta, jossa yhdistyy oppivelvollisuuden pidentäminen ja toisen asteen maksuttomuus. Tämä tietää uutta suururakkaa oppilaitoksille. Opettajat, lukioiden rehtorit ja Suomen lukiolaiset ovatkin vedonneet opetusministeriin ja hallitukseen, että ottaisimme aikalisän uudistusten suhteen. Nyt tarvitsemme tukea ja aikaa, emme lisäkuormaa.

Oppivelvollisuuden pidentämistä perustellaan sillä, että työmarkkinoilla tarvitaan osaajia ja Suomi tarvitsee koulutustason nostoa. Molemmat ovat kannatettavia asioita mutta oppivelvollisuuden nosto on kallis ja byrokraattinen väline ongelmaan, johon on olemassa parempiakin täsmälääkkeitä. Pakko on huono kannustin nuorille aikuisille, jos on jo ehtinyt pudota kyydistä. Tuki on tärkeämpää ja sitä annetaan jo nyt monin eri tavoin. Parasta lääkettä tässäkin asiassa on ennaltaehkäisy ja panostukset perusopetukseen, että tarvittavaa tukea on saatavilla koulupolun alusta saakka.

Kriisi on näyttänyt myös digitaalisten oppimisympäristöjen ja materiaalien tärkeyden. Tarvitsemme digitaalisen kaikille suomalaisille avoimen oppimisympäristön, joka sisältää kaikki perusopetuksen ja toisen asteen oppimateriaalit ja jonne opettajat ja alan toimijat voivat lisätä omia tuotteitaan ja oivalluksiaan. Tämä helpottaisi myös lisätukea ja täydennyskoulutusta tarvitsevia.

Tällainen kansallinen oppimiskirjasto tekisi toisesta asteesta maksuttoman tavalla, joka hyödyttäisi koko yhteiskuntaa.

Share This: