Teemat & tavoitteet

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen
Tämä on aikamme tärkein kysymys, jossa meidän tulee onnistua. Kaikki muu riippuu siitä. Tavoitteen tulee olla Pariisin sopimuksen mukainen lämpenemisen pysäyttäminen alle kahteen asteeseen. Hiilinielujemme maksimointi, siirtyminen päästöttömiin energialähteisiin ja uuden teknologian kehittäminen tulee olla politiikkamme keskiössä.

Energia
Energiapolitiikka on yksi tärkeimmistä keinoista muuttaa maailmaa ja turvata kestävä kehitys. Jos investoimme fossiilisiin polttoaineisiin, katsomme menneisyyteen ja jätämme jälkipolville ehtyneet resurssit ja ilmastokatastrofin. Jos taas satsaamme päästöttömiin ja uudistuviin energialähteisiin, voivat seuraavat sukupolvet olla meitä vauraampia ja elää turvallisemmassa maailmassa. Lopetetaan siis kiivihiilen, turpeen ja öljyn polttaminen jo 2020-luvulla ja siirrytään uusiutuviin energialähteisiin. Tulevaisuus on tuulen ja auringon ja Suomen kannattaa olla etujoukoissa kehittämässä molempia. Lisäksi meillä on hyvät mahdollisuudet käyttää metsä- ja peltoenergiaa, biokaasua ja maalämpöä nykyistä tehokkaammin. Kohdistetaan yritystukia enemmän uusiutuvaan energiaan ja clean tech- innovaatioihin. Toistaiseksi tarvitsemme myös ydinvoimaa vaikka sen kannattavuus heikkenee koko ajan suhteessa uusiutuviin energiamuotoihin. Suomi voi olla iso peluri puhtaan teknologian kehittämisessä ja se voi olla yksi taloutemme kulmakivistä.

Sosiaaliturva
Sosiaaliturvajärjestelmämmme uudistaminen on yksi seuraavan hallituksen suurista tehtävistä. Nykyinen tukiviidakko on byrokraattinen eikä vastaa tämän päivän tarpeita. Vihreät kannattaa perustuloa ja tasa-arvoista perhevapaauudistusta, joka on joustava ja parantaa isien asemaa perheissä ja äitien työelämässä. Esitämme perhevapaamallia, joka ei lisää kustannuksia nykyiseen järjestelmään verrattuna. Ansiosidonnaisista vanhempainvapaista isälle korvamerkitään 5 kuukautta, äidille 5 kuukautta ja lisäksi 5 kuukautta vanhemmat saavat jakaa haluamallaan tavalla. Pitkän aikavälin tavoitteena on malli 6+6+6.
Perustulon ajatus taas on vähentää kallista byrokratiaa ja tehdä työhön pääsystä helpompaa ja työstä aina kannattavaa. Vihreiden perustulomalli on laskettu eduskunnan tietopalvelussa ja todettu realistiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi. Malli löytyy täältä: https://www.vihreat.fi/asiat/vihrea-politiikka/teemat/koyhyys/perustulo
Perustulo on mahdollista toteuttaa myös negatiivisen tuloveron kautta. Se tosin vaatii toimiakseen reaaliaikaisen tulorekisterin.
Joka tapauksessa soten kompuroinnista on syytä ottaa opiksi ja uudistukset tulee tehdä asteittain ja kokeilujen kautta.

Koulutuksen kunnianpalautus
Laadukas ja tasa-arvoinen koulutus on Suomen menestyksen edellytys ja sitä on tuhottu tällä hallituskaudella ennennäkemättömällä tavalla. Nyt on aika tehdä koulutuksen kunnianpalautus! Vihreät haluaa panostaa koulutukseen miljardi euroa ensi eduskuntakaudella. Se on sijoitus tulevaisuuteen. Tässä muutamia konkreettisia tavoitteita:
1. Maksuton toisen asteen koulutus
Maksuton toisen asteen koulutus on ainutlaatuinen mahdollisuus parantaa oppimateriaaleja ja säästää rahaa.
Minun visioni löytyy täältä: http://www.pekkarautio.fi/oletuskategoria/maksuton-toisen-asteen-koulutus-ja-miten-se-tehdaan/
2. Maksuton varhaiskasvatus 5-vuotiaasta alkaen.
3. Lisää resursseja perusopetuksen kolmiportaiseen tukeen. Enemmän erityisopettajia ja tukea kouluille, jotka sitä erityisesti tarvitsevat.
4. Ammatilliseen koulutukseen lisää resursseja. Enemmän lähiopetusta ja opettajia.
5. Korkeakoulujen rahoitukseen korotus, jossa huomioidaan myös indeksileikkaukset
6. Panostuksia tutkimukseen. Esim. Tekesin innovaatiotuki.

Kaikille yhteinen katsomusaine
Minusta Suomen tulisi luopua nykyisestä uskonnonopetuksesta ja siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen, joka olisi neutraali yhdistelmä uskontojen historiaa, periaatteita ja nykyiseen elämänkatsomustietoon liittyviä aiheita kuten etiikkaa. On täysin järjetöntä jakaa lapsia ryhmiin uskontojen mukaan ja korostaa erilaisuutta todella konkreettisella tavalla. Koulun tehtävä on lisätä ymmärrystä myös toisia uskontoja ja kulttuureja kohtaan. Nykyinen systeemi ei sitä tee ja on kaiken lisäksi kallis, kun jokainen uskollinen ryhmä tarvitsee omat opettajansa, joilla ei aina ole minkäänlaista pätevyyttä tehtäväänsä. Muutenkin uskonnot ja valtio tulee pitää erossa toisistaan. Yhteiskunnallisia päätöksiä ei voi tänä päivänä tehdä pyhiä tekstejä lukemalla.

Kaivoslaki
Suomen Kaivoslaki kaipaa pikaista uudistamista. Suomalainen yhteiskunta ei juuri hyödy maaperänsä aarteista mutta joutuu maksamaan ympäristötuhojen seuraukset. Meillä on maaperä pullollaan arvokkaita mineeraaleja, joista saatava taloudellinen hyöty karkaa liian usein monikansallisten yhtiöiden taskuihin. Suomi on pohjolan Kongo kaivoslakinsa puolesta ja ulkomaiset kaivosyhtiöt varaavat malmivarantojamme kiihtyvällä tahdilla. Meiltä puuttuu myös kokonaan kaivosrojaltivero, jota käytetään lähes kaikissa kehittyneissä kaivosmaissa. Kohtuullinen verotus ei ole investointien este ja auttaa meitä rahoittamaan hyvinvointiyhteiskuntaa. Aarteistaan ei kannata luopua liian halvalla. Meillä on myös käytössä 1700-luvulta peräisin oleva valtausperiaate, jonka mukaan malmiesiintymät kuuluvat ensimmäiselle varaajalle. Valtausperiaate koskee jopa yksityisiä maita ja luonnonsuojelualueita. Maaperämme aarteet kuuluvat meille Suomen kansalaisille ja niitä pitää hyödyntää niin, ettei luontoamme pilata. Tavoitteenani on kestävä kaivoslaki, joka huomio luontoarvot ja kansalaisten oikeudet sekä turvaa osaltaan hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta.

Kulttuurin budjetti 1%
Nostetaan kulttuuribudjetti nykyisestä 0,8%:sta prosentin tasolle. Se on investointi, joka maksaa itsensä takaisin sekä euroissa että hyvinvoinnissa.

Share This: