Miten maksuton toinen aste tehdään?

Last updated on 16.10.2020

Tänään hallitusneuvotteluissa on päätetty oppivelvollisuuden pidentämisestä toiselle asteelle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että toisesta asteesta tulee maksuton. (EDIT 16.10.2020 Valtioneuvosto on juuri hyväksynyt esityksen oppivelvollisuuden pidentämisestä 18 vuoteen ja seuraavaksi esitys menee eduskunnan käsittelyyn). Nyt on aika puhua siitä, miten maksuttomuus toteutetaan? Jos vain tilaamme oppimateriaalit nykyisiltä toimijoita, hintalappu on kova, yli 100 miljoonaa euroa vuosittain. Onneksi tämänkin voi tehdä fiksummin. Tässä ehdotukseni:

Voisimme tehdä kaikille avoimen digitaalisen tietopankin ja oppimisympäristön,joka sisältäisi myös toisen asteen oppimateriaalit laadukkaassa muodossa. Oppimiskokonaisuudet voitaisiin jakaa yksittäisiin opetussuunnitelmia seuraaviin moduuleihin. Opettajan oppaat, erityisopetuksen materiaalit(esim. lukivaikeuksien kuntouttaminen, testit) olisivat kaikkien saatavilla. Tämä mahdollistaisi myös pidemmälle menevän oppimisen omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Erityistä tukea tarvitseville oppilaille ja heidän lähipiirinsä aikuisille laadukkaan opetusmateriaalin helppo saatavuus mahdollistaisi tukitoimia, johon pelkällä koululla ei välttämättä ole resursseja. Opettajat voisivat myös lisätä palveluun omia materiaalejaan ja hyväksi kokemiaan käytäntöjä. Tämä tarjoaisi ammattilaisille hyvän alustan tehdä yhteisöllistä avoimen lähdekoodin kaltaista kehittämistyötä, joka hyödyttäisi koko yhteiskuntaa.

Oppimisympäristö voisi sisältää videomuotoisia virtuaalitunteja, joiden pitäjät ovat oman alansa parhaita asiantuntijoita ja innostavia opettajia. Rovion tai Supercell:in koodari kertoo, mihin matematiikkaa tarvitaan, suurlähettiläs puhuu historian ja yhteiskuntaopin tärkeydestä, Esko Valtaoja tähtitieteestä ja Sixten Korkman taloudesta jne. Tämä tukisi myös uuden opetussuunnitelman ilmiölähtöisyyttä.

Perinteinen oppikirja on edelleen hyvä työkalu perusopetuksen puolella mutta se ei pysty vastaamaan digitalisaation haasteisiin toisella asteella. Esim. ylioppilaskoe on jo kokonaan digitaalinen ja samaan suuntaan on menossa koko akateeminen maailma sekä työelämä. Pitää kuitenkin muistaa, että kirjoittamisen ja kynän käyttämisen edut oppimisessa ovat tutkimusten mukaan kiistattomat. Otetaan siis parhaat puolet molemmista eli laitetaan tieto pilveen ja käytetään kynää ja paperia yhtenä oppimisen työkaluista.

Tämän päivän ja tulevaisuuden muuttavassa maailmassa myös täydennyskoulutuksen tarve tulee kasvamaan. Tällainen palvelu antaisi meille mahdollisuuden päivittää omaa osaamistamme joustavasti tarpeen mukaan.

Suomalaisen koulutuksen maine on edelleen kova ja sille on maailmalla kysyntää. Tässä meillä olisi valmis vientituote, suomalainen koulutusformaatti.

Alan osaamista on Suomessa paljon: nykyiset kustantajat, Yle, peliteollisuus…Tälläkin hetkellä Ylen verkkopalveluissa on paljon laadukasta oppimateriaalia muun muassa sähköisiin ylioppilaskokeisiin liittyen.

Meillä on tässä loistava tilaisuus parantaa toisen asteen koulutusta kustannustehokkaasti tavalla, joka hyödyttää koko Suomea!

Share This: