Sunnuntairaportit

Kirjoitan säännöllisen epäsäännöllisesti facebook-sivuilleni sunnuntairaportteja, joissa käsittelen ajankohtaisia aiheita. Nämä raportit ovat vuosilta 2017-2020, tuoreimmat ylimpänä. Uusimmat löytyvät aina täältä: https://www.facebook.com/Rautiojapekka/

Sunnuntairaportti 79(16.5.21) – Mikä koulussa on tärkeintä?

Muutama sana viime aikojen peruspelleilystä, inkluusiosta, koulutuspoliittisesta selonteosta ja kulttuurista.

Hallitus antoi juuri eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon, joka ohjaa koulujemme kehitystä 2040 asti. Valitettavasti perussuomalaisten poliittinen teatteri on vienyt kaiken tilan mediassa ja tämäkin asia on jäänyt älämölön taakse. En ole nähnyt yhtään analyysia tai pääkirjoitusta selontekoon liittyen. Viime aikojen pelleily tekee myös näkyväksi sen, minkälaisella otteella perussuomalaiset aikovat yhteisiä asioita hoitaa. Jos tämä tapahtuisi koululuokassa, se voisi mennä suunnilleen näin: Muut yrittää tehdä duunia, ja muutama huomionkipeä tyyppi sikailee, häiritsee ja tekee siitä mahdotonta.

Koululuokkavertaus olkoon aasinsilta selontekoon. Olen käynyt sen pariin kertaan läpi ja kyseessä on ansiokas suomalaiseen koulutukseen ja tutkimuksen kehittämiseen tähtäävä paketti. Koko koulutuksemme ydin tiivistyy selonteon lauseeseen: ”Kaikilla on oikeus oppia, kasvaa ja saada tarvitsemansa tuki”.

Koska kuntavaalit ovat ovella ja koulutuksen järjestäminen on kuntien vastuulla, on paikallaan kysyä, toteutuvatko tasavertaisen oppimisen mahdollisuudet Vantaalla? Samaa kannattaa kysyä ihan jokaisessa Suomen kunnassa. Vantaa on ollut Suomessa edelläkävijä luopuessaan erityiskouluista- ja luokista. Olemme siirtyneet inkluusioon, jossa kaikki oppilaat, myös paljon tukea tarvitsevat, opiskelevat samoissa luokissa muiden kanssa. Ajatus on hyvä mutta vaatii toimiakseen kunnolliset resurssit. Jos luokassa on paljon tukea tarvitsevia oppilaita, opettaja on mahdottoman urakan edessä. Seuraa kierre, jossa uupumus, häiriökäytös, kiusaaminen ja jopa väkivalta ruokkivat toisiaan ja koulun ydintehtävä oppimisen mahdollistaminen tulee mahdottomaksi. Kun tukea tarvitsevat lapset jätetään riittämättömien resurssien varaan, seuraukset voivat olla todella traagisia. Esim. Koskelan tragedian yhtenä taustatekijänä olivat juuri puutteet erityisopetuksessa.

Vantaa julkaisi 2019 selvityksen, miten oppimisen tuki toteutuu opetuksessa. Tulokset kertovat karua kieltä siitä, että parannettavaa on paljon. Tässä keskeisimpiä tuloksia:

 • Puolet peruskoulun opettajista kokee, että tukea tarvitsevat oppilaat kuormittavat heidän työtänsä jatkuvasti.
 • Puolet luokanopettajista ja noin 60 prosenttia aineenopettajista arvioi, ettei heillä ole riittävästi resursseja ja aikaa erityistä tukea saavien oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen.
 • Puolet opetushenkilöstöstä kokee luokkien ja opetusryhmien olevan liian suuria sen tuen antamiseen
 • aineenopettajista alle kymmenen prosenttia oli tilanteeseen täysin tyytyväinen.

Varhaiskasvatuksen tulokset ovat samansuuntaisia kuin perusopetuksessa. Ammatillisella puolella tilanne on vielä huonompi. Etäopetus ei ole ainakaan parantanut tilannetta.

Sitten vastaus otsikon kysymykseen. Tärkein asia koulussa on yksinkertaisesti opettajien määrä ja opetusryhmien koko. Digitalisaatio tai opettajien lisäkoulutus ei tässä juuri auta. Varsinkin laaja-alaisia erityisopettajia tarvitaan lisää. Vantaa käyttää sekä perusopetuksessa että lukiossa naapurikuntia vähemmän rahaa oppilasta kohden. Säästämiseen ei tässä asiassa ole varaa mutta parantamisen varaa on paljon.

Ps. Koska kulttuurialan kohtelu pandemian aikana on ollut häpeällistä, oli ilahduttavaa huomata, että myös taiteen perusopetuksella ja kulttuurilla oli keskeinen paikka selonteossa. Politiikka toimii niin, että ensin puhutaan, sitten luodaan tavoitteet, jotka toivottavasti muuttuvat konkretiaksi. Sanoilla on väliä ja julkilausutut tavoitteet mahdollistavat muutoksen. Se ei kuitenkaan tapahdu itsestään vaan lisäksi tarvitaan sinnikkäitä ja periksiantamattomia tekijöitä, jotka vievät homman maaliin asti. Jos kulttuurin asemaa halutaan parantaa Suomessa, tarvitaan sekä kuntiin että eduskuntaan enemmän päättäjiä, jotka tuntevat alan ja sen toimintaperiaatteet.

Sunnuntairaportti 78(21.3.21) – Mielenosoitus ilman mieltä, Onnellisten maa, Etäkoulu, Ravintolat, kulttuuri ja lopuksi hyviä uutisia

Mielenosoitus ilman mieltä

Eilen järjestettiin kansalaistorilla yhdistetty koronalinko ja mielenosoitus sen puolesta, että jatkossakin terveydenhuolto on ylikuormitettu, koulua käydään etänä, ravintolat pysyvät kiinni, kulttuuriala kuolee…Menossa mukana myös PS:n puheenjohtajaehdokas Tiihosen Ossi. Aikamoista.

Onnellisten maa

Suomi valittiin taas maailman onnellisimmaksi maaksi. Kova saavutus näinä erikoisaikoina, jolloin monen onnea koetellaan. Itse uskon, että onnemme ja myös menestyksemme taustalla on yhteiskuntamme tasa-arvoisuus. Ilman vähättelyä ja syrjintää on helpompi olla onnellinen. Viime aikoina on myös nähty, että voittajallakin on parannettavaa. Rasismi ja naisiin kohdistuva väkivalta ovat meidän sokeita pisteitä. Onneksi uusi sukupolvi tuo epäkohtia rohkeasti esille ja uskaltaa kyseenalaistaa. Keskustelu sukupolvien kuilun ylitse ei ole helppoa ja ärsytyskynnys ylittyy helposti puolin ja toisin. Kannattaa silti kuunnella ja yrittää ymmärtää.

Etäkoulu ei vähennä tartuntoja

Suomen johtavien infektiolääkäreiden(Mm Harri Saxen ja Jaana Syrjänen) mukaan koulujen sulkeminen ei ole tehokas keino vähentää tartuntoja. Tämä on havaittu tutkimuksissa ympäri maailmaa. Työikäiset ovat suurin tartuttajaryhmä. Etäkoulun hinta on ollut kova ja hyöty vähäinen. Etäopetusta on kestänyt liian pitkään ja kaikki eivät enää jaksa pysyä mukana. On tärkeää, että toisen asteen nuoret saavat palata vielä keväällä lähiopetukseen.

Ravintoloille tukipaketti, kulttuurialan freelancerit ovat odottaneet omaansa jo vuoden

Ravintolat saivat kattavan tukipaketin nopealla aikataululla. Se on hieno asia. Samalla on pakko ihmetellä, missä kulttuurialan freelancereiden tukipaketti viipyy. Ala on ollut täyssulussa vuoden. Tiedän, että asiasta keskustellaan päättävissä pöydissä mutta konkreettisia toimia tarvitaan ja nopeasti. Tanskassa on valmis malli tukipaketista, jonka voi tuoda pienillä säädöillä suoraan Suomeen. Tämän ei pitäisi olla näin vaikeaa ja hidasta. Viime sunnuntain raportissa tarkemmin aiheesta.

Suomen historian suurin ilmastopanostus

Loppuun loistava uutinen! Tällä viikolla hallituksemme julkaisi suunnitelman EU:n elpymisrahojen käytöstä Suomessa. Vähintään puolet paketista käytetään ilmastotoimiin ja vihreään siirtymään. Lisäksi kaikilta paketin toimilta edellytetään, etteivät ne saa olla haitallisia ilmaston tai luonnon kannalta. Kyseessä on historiamme suurin yksittäinen ilmastotoimi, joka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa kuudella prosentilla. Tämä on valtava voitto, joka hyödyttää meistä jokaista.

Lisäksi pakettiin kuuluu panostukset osaamiseen, tutkimukseen ja digitalisaatioon. Lisäksi paketista on korvamerkitty 2% kulttuurille ja luoville aloille. Se on hyvä alku ja antaa toivottavasti suuntaa sille, että kulttuuri näkyy jatkossa paremmin myös valtion budjetissa. Kulttuurin osuus budjetista on tällä hetkellä 0,8%, kun sen osuus bruttokansantuotteesta, työllisyydestä ja kulutuksesta on 3-5%.

Ilmastotavoitteet näkyvät konkreettisesti myös kuntapolitiikassa. Olen itse Vantaan teollisuuskiinteistöjen(VTK) hallituksessa ja päätimme juuri kaupungin kanssa rakentaa suuren hybridikiinteistön Tikkurilaan. Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ohjaavat hanketta. Korkein ympäristösertifiointi, aurinkoenergiaa, ympäristöystävälliset materiaalit, energian ja hukkalämmön kierrätystä…Rakennuksen hiilijalanjälki on alle puolet normaalista.

Maailma muuttuu, kun sitä muutetaan.

Sunnuntairaportti 77(14.3.21) – Freelancereiden ja tapahtuma-alan tukipaketista perustuloon, mallia muista pohjoismaista

Kulttuurialan freelancereiden free falling jatkuu

Tällä hetkellä kaikki vaikuttavat olevan päättäjiä myöten yksimielisiä siitä, että kulttuurialan 200 miljoonan tulomenetyksiä korvaamaan tarkoitettu 15 miljoonan tukipaketti ei riitä edes laastariksi. Lisää tarvitaan ja malli löytyy ihan naapurista Tanskasta. Siellä tuki kohdistuu eniten kärsineisiin pienituloisiin freelancereihin. Tanskan mallissa vaatimuksena on tuloilla todistettava ammattimaisuus ja korvaus perustuu rajoitusten vuoksi menetettyihin tuloihin(työsopimukset, aikaisempien vuosien tulot)). Tulomenetyksille on määritelty alaraja ja korvaukselle yläraja. Korvaus kattaa taiteilijoiden lisäksi mm. valo- ja äänitekniikan ammattilaiset.

Olen itsekin vienyt kulttuurialan viestiä päättäviin pöytiin ja suhtautuminen on ollut ymmärtäväistä ja ainakin Vihreä eduskuntaryhmä tekee työtä kulttuurialan eteen. Yksi erittäin tärkeä pointti on, että Y-tunnus ei saa olla edellytys tuen saamiseen. Koko ajan kasvava määrä freelancereita käyttää laskutuspalveluita eikä perusta omaa yritystä. Tämä pitää huomioida, että tukien jako olisi oikeudenmukaista.

Tapahtuma-alalle mallia Norjasta

Tapahtuma-alan tukemiseen voi ottaa mallia Norjasta. Siellä on käytössä tapahtumien takausmalli, joka kattaa koko tapahtumaan liittyvän alihankintaketjun aina pieniä freelancer-toimijoita myöten.

Perustulo

Viimeistään tämä pandemia on paljastanut, että koko sosiaaliturvajärjestelmämme on vanhanaikainen, reikäinen ja kaipaa päivittämistä. Olisiko nyt perustulon aika? Se ei ehdi paikkaamaan tätä akuuttia kriisiä mutta meidän pitää ajatella myös tulevaisuutta. Tällä hetkellä samaa työtä tekevillä voi olla täysin erilainen sosiaaliturva riippuen siitä, kuka heidän hakemuksensa käsittelee tai katsotaanko heidät palkansaajiksi vai yrittäjiksi. Nykyään yrittäjäksi voidaan katsoa täysin mielivaltaisesti henkilö, jolla ei ole edes yritystä.

Perustulomalliin kuuluisi myös yrittäjille ja palkansaajille yhteinen ansiosidonnainen tuki, jossa sekä yrittäjyys että palkkatyö kerryttää ansioturvaa. Tämä poistaa yhden esteen yrityksen perustamisesta. Ei tarvitse pelätä jäävänsä tukiverkkojen ulkopuolelle. Tukihakemusrumba ja byrokratia vähenee, kun kaikki perusetuudet yhtenäistetään. Perustulo kattaa joustavasti kaikki elämäntilanteet ja siirtymät niiden välillä. Se toimii opintotukena, sairauspäivärahana, vanhempainpäivärahana, antaa turvaa freelancerin ja pätkätyöläisen tulottomille jaksoille, starttirahana yrittäjälle…Perustulo yhdistää kaikki nykyiset edut mahdollisimman byrokratiavapaaksi perusturvaksi kaikille säätyyn tai statukseen katsomatta. Se myös kannustaa työntekemiseen ja yrittämiseen. Jokainen tienattu euro on kotiin päin ja työn tekeminen kannattaa. Sosiaaliturvan tehtävä on mahdollistaa ja kannatella vaikeissa tilanteissa, ei kyykyttää tai lyödä lyötyä.

Perustulo on uusi asia ja tarvitsemme siitä tutkittua tietoa. Ensimmäinen kokeilu oli suppea ja keskittyi paljolti pitkäaikaistyöttömiin. Seuraava askel on laaja perustulokokeilu, jossa on mahdollisimman laajasti eri elämäntilanteessa olevia henkilöitä: Freelancereita, pätkätyöläisiä, itsensätyöllistäjiä, opiskelijoita, maaviljelijöitä, kotivanhempia jne.

Sunnuntairaportti 76(28.3.21) – Poliittinen osmoosi, Kokoomus, Vihreät ja Kalevala

Kirsi Piha valittiin kaksi viikkoa sitten kokoomuksen pormestariehdokkaaksi ja hän perui ehdokkuutensa eilen. Piha olisi jatkanut Vapaavuoren linjoilla liberaalin, avoimen ja kansainvälisen Helsingin puolustajana. Kokoomus ja suomalainen politiikka on muuttunut aika paljon niistä vuosista, jolloin Piha oli kaupunginvaltuutettuna ja kansanedustajana. Silloin tuskin olisi suvaittu esim. Atte Kalevan kaltaisia puhtaasti identiteettipolitiialla ratsastavia henkilöitä. Kaleva on yksi niistä, jotka käyvät mielikuvitustaistelua kommunismia vastaan ja joiden politiikka perustuu vastakkainasetteluun yhteistyön sijasta. Tässä pidempi kirjoitukseni aineesta:

http://www.pekkarautio.fi/blogi/back-in-the-ussr-mielikuvituskommarit-tulee-oletko-valmis/

Tämän tapaus on myös esimerkki, mihin vihapuhe, öyhötys ja hinnalla millä hyvänsä huomiota hakeva politiikka johtaa. Järkevät ja osaavat ihmiset eivät jaksa ja siirtyvät muualle. Se on meidän kaikkien tappio. Piha juuri kirjoitti sulkevansa somen ja olevansa hetken ilman mielipiteitä. Moni politiikassa mukana oleva miettii varmasti samaa.

Poliittinen osmoosi(liuottimen diffuusiota puoliläpäisevän kalvon läpi. Liuotin siirtyy sille puolelle, jolla liuenneen aineen pitoisuus on suurempi) on nyt aktiivista juuri perussuomalaisten ja Kokoomuksen rajapinnassa. Meillä Vantaallakin on siirtynyt henkilöitä kokoomuksesta perussuomalaisiin. Itse arvostan kokoomuksen Helsingissä tekemään kaupunkipolitiikkaa, jossa on menty asiat edellä ja enimmäkseen myös hyvässä yhteistyössä toisen suuren puolueen vihreiden kanssa. Toivottavasti Kalevan kaltaiset hahmot eivät karkota puolueesta lisää liberaaleja Pihan, Lepomäen ja vaikka Stubbin kaltaisia henkilöitä. Nyt olisi hyvä päästä puhumaan jo siitä, miten Suomen suurimman kaupunkia kehitetään tulevaisuudessa niin, että siellä on hyvä asua, liikkua, yrittää, kasvattaa lapsia jne.

Vihreät Helsingin suurin puolue

Vihreät ovat tuoreessa gallupissa nousseet Helsingissä kokoomuksen ohi suurimmaksi puolueeksi. Lisäksi Helsingin entinen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri lähtee kuntavaaliehdokkaaksi pienen tauon jälkeen. Arvostan kaimani rauhallista, viisasta ja keskustelevaa otetta asioihin. Sellaista tarvitaan nyt politiikassa. Faktat edellä ja paras argumentti voittaa.

Vantaa on osa pääkaupunkiseutua ja yhteistyö kaupunkien välillä on tiivistä. Meillä on myös Vantaalla loistava lista ehdokkaita ja erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa painoarvoamme Vantaan ja koko pääkaupunkiseudun päätöksenteossa. Olen juuri nyt erittäin tyytyväinen puoluevalinnastani.

Kalevalan päivä

Minulla on ollut aina ollut läheinen suhde Kalevalaan. Äitini on runonlausuja ja olen lapsesta asti altistunut sekä Kalevalalle että Kanteletarelle. 90-luvulla Kalevala oli merkittävä osa muusikon työnäni, kun kiersimme ympäri Suomea ja maailmaakin esittämässä Rock-Kalevalaa. Keikkoja kertyi useampi sata välillä Helsinki-Utsjoki-Reyjavik-Dar es Salam. Osaan vieläkin ulkoa pätkiä Kalevasta.

Kalevalan merkitys on Suomelle valtava. Kun ajatusta Suomesta alettiin kehittämään 1800-luvulla, uudelle kansakunnalle piti luoda kulttuuri, jotain mikä sitoo ihmiset yhteen ja antaa merkityksen sanalle Suomi. Kalevala oli Suomen alkuräjähdys, josta suomalainen maailmankaikkeus lähti laajenemaan. Gallen-Kallelan taulut, Sibeliuksen sävellykset ja monet muut kulttuurimme peruskivet muurattiin yhteen juuri Kalevalan säkeillä.

Tämän olen laulanut satoja kertoja:

Mieleni minun tekevi,
Aivoni ajattelevi
Lähteäni laulamahan,
Saa’ani sanelemahan,

Sunnuntairaportti 75(21.2.21) –Luonnollista itsepuolustusta, perheet vapaalla, kulttuuri, Haavisto Venäjällä, työvoimapula ja 2.asteen yhtälö ja oispa kaljaa

Luonnon suojelussa tapahtuu

Suomalainen luonto on arvokkain aarteemme ja sitä suojellessamme suojelemme lopulta itseämme. Kyseessä on luonnollinen itsepuolustus.

Suot ovat osa monimuotoista luontoamme ja monien lajien koti. Tutkimukset ovat osoittaneet, että suot ovat tärkeitä myös ilmastonmuutoksen hillinnässä. Vihreät ovat aina ajaneet soiden suojelua ja ojitettujen soiden ennallistamista. Nyt hihat on kääritty ympäristöministeri Krista Mikkosen johdolla ja viime vuonna soita on pelastettu ennätystahtiin yli 3000 hehtaaria, joka on yli neljä kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Myös kansalaiset ovat osoittaneet, että luonto on suomalaisille tärkeä. Kansalaisaloitteet turpeen energiakäytön lopettamiseksi ja uhanalaisten eläinten metsästyksen kieltämiseksi keräsivät molemmat yli 50 000 nimeä ja ne otetaan eduskunnan käsittelyyn. Hyvä Suomi!

Perhevapaauudistus

Perhevapaauudistusta on kaivattu pitkään. Vanha järjestelmä oli jäykkä ja epätasa-arvoinen. Nyt otettiin suuri askel tasa-arvoisempaa ja lapsiystävällisempää Suomea kohti.

Tukea kulttuurialan freelancereille

Pitkään kaivattu tuki kulttuurialalle on tulossa ja se suunnataan erityisesti freelancereille ja vapaalle kentälle, joiden tuet ovat olleet täysin riittämättömiä. Ala on ollut kärsivällinen ja samalla täysin pysähdyksissä valtiovallan toimesta. Jaksuhalit on halattu, nyt tarvitaan euroja. Kulttuuri on kaiken inhimillisen sydän. Se tarvitsee nyt elvytystä.

Kuka meitä hoitaa tulevaisuudessa? Ikäpyramidihuijaus

Kevan pomolta tuli tylyä raporttia. Kunta-alalta poistuu lähivuosina melkein 200 000 työntekijää. Erityinen pula on sairaanhoitajista ja erityisopettajista. Kun tekijöitä on liian vähän, työt kasautuvat liian harvoille, kuormittavuus lisääntyy ja alanvaihto alkaa kiinnostamaan enemmän kuin loppuunpalaminen. Pelkästään Uudellamaalla on nyt 3500 sairaanhoitajan vaje. Silti Suomella on varaa karkottaa lähihoitajaksi kouluttautunut, kielen oppinut ja alalle työllistynyt turvapaikanhakija.

Tätä vajetta ei paikata millään muulla kuin työperäisellä maahanmuutolla. Siinä voimme ottaa mallia Kanadasta, jossa on Suomen tapaan alhainen syntyvyys ja väestö ikääntyy vauhdilla. Siellä on ymmärretty, että taloudellinen kasvu ja vanhentuvan väestön hoitaminen tarvitsee työvoimaa ja tekijöitä maan rajojen ulkopuolelta. Suomen pitää ottaa tämä asia tosissaan. Ihan itsekkäästikin olen huolissani siitä, kuka minun ikäluokkaani hoitaa, kun omat voimat eivät siihen enää riitä.

Diplomatiaa

EU:n ja Venäjän suhteet ovat aallon pohjassa ja Suomi on siinä myrskyn keskellä. Nyt on tärkeää, että ulkopolitiikkaa hoitavat kokeneet ja pätevät henkilöt, joilla on selkärankaa ja diplomatia hallussa. Presidentti Niinistö ja Haavisto täyttävät nämä kriteerit. Haavisto oli hyvin valmistautunut ja toimi viisaasti yhdellä tämän hetken vaativimmista ulkopoliittisista pelikentistä. Tämä oli tärkeä onnistuminen Suomelle ja EU:lle!

Toinen aste siirtyy osittaiseen lähiopetukseen

Päätös oli vaikea ja siinä jouduttiin tasapainoilemaan ruton ja koleran välillä. Etäopetuksen haitat ja tartuntojen määrät kasvavat. Nuoret ovat kantaneet monia muita suuremman taakan. Nyt heidät priorisoitiin. Se on minusta hyvä. Kyseessä on aikamoinen logistinen harjoitus lukioille. Sen voisi esittää vaikka tällaisessa muodossa:

 1. asteen yhtälö

Tehtävä pitkän matematiikan kirjoituksiin: Ratkaise yhtälö: Max puolet lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista on vuorollaan lähiopetuksessa.

Eri aineissa on eri ryhmät, eri ryhmissä opiskelijoita eri vuosikursseilta, opiskelija on viidessä eri ryhmässä päivän aikana. Opettaja opettaa neljää ryhmää päivän aikana? Tee kaavio, jolla saat homman toimimaan? Onnea matkaan! Päätös oli oikea ja tästäkin selvitään.

Oispa kaljaa

Hain eilen ravintolasta ruokaa kotiin vietäväksi. Ravintoloitsija kysyi halusinko juotavaa? En ilmeisesti muistanut olevani Suomessa ja otin kylmäkaapista japanilaisen oluen. Se ei valitettavasti käy, ei voi myydä ulos. Olisin voinut kuulemma juoda sen odotellessa. Vastasin ei kiitos, en halua dokata vaan ruokajuoman. Katsoimme toisiamme, kohotimme kulmakarvojamme yhteisymmärryksen merkiksi: Absurdistanissa eletään Absurdistanin lakien mukaan. Anniskelualue, ulosmyyntikielto, etämyyntikielto, monopoli jne…

Rakas Suomeni, olet välillä hieman yliholhoava. Luottaisit vähän ja anna lastesi kasvaa aikuisiksi.

Sunnuntairaportti 74(7.2.21) Hyvinvoinnin ja kukoistuksen kulmakivet –  osa 1 Suvaitsevaisuus ja sietäminen

Tällä viikolla on puhuttu valtionvarainministeriön raportista ja siitä, miten Suomi on jäänyt jälkeen muiden pohjoismaiden talouskehityksestä. Ekonomistit ovat nostaneet työperäisen maahanmuuton yhtenä tärkeimmistä keinoista saada Suomi taas samaan kelkkaan muiden Pohjoismaiden kanssa. Yhtälö on helppo ymmärtää mutta näköjään vaikea ratkaista. Meillä on koko ajan enemmän paljon terveyspalveluita tarvitsevia eläkeläisiä ja vähemmän nuoria työssäkäyviä. Tätä taustaa vasten on vaikea ymmärtää, että Suomessa ulkomailta tulleen työteko usein jopa estetään viranomaisten toimesta. Ongelma on hyvin konkreettinen. Kun 60- ja 70-luvulla syntyneet eläköityvät, meitä hoitamaan tarvitaan kymmeniä tuhansia uusia terveydenhuollon ammattilaisia puhumattakaan erilaisten yritysten työvoimatarpeesta.

Helpoin keino on houkutella täällä opiskelevat ulkomaalaiset jäämään Suomeen töitä tekemään. Myös aktiivinen osaajien houkuttelu ulkomailta saa kannatusta yritysten ja ekonomistien keskuudessa. Se on Suomen markkinointia ja maineemme ratkaisee. Kukaan ei tule vapaaehtoisesti maahan, jossa joutuu kohtaamaan syrjintää. Parin vuoden takainen uutinen Suomesta Euroopan rasistisimpana maana ei ainakaan paranna Suomen asemia kilpailussa työntekijöistä. Itse ajattelen, että lopulta kaiken maahanmuuton tulisi olla työ- tai opiskeluperäistä. Siihen pitää pyrkiä, koska se on ainoa keino saada yhtälö kestäväksi kaikkien kannalta.

Kaikkia ei voi rakastaa, mutta kaikkea paitsi pahuutta kannattaa sietää. Meitä on täällä moneksi ja sen hyväksyminen tai jopa kääntäminen voimavaraksi on yksi parhaista ja halvimmista keinoista lisätä hyvinvointia ja vaurautta. Kautta aikojen parhaiten maailmassa ovat menestyneet ne yhteiskunnat, jotka ovat sietäneet outoja tapoja, kieliä ja ihmisiä ja yhdistäneet muiden kulttuurien parhaat puolet omaansa. Silloin yhteiskunta voi luoda uutta ja vaurastua. Maailman historian menestyneimmät yhteisöt, valtiot ja kaupungit ovat saavuttaneet asemansa juuri avoimuudella ja suvaitsevaisuudella. Nykymaailmassa esimerkiksi käy San Francisco, jonka avoin ja kumouksellinen kulttuuri 60-luvun hipeistä ja beatnikeistä tämän päivän teknologiavallankumouksellisiin on tuottanut eniten miljonäärejä asukaslukuun suhteutettuna koko Yhdysvalloissa. Joka toinen friscolainen on etniseltä taustaltaan joku muu kuin valkoinen. Vastaavasti sisäänpäin kääntynyt umpimielisyys ja muukalaispelko on osoittautunut ihmiskunnan historiassa tieksi kuihtumiseen, henkiseen ja taloudelliseen köyhyyteen. Erilaisuus haastaa meidät ja sen kohtaaminen vaatii rohkeutta. Palkintona on uusia näkökulmia ja vaurautta.

Nobel-palkitun filosofin Bertrand Russellin viesti  60-vuoden takaa tulevaisuuden sukupolville eli meille kuuluu näin:

”We have to learn to tolerate each other, we have to learn to put up with the fact that some people say things that we don’t like. We can only live together in that way. And if we are to live together and not die together, we shoud learn the kind of tolerance which is absolutely vital to the continuation of human life on this planet.

Love is wise, hatred is foolish.

Hyvää ystävänpäivää!

Sunnuntairaportti 73(31.1.21) – Kulttuuri on maailman tärkein asia, jota ilman ei ole mitään.

Baareissa ja ravintoloissa saa tällä hetkellä juoda, syödä ja vaikka laulaa karaokea suhteellisen normaalisti. Jos paikalle tulee bändi tai muu esiintyjä, SWAT-ryhmä laskeutuu vaijereilla katon läpi, tila pitää tyhjentää ja ovet laitetaan kiinni. Kulttuuri aiheuttaa vaarallisia virusmutaatioita. Samaan aikaan viereisen kauppakeskuksen käytävät ovat täynnä ihmisiä eikä rajoitukset näy juuri millään tavalla satunnaisia käsidesipurkkeja lukuunottamatta. Älkää ymmärtäkö väärin. Minusta on hyvä, että ihmisillä on mahdollisuus toimeentuloon ja esim. vastuullinen ravintolatoiminta on mahdollista. Olen itsekin syönyt tänä aikana lounaita ulkona enemmän kuin koskaan aikaisemmin, syynä on ollut nälkä mutta myös halu tukea paikallisia yrittäjiä vaikeina aikoina.

Kyse on epäreiluudesta. Sääntöjä on helppo noudattaa, kun ne ovat perusteltuja, johdonmukaisia ja samat kaikille. Nyt näin ei ole ja se johtuu sekä ymmärtämättömyydestä että poliittisesta laiskuudesta. Kulttuurin arvoa ei ymmärretä(palaan tähän kirjoituksen lopussa) ja poliitikot sekä virkamiehet eivät kykene tekemään päätöksistä tarpeeksi loogisia ja tasapuolisia. Loogista ja tasapuolista olisi se, että säännöt ja rajoitukset tehdään faktojen ja riskianalyysin perusteella. Mitä enemmän tartuntoja, sitä enemmän rajoituksia. Kun hoidat hommasi hyvin, siitä palkitaan ja saat jatkaa hyvää duunia. Nyt kaikki on kiinni byrokratiasta ja siitä, minkä virkakoneiston osan vallan alle satut kuulumaan. Sitä voi kutsua poliittiseksi laiskuudeksi, selkärangattomuudeksi tai mielivallaksi.

Kulttuuriala on ollut yksi vastuullisimmista toimijoista, silti siihen on kohdistettu kovimmat rajoitukset. Kaikki on kiinni ja ihmiset työttöminä.  Kulttuurialalla on n 120 000 työpaikkaa. Se on kolme kertaa enemmän kuin esim metsäteollisuudessa.

Tämä aika on näyttänyt myös sen, että kulttuurin merkitystä ei oikein ymmärretä. On oikeat ja tärkeät asiat ja sitten on lauleskelut, pensselihommat, tanssahtelut, näyttelemiset, harrastelut ja liikunta…

Oikeasti kulttuuri on kaiken sydän, jota ilman ei ole mitään inhimillistä. Se on henkistä infraa, jonka päälle fyysinen maailma rakennetaan. Meillä on jokaisella älypuhelin ja tietokone. Ilman kulttuuria ne ovat vain tyhjiä kuoria ilman sisältöä. Suomea ei olisi ilman kulttuuria, ei kaupunkien keskustoja hienoine rakennuksineen, ei turismia, kouluja, olympialaisia, futiksen MM-kisoja, viihdettä jne… Musiikki, tarinat ja kuvat täyttävät kaiken inhimillisen ja antavat asioille merkityksen. Maailma, jossa on pelkkiä savupiippuja ja kulttuurista riisuttuja peruspalveluita ei ole mahdollinen. Tässä mielessä kulttuurin arvoa ei voi mitata rahassa. Se on peruskivi, jonka päälle kaikki on rakennettu.

Kulttuuria voi tietenkin arvioida pinnallisemmin helposti mitattavilla luvuilla. Nekin ovat merkittäviä. Suomessa kulttuuriala työllistää 120 000 ihmistä. Kulttuuri- ja luovat alat ovat Suomessa bkt:lla(3.5%) mitattuna suurempia kuin maatalous tai vaikka elintarviketeollisuus. Koko EU:n alueella luku on vielä suurempi. Kasvupotentiaali on valtava. Pelkästään kotimaisen musiikkialan kokonaisarvo oli ennen koronaa melkein miljardin ja vienti kasvoi vuodessa 30%.  Jos Suomea verrataan Euroopan musiikkiteollisuuden suurmaihin kuten Ruotsiin, Britanniaan tai Irlantiin voidaan todeta, että olemme Suomessa vasta alussa. Kasvunvaraa on valtavasti ja alan vientipotentiaali on suuri.

Jotta Suomi, kulttuuriala ja sen työpaikat voivat kukoistaa, tarvitaan pikaisia toimia. Joko kulttuurin ammattilaisille annetaan mahdollisuus ansainta itse elantonsa tai heille annetaan kunnolla tukea

Myös kulttuuriala voi katsoa peiliin ja miettiä, miten parantaa omaa edunvalvontaansa tulevaisuudessa. Ala on huonosti järjestäytynyt eikä sillä ole samanlaista kokemusta edunvalvonnasta kuin monien muiden alojen järjestöillä, jotka neuvottelevat palkoista ja työehdoista säännöllisesti. Myös ravintola-ala on ollut korona-aikana ärhäkkä ja saanut viesteilleen hyvin näkyvyyttä. Kulttuuriala taas on ollut kannanotoissaan rakentava ja säyseä. Näyttää siltä, ettei kiltteydestä palkita tässä pelissä. Syytä taisteluun kulttuurin puolesta olisi, koska kulttuuri on maailman tärkein asia ja sitä ilman ei ole mitään!

Sunnuntairaportti 72(24.1.21) –  Tasa-arvo on hyvä sijoitus ja hyvät päätökset perustuvat faktoihin eli jänniä naisia, konservatiivista hölmöilyä, maksutonta ehkäisyä ja vantaalaista viisautta.

Luin juuri Maria Petterssonin kirjan Historian jännät naiset, jossa kerrotaan merkittäviä tekoja tehneistä naisista, jotka ovat jääneet suurmieshistorian jalkoihin. Tarinat ovat uskomattomia ja yleensä myös surullisia. Poikkeuksellisen kyvykkäät naiset ovat joutuneet jatkuvan vähättelyn, muottiin pakottamisen ja syrjinnän kohteiksi. Kuuluisan säveltäjän lahjakkaampi sisko on pakotettu hellan ja lieden väliin, tiedenaisen keksinnöt on laitettu miehen nimiin jne.

Muutama viikko sitten uutisoitiin Venäjän puolustusministeriön ylläpitämästä tyttökoulusta, jonka tehtävä on kasvattaa tytöstä nainen, joka on yhdistelmä ”tulevaa äitiä ja liedenvaltiatarta.” Venäjä poisti 2017 perheväkivallan rikoslaista. Suomestakin löytyy edelleen jopa poliittisia puolueita, joiden tavoitteena on perinteisten arvojen vaaliminen ja palauttaminen. Naisten ja vähemmistöjen kohdalla perinteiset arvot tarkoittavat valitettavan usein toisen luokan kansalaisuutta. Hyvä esimerkki tästä on perussuomalaisten ajatuspajan julkaisu  ”Totuus kiihottaa”(2020), joka on täynnä naisvihaa ja kertoo paljon siitä, minkälaista yhteiskuntaa puolue on rakentamassa.

Tuorein uutinen taantuvasta tasa-arvosta on Puolan konservatiivihallituksen tekemä päätös kieltää abortti käytännössä kokonaan. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten uskonnollismoraalisilla perusteilla tehdyt päätökset vaikuttavat. Tutkimusten mukaan aborttikielto ei vähennä abortteja vaan tekee niistä vaarallisia. Surkea päätös siis kaikilla mittareilla.

Vantaalla olemme valinneet toisenlaisen faktoihin perustuvan tien vähentää abortteja ja edistää naisten terveyttä. Vihreät ovat ajaneet nuorten maksutonta ehkäisyä jo pitkään ja se saatiin viimein tällä valtuustokaudella maaliin. Tulokset ovat loistavia. Abortit ovat vähentyneet ja rahaa on säästynyt. Win win!

Uskonnollisilla perusteilla voi itse kieltäytyä abortista tai vaikka verensiirrosta. Muilta ei voi vaatia omien uskonnollisten tulkintojen mukaista elämää.

Tasa-arvolle on aina olemassa käytännöllinen taloudellinen peruste. Yhteiskunta, joka käyttää tehokkaasti henkilöresurssinsa, menestyy paremmin kuin sellainen, joka jättää osan ulkopuolelle. Ihmisten menestys riippuu kyvystämme tehdä yhteistyötä. Toimiva yhteistyö taas edellyttää erilaisuuden sietämistä ja keskittymistä tärkeisiin asioihin. Kannattaa aina etsiä mieluummin yhtäläisyyksiä kuin eroja ihmisryhmien välillä. Loppujen lopuksi meillä on enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä.

Jos palaamme keskiaikaiseen patriarkaaliseen yhteiskuntaan ja jätämme esim. naiset ja seksuaalivähemmistöt yhteiskunnan reunoille, jätämme samalla myös suuren osan resursseistamme käyttämättä ja luomme syrjäytymistä ja ongelmia. Ne taas tulevat meidän kaikkien maksettaviksi. Tasa-arvo on mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman monelle. Se ei maksa mitään mutta tuottaa paljon sekä henkistä että aineellista hyvää.

Sunnuntairaportti 71(17.1.21) – Back in the USSR, mielikuvituskommarit tulee, oletko valmis?

Vanha kunnon kommunismi on tehnyt comebackin ja hieman yllättäen sen ovat herättäneet henkiin populistiset oikeistopoliitikot. Viholliskuvat ovat populistisen politiikan polttoaine ja olemassaolon edellytys. Jos sopivaa vihollista ei löydy tästä todellisuudesta, se pitää keksiä. Verkko on pullollaan mitä mielikuvituksellisimpia salaliittoteorioita maahanmuutosta, koronasta, liberaaleista tasa-arvojuonista, 5G-verkoista, rokotteista, Trumpin syrjäyttämisestä, Bill Gatesin aivosirusta jne. Tällaisten teemojen ympärille voi rakentaa kokonaisen poliittisen uran tai jopa puolueen. Todellisen elämän ongelmat ovat usein monimutkaisia ja niiden ratkomiseen tarvitaan tietoa ja taitoa. Fantasiapolitiikassa riittää hyvä pokka ja mielikuvitus.

Tälläkin hetkellä Suomesta löytyy eturivin poliitikkoja, jotka käyvät täysin julkisesti mielikuvitustaistelua kommunismia vastaan. Näissä piireissä on tapana verrata EU:ta Neuvostoliittoon, joka oli totalitaristinen ja suljettu diktatuuri. Neuvostokansa oli köyhää, sitä tapettiin surutta ja junat kulkivat ihmislasteissa Siperian vankileireille. Jos tuota voi verrata EU:n, voi mitä vaan verrata mihin vaan. ”Kun valheen kertoo tarpeeksi monta kertaa, siitä tulee totta” (Joseph Goebbels). Paitsi, jos kansa on tarpeeksi sivistynyttä ja fiksua. Onneksi suurin on osa suomalaista tunnistaa poliittisen huuhaan. Koulutukseen kannattaa panostaa jatkossakin.

Omassa lapsuudessa 70-luvulla kommunisti oli lällättelysana tyhmille tyypeille, joista ei tykätty. Samoin kuin tämän päivän poliitikot, mekään emme ymmärtäneet, mitä sana tarkoittaa. Monet meistä onneksi oppivat. Noissa 70-luvun lasten kommari-lällättelyissä olikin enemmän totuutta takana kuin tämän päivän poliittikkojen puheissa. Silloin nimittäin oli vielä ihan oikeita kommunisteja. Nykyään oikeat kommunistit ovat Suomessa yhtä yleisiä kuin ryhävalaat, joita on tavattu Suomen vesillä kolme kertaa.

Yksinkertaisimmillaan kommunismi tarkoittaa sitä, että valtio on ottanut kaikki tuotantovälineet ja yritykset haltuunsa. Yksityisyrityksiä eikä yksityisomistusta ole. Lisäksi alkuperäisessä Marxilaisessa mallissa myös valtio ja raha lakkaavat olemasta. Tällaista kehitystä tai edes pyrkimystä Suomen poliittisessa kentässä on vaikea nähdä. Vasemmistoliiton Anna Kontula on tietääkseni ainoa tunnettu kommunistiksi julistautunut tunnettu suomalaispoliitiikko.

Konkreettisten asioiden lisäksi politiikassa taistellaan sanojen merkityksistä ja niiden herättämistä tunteista. Vakiintuneita voimakkaita negatiivisia tunteita herättäviä poliittisiksi leimoiksi sopivia sanoja on rajallinen määrä ja niiden sisällöstä käydään jatkuvaa taistelua. Onko jokainen maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuva automaattisesti rasisti tai jopa natsi? Onko jokainen arvoiltaan liberaali kommunisti. Kuka on haitta- tai hyötyisänmaallinen jne….Toimiva populistinen viholliskuva pyrkii herättämään voimakkaita tunteita ärtymystä, pöyristymistä, vihaa ja raivoa. Taustalla on psykologia. Ihmisten huomion saa paremmin negatiivisellä ja kuohuttavalla viestinnällä. Valitettavasti tosiasiat jäävät helposti tunteiden jalkoihin. Mitä kuohuttavampi julkaisu, sitä tärkeämpää on tarkastaa faktat. Ensi keväänä on kuntavaalit ja tulemme kuulemaan vaalipuheissa myös kommunismifantasiaa. Ehkä se on ihan hyvä asia, koska nyt yhdestä sanasta voi päätellä ehdokkaan irtaantuneen todellisuudesta. Sanan kommunisti käyttö ei kerro mitään kohteestaan mutta paljon käyttäjästään. Ollaan siis hereillä. Beam me up Scotty! Let’s kommutwist again!

Historiallinen bonusmateriaali eli Kommunismin historiaa ja jonkin sortin sosialismia jo kohta 2000 vuotta

Kommunismin ja sosialismin historia ulottuu kauas. Jo Rooman valtakunnassa Diocletianuksen aikana (284-305) tehtiin sosialistinen kokeilu. Inflaatio laukkasi Roomassa villinä ja raha oli menettänyt  arvonsa. Ajanlaskun alussa keisari Augustuksen aikana roomalaisissa hopeakolikoissa oli hopeaa yli 90% ja 200-luvun lopulla sitä oli enää 5%. Rahasta tuli huono vitsi, joka ei naurattanut. Sotilaan vuosipalkalla ei saanut edes paitaa. Dioletianus oli tehokas johtaja ja lyhyessa ajassa siirryttiin kollektiivivaihdantatalouteen, jossa ei tarvittu rahaa. Yksi kylä saattoi tehdä pelkästään miekkoja ja maksoi veronsa miekoilla. Toinen kylä kasvatti sikoja jne…Kaikelle oli kiintiöt ja laskukaavat, joita valtava virkamiesarmeija pyöritti.  Jopa kulutushyödykkeiden maksimihinnat oli määritelty valtion toimesta. Tuolloin viriteltiin myös intersektionaalista verotusta, jossa pyrittiin ottamaan huomioon ihan kaikki epätasa-arvoa tuottavat tekijät. Homma toimikin jonkin aikaa mutta päättyi viimein omaan mahdottomuuteensa. Kuulostaa ihan Neuvostoliiton suunnitelmataloudelta.

Myös varhaisessa kristillisyydessä oli kommunistisia piirteitä ja he kehittivät erilaisia suljettuja yhteisöjä, joissa ei ollut yksityisomistusta. Tällaisia liikkeitä oli Euroopassakin läpi keskiajan tunnetuimpana luostarilaitos. Saksan veristä talonpoikaiskapinaa 1500-luvulla voisi hyvin kuvailla esisosialistiseksi vallankumoukseksi. Englannin 1600-luvun sisällissodat toimi kommunismin ja myös valistuksen ajatushautomona. Yksityisomaisuutta, luokkajakoja ja varallisuuseroja arvosteltiin. Diggers ja myöhemmin Levellers- ryhmät kokeilivat Englannista yhteisomistusta ja kollektiivielämää. Ajatukset tulivat uudestaan lihaksi(ja vereksi) Ranskan suuressa vallankumouksessa 1700-luvun lopulla, jolloin mm. kirkon omaisuus sosialisoitiin, konservatiivisesta uskonnosta haluttiin eroon, yksityiset velkakirjat poltettiin rovioilla, sääty-yhteiskunta ja monarkia kumottiin. Leikkaukset tehtiin lähinnä giljotiinillä. Silloin syntyi myös vasemmisto-oikeisto-jako. Lakeja säätävän kansalliskokouksen oikeassa reunassa istuivat konservatiiviset monarkistit ja vasemmalla liberaalit uudistusmieliset. Pisimmälle ajatuksia vei Francois Babeuf, jota pidetään yhtenä ensimmäisistä kommunistisista ajattelijoista vaikkei termiä vielä tuolloin oltu keksitty.

Varsinaisen läpimurron kommunismi teki Venäjän vallankumouksen myötä. Itse ajattelen, että jonkin sortin sosialismi oli väistämätön vastaliike kaupungistumisen, teollistumisen ja kasvavan työväestön huonojen olojen aiheuttamiin yhteiskunnallisiin jännitteisiin. Kommunismin leviämistä edisti myös Venäjän kommunistien vastustus kolonialismia ja imperialismia kohtaan. Se antoi aatteellista pohjaa siirtomaavallasta tai USA:n imperialismista kärsivien maiden itsenäistymisliikkeille. Historia on näyttänyt, että myös sosialistiset vallankumoukset söivät lapsensa ja niistä syntyneet valtiot olivat alkuperäisten ihanteidensa irvikuvia. Varsinaista kommunistista valtiota ei ole vielä maailmassa nähty. Sitäkin enemmän erilaisia diktatuureja, joiden olemassaoloa ja erinomaisuutta on perusteltu kommunismin opeilla.

Vasemmisto-oikeisto akseli on tehnyt paluun Ranskan vallankumouksen aikoihin. Vasemmisto-oikeisto ei ole enää ensisijaisesti talouspoliittinen vaan arvoihin pohjautuva jakolinja, joka tuntuu vahvistuvan koko ajan. Nyt on käynnissä maailmanlaajuinen liberaalit vastaan konservatiivit- kamppailu, joka heijastuu kaikkeen politiikkaan USA:n kuohuista Suomen ensi kevään kuntavaaleihin.

Sunnuntairaportti 70(10.1.21) – Trump, vihapuhe ja mitä tämä tarkoittaa Suomelle?

Trumpista tuli maailmalle yhdessä hetkessä ruttotautinen mielipuoli, johon kaikki ottavat kilvan etäisyyttä. Jopa hän itse otti etäisyyttä itseensä huomattuaan joutuvansa mahdollisesti tilille tekemisistään. Ensin hän lietsoi kannattajat väkivaltaan ja jälkikäteen yritti siirtää vastuun niille, jotka tottelivat hänen omia käskyjään. Aikamoista johtajuutta. Suomessa varauksetonta Trump-fanitusta on ollut lähinnä perussuomalaisten joukoissa. Vihapuheesta(kiihottaminen kansanryhmää vastaan) tuomion saanut Jussi Halla-aho sanoi vielä vähän aikaa sitten Trumpia hyväksi presidentiksi ja parhaaksi asiaksi, mitä ”Yhdysvalloille tai länsimaailmalle on tapahtunut pitkään aikaan.” Laura Huhtasaari pysyi uskollisena vielä Capitol Hillin tapahtumien jälkeenkin ja totesi: ”Kaikki menestystarinat loppuvat joskus. Nyt oli USAn vuoro. Sosialistit tulevat valtaan ja jälki tulee olemaan karmivaa.”

Olennaista ei ole, ketkä ottavat etäisyyttä Trumpiin nyt, kun hän on koko maailman hylkiö, vaan se ketkä ovat kannattaneet hänen vihapuheeseen perustuvaa toimintaansa hänen ollessaan presidenttinä ja käyttäneet itse samoja periaatteita politiikassa. Trumpin vihanlietsonta on ollut täysin johdonmukaista ja alkoi jo hänen vaalikampanjassaan. Myös siitä seurannut väkivalta oli johdonmukainen seuraus näistä puheista. Ihme olisi ollut, jos mitään ei olisi tapahtunut.

Miksi vihapuhe on niin iso asia?

Vihapuhe madaltaa kynnystä väkivaltaan ja terrorismiin sekä huonontaa kriisinsietokykyämme. Se voi inspiroida yksittäisiä tekijöitä kuten Brejvik, antaa moraalista oikeutusta väkivaltaisten ryhmien kuten PVL toiminnalle, tai saada aikaan suurempia levottomuuksia kuten nyt USA:ssa. Molemmat maailmansodat, Holokausti, Ruandan kansanmurha, Jugoslavian sodat jne. ovat saaneet alkunsa vihapuheesta. Niiden laineet ovat ulottuneet Suomeenkin konflikteina, pakolaisuutena ja epävakautena.

Vihapuheesta voi kuitenkin sanoutua irti Suomessakin sitoutumalla vihapuheen ja maalittamisen kitkemiseen sekä lainsäädännöllä että esimerkillä. Puolueet voivat tehdä tämän konkreettisesti osallistumalla ”Vaalit ilman vihaa” kampanjaan, johon naisjärjestöt ovat haastaneet suomalaiset puolueet. Yhtä lukuun ottamatta kaikki eduskuntapuolueet ovatkin jo ilmoittautunut mukaan. Perussuomalaisia vielä odotellaan. Nyt on heilläkin näytön eikä vaivaantuneiden selittelyjen paikka.

Häirintä, maalittaminen, uhkailu ja vaientamisyritykset ovat ihan oikea ja kasvava ongelma suomalaisessa politiikassa. Tämä nähtiin jo viime eduskuntavaaleissa, joissa vaalihäirintää oli omankin kokemukseni mukaan todella paljon. Erityisesti naisehdokkaita ahdisteltiin ja uhkailtiin usein. Kadulla kampanjointi on todellinen riski ja monilla puolueilla on nykyään turvaohjeet asiasta. Maalittaminen on saman kolikon toinen puoli, itsekin jouduin sen kohteeksi kirjoittaessani rasismista. Sain kimppuuni kymmeniä henkilöitä, joista osa oli valitettavasti perussuomalaisten jäseniä. Mukana oli myös trolleja, joiden jäljet johti Venäjälle asti. Se oli aikamoinen kokemus ja jouduin miettimään, onko osallistuminen politiikkaan tämän arvoista. Päätin jatkaa ja nahkakin on koventunut matkan varrella. Minusta viime vuosien kehitys on tällä hetkellä yksi suurimpia uhkia yhteiskunnallemme eikä siitä voi vaieta. Suomesta pitää tehdä tässäkin suhteessa turvallisempi paikka lapsillemme ja aikuisten tulee näyttää esimerkkiä.

Ps. Trumpin kaatuminen on aiheuttanut valtavan whataboutismi-aallon Trumpia ihailleiden keskuudessa. Whataboustimilla yritetään siirtää huomio itselle kiusallisesta keskustelun aiheesta toisaalle. Esim. Washingtonin tapahtumista puhuessa: Entä BLM tai ilmastoaktivistien kampanjointi. Äärioikeistosta puhuttaessa: Entä kommunistit, entä Antifa jne…Tällainen on todella väsynyttä inttämistä ja tarkoittaa yleensä sitä, että keskustelijalta on argumentit loppu.

Sunnuntairaportti 69(20.12.2020) – Jouluspeciaali, tooga ja tonttulakki  

Myönnän heti alussa, että joulu on ollut minulle aina ristiriitaisia tunteita herättävä juhla. Nuorempana minua olisi voinut kutsua jopa joulun vihaajaksi. Harras tapakristillisyys ei puhutellut nuorta radikaalia mieltä, joka halusi kyseenalaistaa totuttuja tapoja. Olenkin viettänyt useita jouluja baareissa, reissuissa tai muuten hämärissä olosuhteissa. Vuodet kuitenkin tehneet tehtävänsä ja jouluvihani on laantunut. Nykyään voin kokea jopa jotain joulumielen kaltaista. Tunnepuolen lisäksi asioiden merkitykset ja historia ovat alkaneet kiinnostaa. Tässä pieni katsaus joulun historiaan antiikin Rooman valossa.

Raamattu ei mainitse sanallakaan Jeesuksen syntymän tarkkaa ajankohtaa. Miksi siis joulua juhlitaan juuri tähän aikaan vuodesta?

Niin kauan kuin on ollut sivilisaatioita, on ollut erilaisia juhlia, jotka rytmittävät vuotta. Työt laitetaan välillä syrjään ja kokoonnumme viettämään aikaa suurella joukolla tai perheen kesken. Molemmille tavoille on pysyvä inhimillinen tilaus. Me tarvitsemme juhlia jaksaaksemme arkea. Kaikista kulttuureista ja uskonnoista on aina löytynyt jonkinlainen juhla talven päättymiselle ja kevään alkamiselle sekä elonkorjuulle. Yksi suosituimmista juhla-ajoista sijoittuu keskitalveen, jolloin koko maailma on muuten pysähtynyt, pimeä ja hiljainen. Ankeuden keskellä läheisistä huolehtiminen ja perhe korostuu. Koristelu tuo väriä harmauteen. Tehdään ”kesä talven keskelle”.

Astronomia ja vuoden kierto ovat myös aina kiehtoneet ihmistä ja ruokkineet taikauskoon taipuvaista mieltämme. Talvipäivän seisaus 21.12. onkin yksi tärkeimmistä ja mystisimmistä ajankohdista juhlakalenterissa. Vuoden lyhin päivä, pimeyden valta on huipussaan ja käänne valon voittoon kulman takana. Kauan on kärsitty vilua ja nälkää mutta kohta se on ohi. Se jos joku on juhlan aihe!

Nämä perusjuhlat ovat vanhempia kuin antiikin Rooma mutta roomalaiset laittoivat ne pysyvästi kalenteriin, kun Julius Caesar määräsi nimeään kantavan juliaanisen kalenterin käyttöön ottamisesta 46 eaa. Tätä kalenteria Suomessakin käytettiin 1700-luvulle saakka, jonka jälkeen siirryimme nykyiseen gregoriaaniseen kalenteriin.

Roomalainen esijoulu oli nimeltään saturnalia ja sitä vietettiin talvipäivänseisauksen aikoihin 17.-25.12.  Monet jouluperinteistämme muistuttavat hämmästyttävän paljon roomalaisten juhlintaa. Roomalaiseen saturnaliaan kuuluivat lomailu, lahjojen antaminen, kynttilät ja kauneimmat Saturnalia-laulut, jotka kaikuivat kaupunkien kaduilla ympäri mahtavaa valtakuntaa…Nykyisistä jouluperinteistä poiketen Saturnalia oli hyvin riehakas juhla. Tutut roolit käännettiin ylösalaisin: Orjat saivat olla isäntinä ja yläluokka saattoi palvella orjiaan. Roomalaisen yhteiskunnan tiukasta hierarkiasta ja tapakulttuurista luovuttiin hetkeksi. Usein oltiin alasti ja kännissä. Tällaista sosiaalisten paineiden purkamista joulun alla tapahtuu nykyisin ainakin firman pikkujouluissa. Kravatti päähän ja pomoa turpaan. Jaksaa taas painaa pitkää päivää. Ei siis mitään uutta auringon alla.

Joulun ajankohtaan ovat vaikuttaneet muutkin juhlat kuin saturnalia. Niistä merkittävin oli Sol Invictus-aurinkojumalan syntymäpäivä, jota vietettiin 25.12. Juhla oli osa Mithralaista uskontoa, jonka alkuperästä on erilaisia teorioita persilaisesta zarahustralaisuudesta hellenistisiin kultteihin. Jumalan synttäreiden lisäksi Mithralaisuudessa oli useita muitakin yhtymäkohtia kristinuskoon kuten sielun kuolemattomuus, ylösnousemus, kaste ja pyhä ehtoollinen.

Kultti oli suosittu Roomassa erityisesti sotilaiden keskuudessa ja se oli lyhyen aikaa Rooman pääuskonto keisari Aurelianuksen aikana kolmannella vuosisadalla. Kristinuskon tultua Rooman pääuskonnoksi Sol Invictuksen syntymäpäivä muutettiin   Jeesuksen syntymäpäiväksi. Sama päivä ja perinteet, eri syntymäpäiväsankari. Ensimmäinen kristitty keisari Konstantinus palvoikin lähes koko elämänsä Sol invictusta ja kääntyi vasta kuolinvuoteellaan kristinuskoon. Jeesus esitetäänkin usein varhaiskristillissä kuvissa aurinkokruunu päässään.

Alkukirkon piispat yrittivät luopua pakanallisista juhlista kuten aurinkojumalan syntymäjuhlasta mutta huomasivat sen mahdottomaksi. Juhlat ja perinteet ovat syvällä kansojen DNA:ssa ja niihin kajoaminen on varma keino joutua epäsuosioon. Yksi politiikan ensimmäisiä sääntöjä onkin: Älä koske juhlapyhiin! Dont mess with holidays!

Näin ollen monet pakanalliset juhlat siirrettiin suoraan kristilliseen kalenteriin uusilla nimillä ja merkityksillä. Muutos pakanuudesta kristillisyyteen vaati aikaa ja prosessi elää molempiin suuntiin edelleen. Vasta 400-luvulla joulu oli Roomassa virallisesti pelkästään Jeesuksen syntymäjuhla ilman viittauksia vanhoihin jumaliin.

Juhlakalenteria ja joulua on yritetty muuttaa useaan otteeseen roomalaisten jälkeenkin. 1600-luvulla Englannin puritaanit pitivät joulun juhlintaa liian paheellisena ja maallisiin iloihin keskittyvänä. Puritaanit olivat porukka, jonka suurin huolenaihe, että jollain voi olla hauskaa jossain. Joulu oli heille yksinkertaisesti liian kiva. Vähän myöhemmin, 1700-luvun lopulla Ranskan vallankumouksessa mentiin vielä pidemmälle ja yritettiin luopua kirkollisista juhlista ja uskonnosta kokonaan. Jopa ajanlasku aloitettiin uudestaan ja vuosi 1792 oli vallankumouskalenterin vuosi 0. Kumpikaan yritys ei tietenkään onnistunut ja ihmiset palasivat lopulta vanhoihin tapoihinsa. Olemme opojemme tarjoja. Pahoittelut tästä. Myös minä olen tapojeni orja. Yksi niistä on sanojen muuntelu.

Joka tapauksessa minusta on hieno ajatus, että tänäkin vuonna joulua viettäessämme juhlimme yhdessä kaikkien historian kansojen ja kulttuureiden kanssa! Olkoon juhla nimeltään saturnalia, Sol invictus, hanukka tai joulu. Siis nostetaan malja kuolleille, menneille, eläville, tuleville.

Hyvää saturnaliaa! Joulu on jo ovella!

Sunnuntairaportti 68(13.12.2020) – Politiikka on sotaa, äärioikeisto suunnittelee terroritekoja

Operaatio Haavisto

Vaikka kyseessä on kaima ja oman puolueen jäsen, yritän pysyä neutraalina ja faktoissa.

Perinteisesti perustuslakivaliokunta on pidetty politikoinnin ulkopuolella. On ollut kunnia-asia, että PLV on neutraali elin, kuuro poliittisille vaatimuksille ja sokea poliitikkojen tavoitteille. Nyt tämä riippumattomuus on Haaviston tapauksen myötä historiaa. On täysin selvää, että kyseessä oli poliittinen operaatio, jossa Haavisto oli kohteena ja PLV välineenä.

Prosessin perusteena oli se, että Haavisto on siirtänyt virkamiehen toiseen tehtävään. Ei siis irtisanominen vaan siirto. En oikein jaksa uskoa, että tällainen valtakunnan tasolla aika pieni, yhteen henkilöön liittyvä jaksaisi kiinnostaa valiokuntaa jos asiaan ei liittyisi muita tunteisiin meneviä elementtejä. Nythän valiokunnan jako meni hallitus vs oppositio- linjalla. Se kertoo jo kaiken tarpeellisen.

Operaation motiiveista

Haavistoon kohdistuneen operaation taustalla ei ole väärinkäytös vaan poliittinen kiista, joka liittyy Al Holin lasten palauttamiseen. PLV:n käyttäminen kiistan ratkaisuun kertoo politiikan polarisoitumisesta. Kun politiikan laidat etääntyvät toisistaan, yhteistä maaperää on vaikea löytää ja toisesta tulee hitaasti mutta varmasti vihollinen. Koska ollaan sodassa, voidaan käyttää kaikkia keinoja vastapuolen eliminoimiseksi.

On myös todella erikoista, että osa valiokunnan jäsenistä oli koko prosessin alullepanijoita eduskunnassa. Vähän sama asia, kuin tekisin rikosilmoituksen sinusta ja sitten toimisin jutun tuomarina oikeudessa. Istunnon voisi aloittaa samoilla sanoilla kuin Juppe Puputin oikeudenkäynnin sketsisarja Tabussa: ”Tuokaa syyllinen sisään”.

Oliko Haaviston toiminta laillista?

PLV:n mukaan ministerisyytteen nostamiselle ei ole edellytyksiä. Haavisto sai moitteet, jotka koskevat ”vähäistä rikkomusta tai menettelytapavirhettä”.

Valiokuntaohjeessa todetaan ettei valiokunnan jäsenten ole soveliasta tehdä muistutusta(Vestaman, Rydman, Tanus) ja osallistua sen käsittelyyn. Pitäisikö moitteet kohdistaa myös heihin?

Loppulausunto

Tämä prosessi ei ole ollut kunniaksi kenellekään. Ei oppositiolle mutta ei myöskään omalle puolueelleni. Luottamuksellisten tietojen vuotaminen, vaikuttamisyritykset ja prosessin motiivit ovat rapauttaneet valiokunnan arvovaltaa. Poliitikot eivät voi toimia toistensa tuomareina. Kiusaus väärinkäytöksiin ja lynkkauksiin on liian suuri. Siihen tarvitaan ulkopuolinen elin.

Äärioikeiston terrori

Krp tutkii tällä hetkellä äärioikeistoon liittyvää törkeää henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelua, jonka kohteina ovat valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ja sisäministeri Maria Ohisalo.

Äärioikeisto on kasvava uhka koko Suomelle ja demokratiallemme. Jos demokratia rapautuu, myös talous kärsii ja sitä kautta kaikki suomalaiset. Äärioikeistoa käsitellään yleensä moraalin kautta mutta pelissä on myös talous, jolle yhteiskunnan vakaus on ensiarvoisen tärkeää. Luottamus, vakaus, ja toimiva demokratia ovat talouden kulmakiviä ja ne ovat myös ääriliikkeiden kohteita. On todella huolestuttavaa, että meillä on eduskunnassa puolue, joka flirttailee näiden liikkeiden kanssa.  Äärioikeisto on kallis ja vaarallinen lemmikki, jonka ylläpidosta maksavat kaikki.

On meidän kaikkien etu, että mahdollisimman moni osallistuu ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Jos julkisissa tehtävissä toimivat ihmiset joutuvat elämään vaarassa, voi tulevaisuudessa olla vaikea löytää ihmisiä hoitamaan yhteisiä asioitamme.

Eri mieltä saa olla ja sen saa ilmaista. Ratkaistaan erimielisyydet politiikan pelikentillä ja siihen kuuluvilla välineillä. Politiikka on parhaimmillaan taistelua tärkeinä pitämiemme asioiden puolesta. Hyvässä  ja reilussa matsissa on säännöt, urheiluhenkeä ja vastustajan kunnioitusta.

Suojelupoliisin viime keväänä julkaistun kansallisen turvallisuuden katsauksen mukaan suurimman terrorismin uhan Suomelle muodostavat tällä hetkellä äärioikeistolaista ja radikaali-islamistista ideologiaa kannattavat ihmiset. Molemmat uhat pitää ottaa tosissaan. Islamismi on meille uusi uhka ja sitä tuskin vähättelee kukaan. Se saa myös paljon huomiota mediassa. Yhdysvaltalaisessa mediassa 2006-2015 muslimien tekemistä terrori-iskuista julkaistiin 357% enemmän juttuja kuin kuin ei-muslimien(esim äärioikeisto) tekemistä iskuista. Tutkimusten mukaan oma poliittinen kanta ja tekijän viiteryhmän läheisyys/kaukaisuus vaikuttaa merkittävästi siihen, mitä ylipäätänsä pidämme terrorismina. Muukalaisvihamielinen konservatiivipoliitikko voi siis pitää eri asioita terroristina kuin liberaali vasemmistolainen. Äärioikeistolaisella väkivallalla on Suomessa pitkät perinteet Lapuan liikkeestä tämän päivän järjestöihin. Moni meistä saattaa jopa tuntea noissa liikkeissä mukana olevia. Samoin kuin väkivallassa yleensä, tuttuus luo valheellista turvallisuutta ja outo pelottaa enemmän. Sen vuoksi asiaa tulisi tarkastella analyyttisemmin, kun määritellään, mikä on terrorismia ja miten siihen puututaan. Kysymys kuuluukin: Päästämmekö Suomessa äärioikeiston liian helpolla ja kutsummeko yksittäistapauksiksi tai vain väkivallaksi tekoja, joiden tarkoitus on yhteiskunnallinen vaikuttaminen pelon kautta? Mitä mieltä?

Sunnuntairaportti 67(29.11.2020) –  Tautista menoa, Show me the money!

”Älä turhaan kiittele, rahakin on keksitty”(Vanha raahelainen sananlasku, sittemmin kadonnut, nyttemmin löytynyt)

Raha on konkretisoitunutta arvostusta. Juhlapuheet, patsaat, diplomit ja muut kunnianosoitukset ovat ihan kivoja bonusjuttuja mutta niillä ei makseta työntekijän laskuja. Minun on vaikea ymmärtää, miksi meidän kaikkien kannalta tärkeimpiä töitä tekevät tienaavat yhteiskunnassamme vähiten. Ne, jotka pitävät meistä huolta, kun emme siihen itse kykene, eivät pysty kunnolla elämään palkallaan ainakaan pääkaupunkiseudulla. Rahaa ja varallisuutta on Suomessa enemmän kuin koskaan. Kyse on siitä, ketä ja kenen työtä arvostetaan.

Nyt on vilauteltu mahdollisuutta ottaa käyttöön valmiuslaki, jotta hoitajia saadaan varmasti tarpeeksi töihin tautitilanteen pahentuessa. Lain avulla hoitajia voidaan määrätä töihin esim perumalla lomat. Naapurimaissa Ruotsissa ja Norjassa homma on hoidettu maksamalla kriisiaikana reilumpia ylityökorvauksia ja Korona-lisää. Tämä on toiminut. Pitäisikö Suomessakin kokeilla porkkanaa kepin sijasta? Valmiuslaki on aikoinaan tehty lähinnä sotaoloja ajatellen. Se on aika järeä keino paikata sairaanhoidon resurssipulaa, jos lisärahalla saadaan sama tulos. Pakko ei tuo yhtään hoitajaa lisää eikä ainakaan paranna alan houkuttelevuutta jatkossa. Tällä hetkellä 90% hoitajista suunnittelee alan vaihtoa. Pääsyinä on huono palkkaus ja liian suuri työtaakka. Ei lyödä lyötyjä vaan autetaan heitä!

Tehohoito paikkoja on Suomessa 400 ja niistä suuri osa on koko ajan käytössä ilman koronaakin. Leikkauspotilaita, onnettomuuksien uhreja tai muuten vakavasti sairaita. Kenelle ikinä kohtalon arpa ja nalli napsahtaakin. Jos tilanne pahenee samanlaiseksi kuin suuressa osassa Euroopan maita ja koronapotilaiden osuus tehohoidossa kasvaa, joudutaan tekemään priorisointia ketä hoidetaan ja miten? Leikkauksia jää tekemättä ja hoitoja antamatta. On jokaisen meidän asia auttaa terveydenhuoltoa omalla käytöksellämme. Sairaaloissa on kädet täynnä töitä ihan normaalitilanteessakin. Tätäkin taustaa vasten Black Friday-ryysis olemattomien alennusten toivossa on irvokas esimerkki piittaamattomuudesta.

Moni on kärsinyt eri tavoilla Koronasta. Yhdeltä on mennyt työt, toinen ei vaan jaksa. Itse olisin toivonut, että kulttuurialan ja toisen asteen tekemä hyvä duuni turvallisen ympäristön eteen olisi huomioitu rajoituksissa. Toisaalta tartuntojen lähteitä ei enää viime aikoina ole pystytty kunnolla jäljittämään ja laajemmat rajoitukset on ainoa keino varmistaa, ettei epidemia lähde käsistä. Vaikka tilannetta on hoidettu keskimäärin hyvin, on viestinnässä ja rajoitusten loogisuudessa parannettavaa. Tämä sekavuus on osin sisäänrakennettu demokratiaan ja oikeusvaltioon. Ei ole olemassa yhtä tahoa, joka voi tehdä kaikkia koskevia päätöksiä vaan kaikki tekevät niitä oman toimivaltansa rajoissa. Se näyttäytyy varsinkin kriisioloissa sekavuutena. Demokratia ja oikeusvaltio on iso sotku mutta se on maailman paras ja ihanin sotku. Hässäkkä vailla vertaa…

Mitä jos miettisimme enemmän, mitä voimme tehdä nyt toistemme eteen? Maskikin suojaa ensisijaisesti muita. Se on kaunis ajatus. Muista huolenpitäminen on ihmisyyden ydintä. Nyt siihen on loistava tilaisuus. Fiksu lauma antaa suojaa toisilleen. Näin jokainen on lopulta paremmassa turvassa ja saamme elää sen turvan avulla taas vähän vapaammin. Ehkä tässä pääsee vaikka keikalle kohta…

Lopuksi hyviä uutisia! Uutistoimisto Bloomberg tutki, mitkä maat ovat onnistuneet pitämään Koronan aiheuttamat vauriot yhteiskunnalle ja taloudelle pienimpinä. Suomi on tutkimuksen mukaan Euroopan paras ja koko maailman viides. Kaikki ei ole ollut tietenkään täydellistä, mutta olemme silti Euroopan parhaita! Se on kova saavutus ja kiitos siitä hyville päättäjille ja keskimäärin fiksulle kansalle. Mikään yksittäinen taho ei voi päätöksillään voittaa tätä peliä. Se onnistuu vain, jos kaikki ovat mukana. Meistä itsestähän tämä on lopulta kiinni. Tavataan torilla, kun koko peli on voitettu!

Sunnuntairaportti 66(22.11.2020) – Väkivalta: pahamaineinen nuoriso, viina, Me Too, kulttuuri, nuorisotyö, maahanmuutto, Korona, etäilyn hinta ja uusi toivo

Viime viikkojen puheenaiheena on ollut väkivalta erityisesti nuorison keskuudessa. Tiivistetysti ilmassa on ollut kolme kysymystä. Onko nykyään paremmin vai huonommin? Voiko tästä syyttää maahanmuuttoa vai pitäisikö katsoa peiliin? Mitä asialle voi tehdä? Aina, kun puhumme nuorisosta, on reilua muistella hieman omaa nuoruutta.

Tein siis pienen matkan menneisyyteen ja kävin mielessäni läpi ystävä- ja tuttavapiirissäni tapahtuneita pahoinpitelyitä ja seksuaalirikoksia. Pysäyttävä johtopäätös on, että väkivalta on ollut merkittävä osa lapsuuttani ja nuoruuttani, arkinen ja pakollinen elementti matkalla pojasta mieheksi. Enkä ole siltä välttynyt aikuisenakaan. Myönnän myös, että olen itsekin toiminut monessa tilanteessa typerästi ja mukana on ollut paljon hyvää tuuria tai varjelusta. Olen kiitollinen, että olen saanut mahdollisuuden kasvaa ja viisastua.

Olen elänyt lapsuuteni ja nuoruuteni 70- ja 80-luvulla pikkukaupungissa Perämeren rannalla. Olin 10-vuotias, kun Punk- ja Teddyboy-liikkeet tulivat Suomeen. Omassa kaveripiirissä tämä tarkoitti sitä, että olit joko punkkari tai diinari ja vastapuolta oli lupa vetää turpaan. Välillä järjestettiin joukkotappeluita sovituissa paikoissa. Olin itse oman porukkani nuorin eikä minulle oikein löytynyt sopivan ikäisiä tappelukavereita eli katsoin vierestä, kun isommat hakkasivat toisiaan. Vanhempien nuorten jengeissä väkivalta oli paljon rajumpaa. Yläasteelle mentäessä alkoholi oli jo vahvasti mukana kuviossa ja myös väkivalta raaistui. Omassa lähiystäväpiirissä ihmisten hakkaaminen ei ollut se juttu mutta, kun porukkaa kokoontui viikonloppuisin enemmän yhteen mukaan tuli usein myös vaarallisempaa ryhmää. Usein tapahtui törkeitä pahoinpitelyitä, neniä murtui, silmävammoja, puukotuksia, päähän potkimista jne…Itsekin olen ollut tappelussa monta kertaa ja muistan hyvin, miltä nyrkki tuntuu 20 asteen pakkasessa tai olla selkä seinää vasten isomman porukan käsittelyssä. Tähän kaikkeen liittyi myös julmaa kiusaamista ja joidenkin, yleensä erilaisina pidettyjen, säännöllistä vainoamista. Siihen aikaan vanhemmat eivät olleet kovin hyvin perillä lastensa asioista ja lapset saivat luoda oman maailmansa, jossa oli omat lait. Vapautta oli paljon, vastuuta vähän. Tämä näkyy hyvin esim tapaturmatilastoissa. 70-luvulla alle 15-vuotiaita lapsia kuoli väkivallan tai tapaturmien seurauksena yli 12- kertainen määrä verrattuna nykytilanteeseen. Nykyään on todellakin paremmin. Vakavista tapauksista omassa tuttavapiirissä voi mainita vaikka: Kaksi kuolemaan johtanutta päävammaa tappelussa, vakava aivovamma kuristamisesta, jänteitä poikki puukotuksessa, useampi henkirikos motiivina mustasukkaisuus(suomalainen kunniamurha). En kerro näitä sen takia, että tässä olisi jotain erikoista vaan sen takia, että tällainen on niin tavallista oman sukupolveni nuoruudessa. Eikä siihen tarvita edes vaikeaa kotitaustaa tai syrjäytymisvaaraa. Minullakin perusasiat olivat hyvin ja koti oli turvallinen paikka. Tuo oli vaan se maailma, jossa elimme.

Pysäyttävintä tässä kaikessa on juuri väkivallan arkisuus ja se, että se ei juuri hätkäytä ennen kuin asiaa katsoo ikään kuin ulkopuolisen silmin tai kuvittelee omat lapsensa samaan maailmaan.

Sama ilmiö toistuu suomalaisessa alkoholikulttuurissa, jossa karmivaa on juuri kauheiden kohtaloiden tavanomaisuus ja jopa romantisointi esim. viihdekulttuurissa. Jokaisen suomalaisen tuttava- tai jopa lähipiiristä löytyy joku, joka on tärvellyt oman ja läheistensä elämän juomalla. Se on meillä niin tavallista, ettei se edes hätkäytä samoin kuin muut huumeet. Tuttuus luo valheellista turvallisuutta. Sama väkivallassa. Tuttu riehuja ei herätä niin paljon pelkoa, kuin tuntematon, outo muukalainen. Fakta on, että alkoholi on suomessa suurin yksittäinen väkivaltaa selittävä tekijä.

Lähisuhdeväkivalta, johon liittyy usein myös seksuaalista väkivaltaa, on Suomessa ihan oma synkkä lukunsa. Olemme vielä nykyäänkin EU:n toiseksi vaarallisin maa naiselle. Naisen pahoinpitelijä, raiskaaja tai surmaaja on Suomessa yleensä nykyinen tai entinen puoliso tai seurustelukumppani. Tässäkin asiassa omien naispuolisten ystävien kertomukset tukevat tilastoja. Valitettavasti koti on monelle edelleen se vaarallisin paikka ja vaikenemisen kulttuuri elää vahvana. Sen vuoksi tarvitaan Me too:n kaltaisia ilmiöitä, jotka tekevät vaiettuja asioita näkyviksi, että niihin uskalletaan ja ymmärretään puuttua.

Omien lastenkin vuoksi olen miettinyt paljon mitkä ovat ne tekijät, jotka suojaavat pahimmilta ja peruuttamattomilta mokilta nuoruudessa ja joihin voin vanhempana ja opettajanakin vaikuttaa. Tärkeintä on itsensä ja muiden arvostaminen. Vaikka nuorena voi tehdä typeryyksiä, niin empatia ja oman hyvinvoinnin arvostaminen suojaa usein parhaiten äärimmäisyyksiltä ja peruuttamattomuuksilta. Se ettei potki maassa makaavaa tai tykitä roinaa suoneen, vaikka joku muu niin tekeekin. Ehkä jopa uskaltaa puuttua toisten tuhoisiin tekoihin.

Olen toiminut nuorten parissa musiikinopettaja jo 30 vuotta ja nähnyt, miten harrastus tai mikä vaan juttu, joka saa aikaan innostusta ja silmät loistamaan, voi kantaa vaikeimpien aikojen yli. Se voi olla musiikki, urheilu, taide tai mikä vaan. Ettei kaikki ole: ”Aivan sama”…. Tämä on yksi tärkeä syy, miksi me tarvitsemme kulttuuria, urheilua ja kaikille avoimia harrastusmahdollisuuksia. Ne antavat elämälle merkitystä, syyn jaksaa eteenpäin.

Tässä kohtaa haluan nostaa esille yhden suomalaisen menestystarinan nuorisotyön, jonka avulla olemme pystyneet jo vuosikymmeniä estämään syrjäytymistä, rikollisuutta ja väkivaltaa nuorison keskuudessa. Suomessa on koulutettu  nuorisotyöntekijöitä jo vuosikymmeniä enemmän kuin juuri missään muualla. Toiminta onkin meillä ammattimaista ja monipuolista ja siihen osallistuu myös poliisi. Juuri tämän vuoksi olemme esim. Vantaalla lisänneet nuorisotyöntekijöiden määrää kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Se on yksi tehokas ja kohtuullisen edullinen tapa ehkäistä ongelmia.

Hesarin jengiväkivaltauutinen johti nopeasti myös maahanmuuttokeskusteluun ja se taas johti faktojen vääristelyyn. Tosiasia nimittäin on, että pahoipitelystä epäiltyjen 15-20 vuotiaiden määrä väkilukuun suhteutettuna on laskenut tasaisesti viimeiset 10 vuotta. Suurinta lasku on Uudellamaalla. On kuitenkin hyvä kiinnittää huomioita niihin asioihin, jotka edesauttavat syrjäytymistä. Ulkopuolisuus, syrjiminen, näköalattomuus, rasismi ovat kaikki syrjäytymisen ja rikollisuuden juurisyitä ja maahanmuuttajat kokevat niitä kaikkia muita enemmän. Kyse ei ole etnisestä taustasta vaan sopeutumisen vaikeudesta. Ovathan suomalaiset edelleen Ruotsin vankiloiden suurin ulkomaalaisryhmä ja syyt ovat pitkälti samat kuin Suomeen tulleilla maahanmuuttajilla.

Vaikka väkivalta on vähentynyt pitkällä aikavälillä, se on lisääntynyt merkittävästi korona-aikana. Taloudelliset ongelmat, etäkoulu ja lisääntynyt kotona vietetty aika kärjistää ongelmia. Yhteiskunnan ja erityisesti koulujen sulkemisella on näiden tietojen valossa kova hinta. Tähän me voimme kaikki vaikuttaa omalla käytöksellä seuraavien viikkojen aikana toimimalla vastuullisesti ja terveys edellä. Ei päästetä virusta leviämään!

Joka tapauksessa omat lapseni elävät nyt turvallisemmassa ja paremmassa Suomessa kuin itse elin. Tätä tukee sekä omat havainnot että tilastot. Toimitaan niin, että kehitys jatkuu myös seuraaville sukupolville. Tämä tarkoittaa taistelua tasa-arvon, maailman parhaan koulun sekä reilun ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää ilman sortoa tai vähättelyä.

Sunnuntairaportti 65(8.11.20) – Vallasta ja vastuusta isänpäivänä

Hyvää isänpäivää kaikille! Isyys on minulle tärkein ja rakkain luottamustoimi maailmassa! Itse ajattelen, että paras ja oikeastaan ainoa keino vaikuttaa omien lasten elämään on esimerkin kautta. Se miten elän ja toimin joka päivä on tärkeämpää kuin mikään muu.

Yksi parhaista isänpäivälahjoista tällä kertaa olikin Bidenin voitto! Tuntuu hyvältä isänkin roolissa, että henkilö, jota myös lapseni seuraavat, osaa ihmisyyden ja käyttäytymisen aakkoset. Arvokkuus ja sivistys teki Bidenin myötä comebackin politiikan parrasvaloihin. Nyt ei enää tarvitse selittää lapsille, miksi USA:n presidentti käyttäytyy kuin kasvattamaton uhmaikäinen, jolta on viety tikkari.

Vallan vaihtuminen antaa myös toivoa paremmasta tulevaisuudesta ainakin näistä kolmesta syystä:

 1. Ilmastotoimet saavat uutta vauhtia, kun Trump ei ole jarruttamassa ja USA liittyy taas Pariisin sopimukseen. Vaikuttaa siltä, että maailman suurimmat saastuttajat ja talousmahdit(USA, Kiina, Intia ja EU) ovat viimein heränneet ilmastonmuutoksen torjuntaan.
 2. Sopimuskeskeinen maailman ja kansainvälisen yhteistyön paluu on Suomenkin etu. Trump teki kaikkensa murentaakseen kansainvälistä yhteistyötä ja sen keskiössä olevia järjestöjä kuten YK:ta tai maailman terveysjärjestöä. Suomen menestys on aina perustunut sopimuskeskeiseen avoimeen maailmaan, jossa pienelläkin maalla on mahdollisuus vaikuttaa ja käydä kauppaa reiluilla ehdoilla. Bidenin voitto voi vahvistaa myös EU:ta ja sen kumppanuutta USA:n kanssa.
 3. Trumpin häviö oli myös populismin tappio, joka tuntuu Suomessakin, ehkä jopa ensi kevään kuntavaaleissa. Trump yritti tehdä valehtelusta, rasismista ja vihanlietsonnasta normaalia ja se tasoitti tietä myös pienemmille öykkäreille ympäri maailmaa. Tämä on nähty Suomessakin. Trumpia jäivät Suomen sosiaalisessa mediassa kaipaamaan monet äärilaidan poliitikot. Enkä oikeastaan ihmettele sitä. Mitä enemmän maailmassa on arvokkuutta ja sivistystä, sitä typerämmältä typeryys näyttää.

Sitten historiallinen näkökulma:

Mitä yhteistä on muinaisella tasavallan ajan roomalaisella, amerikkalaisella ja suomalaisella?

Lucius Quinctius Cincinaticus oli Roomalainen maanviljelijä, poliitikko ja sotapäällikkö. Vuonna 458 ekr eekviläiset hyökkäsivät Roomaan ja Cincinaticus nimitettiin kriisiajan diktaattoriksi pelastamaan kaupunki. Tarina kertoo, että Cincinaticus oli maatilallaan kyntämässä, kun Rooman lähettiläät tulivat kertomaan nimityksestä ja noutamaan häntä kriisinhallintatehtäviin. Mr C riisui työhaalarin, puki toogan ylleen ja riensi hoitamaan velvollisuuksiaan. Hän voitti eekviläiset ja palasi riemusaatossa Roomaan. Erityisen Cincinaticuksesta teki se, että hän luopui vapaaehtoisesti vallasta heti, kun homma oli hoidettu ja palasi takaisin auraamaan peltoaan. Hänestä tulikin pyyteettömän ja vaatimattoman kansalaisen esikuva, joka innoitti myöhemmin myös USA:n perustajia, jopa nimeämään kaupungin hänen mukaansa. Erityisesti USA:n ensimmäistä presidenttiä George Washingtonia on verrattu Cincinaticukseen. Hänkin luopui vallasta vapaaehtoisesti kolme kertaa. Ensin brittiarmeijan ja myöhemmin vallankumousarmeijan johdosta palaten viljelemään maataan ja lopuksi presidentin virasta. Kumpikaan ei käyttänyt valtavaa kansansuosiotaan ja asemaansa armeijan johdossa oman etunsa ajamiseen. Valta oli väline kansan palvelemiseen, ei itseisarvo.

No mitä yhteistä olikaan roomalaisella, amerikkalaisella ja suomalaisella muuta kuin suo, kuokka, Jussi, George ja Lucius?Tasavallassa, Suomessa ja USA:ssa, hallitsevat lait eivätkä ihmiset ja valta on väline, jolla vapaa kansalainen voi palvella muita. Valta ei ole kenenkään etuoikeus eikä siihen saa rakastua.

”With great power comes great responsibility” Sanoi Ben-eno hämikselle . Parkerin Peterille. Sopii ohjeeksi myös päättäjille ja vanhemmuuden supervoiman haltijoille.

Sunnuntairaportti 64(1.11.20) – Ääri-ilmiöitä(Terrorismi, huomiomedia, USA:n vaalit ja vähän perussuomalaisista)

Terrorismi

Ranskan poliisi ampui tällä viikolla Avignonissa ohikulkijoita aseella uhkailleen miehen, joka eri medioiden mukaan oli huutanut ”Allahu akbar” eli ”Jumala on suuri”. Myöhemmin kävi ilmi, että mies kuului  etnonationalistiseen ja äärioikeistolaiseen Generation Identity- ryhmään, jonka levittämä ideologia on yhdistetty äärioikeistolaiseen terrorismiin(Esim. Christchurchin isku). Viime päivinä on tullut uutisia myös islamistien tekemistä veitsi-iskuista. Suojelupoliisin tällä viikolla julkaistun kansallisen turvallisuuden katsauksen mukaan suurimman terrorismin uhan Suomelle muodostavat tällä hetkellä äärioikeistolaista ja radikaali-islamistista ideologiaa kannattavat ihmiset.

Äärioikeisto ja radikaali islamistisuus saavat polttoaineensa samoista asioista ja molempien pyrkimyksenä on synnyttää rintamalinjoja ”meidän ja heidän” välille. Osattomuus, köyhyys, syrjäytyminen ja niistä johtuva katkeruus altistaa ääri-ideologioille. Populistiset johtajat, maallisten ja hengellisten, ovat aina käyttäneet katkeruutta ja osattomuutta hyväkseen. Siitä on riittävästi tuhoisia esimerkkejä myös Euroopan historiasta. Katolisten ja protestanttien välisistä sodista ja väkivallasta Natsi-Saksaan ja tämän päivän ääri-ilmiöihin. Maailmasta löytyy aina ideologioita, joilla voi perustella väkivaltaa. Uskontoja ja ideologioita on vaikea kieltää. Tärkeää on vaikuttaa väkivallan juurisyihin eli huolehtia siitä, että kaikilla ikään, sukupuoleen tai ihonväriin katsomatta on mahdollisuus elää ja menestyä myös Suomessa ilman syrjintää tai ylenkatsetta. Toisaalta turvallisuusviranomaisilla pitää olla riittävät resurssit ja yhteiskunnan tulee uskottavasti viestiä niille, jotka yrittävät meitä väkivalloin horjuttaa: Täällä ei ole tilaa väkivallalle!

Huomiomedia ja typeryyden kehä

Media antaa äänen kovaäänisimmälle ja radikaaleimmalle osalle ihmisistä. Osaamme ehkä omassa tutussa yhteiskunnassamme laittaa tämän huomiohakuisen ryhmän omalle paikalleen mutta muista kaukana asuvista puhuttaessa vaikeuskerroin nousee, vivahteet häviävät ja kaikki näyttää yhdeltä massalta, josta uutiset piirtävät meille kuvan, Radikaali tv:ssä riehuva islamisti alkaa edustaa meille helposti koko alueen väestöä. Äärioikeistolainen kantasuomalainen väkivalta taas on helpompi ymmärtää marginaali-ilmiöksi, joka ei edusta kaikkia suomalaisia.

Suuri enemmistö eli rauhallisesti elävät uskontoihin ja ideologioihin melko välinpitämättömästi suhtautuvat miljardit ihmiset eivät ylitä uutiskynnystä mutta huomiota etsivät ylittävät. Tämän tiedostaminen on tärkeää, jotta maailmankuvamme olisi realistinen eikä perustuisi median nostamiin äärimmäisyyksiin.

Myös sosiaalisella medialla ja sen algoritmeillä on vastuu tästä vinoutumasta. Radikaali voimakkaita reaktioita aiheuttava mielipiteen ilmaus sosiaalisessa mediassa saa enemmän näkyvyyttä kuin moninäkökulmainen pohdiskelu. Tämä on somen algorimien ominaisuus, jota muuttamalla yhtiöt voisivat muuttaa myös keskustelukulttuuriamme fiksumpaan suuntaan. Toinen tähän liittyvä ilmiö on yksityishenkilöiden harjoittama vastapuolen typerimpien postausten jakaminen. Joku kirjoittaa somessa jotain tyhmää ja äärimmäistä. Siitä otetaan kuvakaappaus ja jaetaan. Seuraa kuohunta, närkästys ja valtava huomio, joka usein on ollut myös tarkoituksena. Tyhmyyksien nostaminen tikun nokkaan on osa typeryyden kehää, jonka jokainen osa-alue ruokkii toistaan. Maailma ja some olisivat parempia paikkoja, jos antaisimme enemmän tilaa hyville ajatuksille ja jättäisimme maakuntasarjan tyhmyydet huomiotta. Eturivin poliitikot ja vaikuttajat ovat tietenkin osin eri asia. Heidän ajatuksensa ja niiden kriittinen tarkastelu on tärkeää demokratian kannalta. Enemmän tilaa hyville ajatuksille ja vähemmän huonoille!

Trump – Kaaoksen keisari ja kohtalon hetket

Trump on ottanut kaiken irti huomiomediasta ja vienyt kohuviestinnän korkeimmalle mahdolliselle tasolle Valkoiseen taloon. Viestinnän keskiössä kolme V:stä vastakkainasettelu, valehtelu ja viholliskuvat. Kahtiajakautunut hampaisiin asti aseistautunut maa, jonka johtaja lietsoo vihaa sekä eripuraa ja tarvittaessa heiluttaa myös raamattua. Ensi viikolla on kohtalon hetki! Jos Trump häviää, miten hänen radikaaleimmat kannattajansa siihen suhtautuvat? Tarttuvatko jotkut jopa aseisiin?

Trump on ollut Suomen kannalta huono johtaja. Suomen menestys on aina perustunut sopimuskeskeiseen avoimeen maailmaan, jossa pienelläkin maalla on mahdollisuus vaikuttaa ja käydä kauppaa reiluilla ehdoilla. Trump on keskittynyt tämän kaiken romuttamiseen. Elämme jännittäviä aikoja.

Perussuomalaiset ja ääriliikkeet?

Kun miettii ääriliikkeiden roolia Suomessa, ajatus vie väkisinkin perussuomalaisiin.  Se johtuu siitä, että PS on Suomessa ollut koti erilaiselle ääriajattelulle kuten rasismille, etnonationalismille ja tiedevastaisuudelle. Myös Suomen oloissa aika radikaalikin amerikkaishenkinen uskonnollisuus on vahvasti mukana. Välillä joku erotetaankin, mutta uusia radikaaleja nousee kuin sieniä sateella. Puolueen johtaja onkin lunastanut paikkansa nimenomaan rasistisille ja väkivaltafantasioita sisältävillä kirjoituksillaan eikä hän ole vieläkään sanoutunut irti väkivaltakirjoituksistaan tai niiden sisältämästä rasismista. Viime tällä viikolla häneltä kysyttiin asiasta Sannikan haastattelussa. Seurasi hiljaisuutta ja omituista kiertely ja vastaus: ”Keskustelu menee nyt hieman omituisiin sfääreihin”. On syytä huolestua, jos todellisuus on puolueen johtajalle ”omituinen sfääri”. Toivon edelleen, että perussuomalaista voisi tulla rasismista vapaa asiapuolue. Kaikesta, myös maahanmuutosta, voi keskustella kriittisesti ja asiallisesti

Erilaisuuden sietäminen ei ole keneltäkään pois. Syrjintä ja epätasa-arvo taas köyhdyttää meitä sekä taloudellisesti että henkisesti.

Sunnuntairaportti 63(25.10.2020) – Tautista menoa, Tampere-Hollywood, Ravintolat, Vastaamon tietomurto, YK, aborttioikeus, ilmastokeskustelua, Tapahtuma- ja musiikkiala, lihapulla ja kasvispihvi

 1. Tautista menoa

Ei voi kuin ihmetellä, miten hyvin Suomi on pärjännyt pandemian kanssa. Tauti leviää vauhdilla Euroopassa ja rajoituksia kiristetään. Ja monissa maissa terveydenhuolto alkaa jo olla äärirajoilla. Meillä tilanne on edelleen kohtuullisen hyvä ja yhteiskunta toimii suurelta osin lähes normaalisti. Myös Suomen talous on kestänyt pandemian paremmin kuin monissa muissa länsimaissa. Hallitus ja kansalaiset ovat hoitaneet homman hyvin ja vastuullisesti. Uutta opitaan koko ajan ja virheiltä ei välty tässä pelissä kukaan.

 1. Tampereella kuvataan isoa Hollywood-elokuvaa

Kyseessä on ensimmäinen kokonaan Suomessa kuvattava Hollywood-tuotanto ja sen saaminen Suomeen liittyy suoraan edelliseen kohtaan. Täällä on turvallista tehdä töitä ja yhteiskunta toimii.

”Suomalaiset ja Suomen hallitus ovat tehneet niin hyvää työtä koronan hillitsemiseksi, että meidän oli helpompaa tehdä päätös kuvata täällä kuin jossain muualla”, Dual-elokuvan tuottaja Aram Tertzakian sanoo.

 1. Ravintola-alan rajoitukset

Perustuslakivaliokunta vaati hallitukselta tarkempia ja eriteltyjä rajoitustoimia ravintola-alalle ja sellaiset tehdään. Ei ole mitään järkeä, että kaikki ravintolat laitetaan yhteen nippuun ja samat rajoitukset jokaiselle. Huoltoaseman yöruokailu klo 03.00 on eri asia kuin täysi yökerho. Kun rajoitetaan elinkeinotoiminnan vapautta, meidän pitää tehdä kaikkemme, että rajoitukset kohdentuvat juuri oikeisiin paikkoihin eikä mihinkään muuhun. Se ei ole helppoa virkamiehille eikä poliitikoille mutta tässä asiassa riman pitää olla korkealla ja helppous ei saa olla kriteeri. Näin politiikka parhaimmillaan toimii. Eri ryhmät sparraavat toisiaan parempiin päätöksiin. Nyt sen teki perustuslakivaliokunta hallitukselle.

 1. Vastaamon terapiatietojen varastaminen

Tämä on rikos ihmisyyttä vastaan. Vain todellinen näätä voi käyttää ihmisten haurautta näin hyväkseen. Tämä voi olla monelle mielenterveyden ongelmien kanssa päivittäin kamppailevalle ihan liikaa ja johtaa ongelmien pahenemiseen. Tai pahimmillaan siihen, etteivät ihmiset uskalla hakea apua ollenkaan. Toivottavasti tekijä saadaan kiinni ja laista löytyy sellaiset pykälät, että rangaistus vastaa rikoksen vakavuutta.

Vastuu on myös tietojen säilyttäjällä. Mitä jos pankki pitäisi ovensa sekä holvinsa auki antaen varkaille vapaan pääsyn ihmisten rahoihin ja ryöstön tapahduttua vain pahoittelisi asiaa ilman korvausvelvollisuutta. Vastaamo saisi myös vastata huolimattomuudestaan.

Yksi tapa taistella tällaista rikollisuutta vastaan on kieltäytyä lukemasta ja levittämässä varastettuja tietoja! Suojellaan toisiamme ja samalla itseämme!

 1. Yk täytti eilen 75!

Yk on osa sitä sääntöihin ja sopimuksiin perustuvaa uutta maailmaa, joka perustettiin suursotien rauniolle. Vahva YK ja kansainvälisten sopimusten kunnioittaminen on pienen maan kuten Suomen etu. Niitä meidän kannattaa olla vahvistamassa. Onhan tämä kovaa kamaa edelleen: ”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.” YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

 1. Suomessa aborttilaki tuodaan nykyaikaan ja Puolassa se palaa menneisyyteen.

Kansalaisaloite aborttilakimme uudistamiseksi tulee eduskuntakäsittelyyn ja eduskunnan enemmistö näyttää tukevan sitä. Puolassa taas jo ennestään tiukka aborttilaki muutetaan kieltämään raskauden keskeytykset käytännössä kokonaan. Tämä kertoo konkreettisesti, mitä oikeistopopulistinen hallitus tarkoittaa naisille ja vähemmistöille. Päivi Räsänen saa elää niin kuin haluaa, mutta muiden ei tarvitse elää niin kuin hän haluaa.

 1. Ilmastotoimet ja vihreä teknologia

Viime torstain A-studiossa keskusteltiin siitä, pitääkö Suomeen julistaa ilmastohätätila. Keskustelu oli hyvä ja siinä keskityttiin erityisesti teollisuuden investointeihin ja kaikki muut(Atte Harjanne/Vihr, Outi Haanperä/Sitra, Professori Markku Ollikainen/Ilmastopaneeli)  perussuomalaista Lulu Rannetta lukuunottamatta olivat yhtä mieltä siitä, että kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on myös suuri mahdollisuus Suomen taloudelle. Myös Elinkeinoelämän keskusliitto ja teollisuus ovat vaatineet kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita. Teollisuus ei tee sitä hyvästä tahdosta vaan siksi, että tietää sen olevan kannattavaa. Ainoastaan perussuomalaiset vastustavat tätä ja he haluavat päättää, mihin teollisuus saa investoida. Pääasia, että hiiltä ja öljyä poltetaan vaikka puhdas energia olisi halvempaa. PS:n strategia on menneisyyden teknologiat ja keskusjohtoisuus eli köyhyyden tie. Suomi takaisin Ryysyrantaan!

 1. Tapahtuma- ja musiikkiala

Hallitus on perustanut työryhmän pohtimaan, miten tapahtumia voisi järjestää turvallisesti myös pandemian jyllätessä. Mukana työryhmässä on mm Paula Vesala. Asialla on kiire, Tapahtuma-alan kohdalla ei voi enää puhua pudotuksesta. Ala on törmännyt seinään, 100:sta lähes nollaan. Hyvä, että ala on järjestäytynyt ja tehnyt itsensä näkyväksi. Poliitikotkin näyttävät vihdoin kuuntelevan.

 1. Kasvispihviä saa jatkossakin kutsua kasvispihviksi!

EU-parlamentti käsitteli perjantaina aloitetta, jonka mukaan makkara, pihvi ja hampurilainen nimitystä saisi käyttää vain lihatuotteista. Järki voitti eikä aloite mennyt läpi. Samalla logiikalla olisi pitänyt kieltää sanat hedelmäliha ja lihapulla, koska leipomotJ

Tai kieltää hameissa käytettävän muuta kangasta kuin silkkiä, laivoissa muuta rekennusmateriaalia kuin puuta tai autoissa muuta polttoainetta kuin bensaa. Vanhojen yleisiin asioihin viittaavien sanojen sisältö muuttuu kehityksen mukana. Joidenkin on vaikea hyväksyä, että maailma muuttuu edes sanoissa.

Sunnuntairaportti 62(Kauden päätösraportti, elokuussa palataan asiaan) – Kulmuni, Turtiainen, Trump ja hyviäkin uutisia

 1. Kulmuni

Kulmuni pelasi kovaa ja taklasi jopa pääministerijoukkueen kapteenin ulos kentältä. Kovan pelaamisen oppeja hän sai ylipalkatuilta valmentajilta, jotka olivat rahoittaneet Kulmunin nousua huipulle. Näiden oppien avulla hän sai myös oman joukkueensa kapteenin nauhan. Kulmuni nousi nopeasti huipulle ja tippui vain vähän jääden hyvälle paikalle edelleen. Maajoukkueen ykkösketjusta hyväpalkkaiseksi liigapelaajaksi. Siellä on nuoren lahjakkuuden hyvä kasvaa ja palata takaisin entistä kovempana. Myötätunto ei ole koskaan pahasta mutta tiedän monta kohdetta, jotka ansaitsivat sitä Katria enemmän. Tässä oli kuitenkin kyse pohjimmiltaan korruptiosta ja valtionvarainministerille ei oikein sovi, että omat ja yhteiskunnan rahat menevät sekaisin.

Politiikassa ollaan suurennuslasin alla ja niin se pitää ollakin. Jokainen poliittinen tehtävä on vain lainassa kansalta. Ei ole kenenkään oikeus saada hyvää poliittista uraa eikä yksikään poliittinen tehtävä ole yhdenkään poliitikon omistama. Tehtäviä hoidetaan niin kauan kuin on luottamusta ja jos luottamus menee, nostetaan kytkintä ja jatketaan elämää. Itse vierastan ajatusta poliittisista broilereista mutta pidän erittäin suotavana, että mahdollisimman moni meistä ihan tavallisista kansalaisista käy kääntymässä politiikassa ja hoitaa edes hetken yhteisiä asioitamme. Mutta kannattaa tehdä elämässä muutakin. Itselleni olen säätänyt 12 vuoden maksimiajan pelikentällä. Vielä on 9 jäljellä.

 1. Keskusta

Keskusta on kriisissä ja se on yksi syy, miksi Kulmuni lähti. Jos entisen suurpuolueen kannatus on 10% ja edes oma väki ei seiso ministerin takana, jatkaminen on mahdotonta. Aikamme suurin megatrendi eli kaupungistuminen pelaa keskustaa vastaan. Puolueen pitäisi uudistua, pelkät maaseudun äänet eivät riitä ja puoleen sanoma ei oikein tavoita nuorta kaupunkilaista. Ruotsissa tämä on onnistunut ja siellä Keskusta on tehnyt Annie Lööfin johdolla komean paluun. Keskustalla on myös aika synkkä historia korruption ja suhmuroinnin suhteen. Siltarumpupolitiikkaa, omat ja yhteiskunnan rahat sekaisin, vaalirahat, nuorisojärjestö, nyt tämä… Tuollainen ei ole enää tätä päivää. Vanhasen olisi syytä keittää tulikuumat uuniperunat koko porukalle ja miettiä samalla, mihin suuntaan seuraavaksi.

 1. Turtiainen, perussuomalaiset ja rasismi

Turtiainen päätti näyttää tyhmyytensä julkisesti ja tällä kertaa siitä jopa rankaistiin. Tähän asti typeryyden osoitukset ovat olleet perussuomalaisissa enimmäkseen sulkia hattuun. Turtiainen on poissa pelistä mutta esim. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jani Mäkelä jatkaa somessa tinkimättömän lapsellisella linjallaan. Suoraa valehtelua, ihmisten pilkkaamista henkiläkohtaisten ominaisuuksien perusteella yms., jota ei sallittaisi edes päiväkodin pihalla. Jotenkin toivoisi enemmän yhteisiä asioita hoitavilta ihmisiltä.

Rasismista sen verran, että elämme yhteisessä maailmassa, joka on täynnä erilaisia ihmisiä ja kulttuureja, jotka ovat koko ajan enemmän vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tasa-arvo ja toisten kunnioitus on sivistystä ja menestyksemme edellytys. Rasismiin meillä ei ole varaa, jos haluamme elää vauraassa hyvinvointivaltiossa. Sitä paitsi vain täysi pösilö kuvittelee, että orvaskeden värillä on jotain tekemistä ihmisen luonteen tai ominaisuuksien kanssa.

 1. Trump ja USA

Kahtiajakautunut hampaisiin asti aseistautunut maa, jonka johtaja lietsoo vihaa ja eripuraa!

kestokyky sisäisten kriisien suhteen on historiallisen heikko. Kattilassa on painetta ja johtajan pitäisi purkaa sitä hallitusti ja hakea yhteistä maaperää. Sen sijaan hän heiluttaa raamattua ja uhkailee omaa kansaansa väkivallalla. Koronan suhteen ei olisi voinut juuri huonommin mennä. Korkeat tartunta-, kuolleisuus ja työttömyysluvut samaan aikaan. Aikamoinen saavutus. Nyt voi jo sanoa ihan numeroidenkin valossa, että Trump on ollut historiallisen surkea johtaja ja sen ovat jo tunnustaneet monet rebublikaanipoliitikotkin.

 1. EU ja keskuspankit

Pitävät talouden pyöriä pyörimässä ennätyksellisillä tukipaketeilla. Eurokriisissä on otettu oppia ja EKP on ollut sekä kohtuullisen nopea että tehokas. Korot ovat pysyneet alhaalla ja ihmisten elämä on jatkunut suhteellisen normaalina vaikka ilmassa on ollut suuremmankin katastrofin ainekset jopa sellaisen, joka tuntuisi jokaisen kansalaisen taloudessa. EU:lla on monia ongelmia mutta täytyy sanoa, että tässä maailman ja talouden tilanteessa suurella on paljon paremmat mahdollisuudet pärjätä kuin pienellä. Suomi on riippuvainen Euroopasta ja meidän intressi on olla niissä pyödissä, joissa asioita sovitaan.

 1. Hallituksen lisätalousarvio

Nyt elvytetään ja se on hyvä! Ei ole mitään syytä lykätä suuria investointeja tilanteessa, jossa talous uhkaa pysähtyä, raha on halpaa ja sitä on liikkeellä paljon. Nyt on oikea aika satsata infraan, ympäristöön, puhtaaseen teknologiaan ja koulutukseen. Tässä oma jengi on onnistunut hyvin. Onneksi olemme hallituksessa. Lisää raiteita, ratikoita, kävely- ja pyöräteitä, koulutuspaikkoja ja satsauksia luonnonmonimuotoisuuden säilyttämiseen ja vihreään tulevaisuuteen. Tämä kaikki on linjassa myös EU:n green dealin kanssa eli Euroopasta on mahdollista saada tukea esim. raidehankkeillemme.

Tämä kaikki maksaa ja rahoitetaan lainalla. Lainan vastapainoksi pitää pystyä tekemään rakenteellisia uudistuksia, joista tuleva Sote on suurin ja tärkein. 21 sotealuetta ei ole ihanteellinen määrä(5 olisi) mutta tämä ratkaisu on nähdäkseni tässä poliittisessa tilanteessa paras mahdollinen ja sillä on jopa mahdollisuudet päästä maaliin asti. Keskustaa tarvitaan hallituksessa ja maakunnat ovat hinta siitä. Kokeillaan sitten niitä ja laitetaan luiskaan, jos homma ei toimi. Pikku hiljaa kohti viittä maakuntaa. Uskon, että Uusimaan sotepalvelut tulevat integroitumaan koko ajan enemmän ja jossain kohtaa voimme hyvinkin olla tilanteessa, jossa koko Nyland on yhtä suurta sotepiiriä.

Uudenmaan vaakuna kertoo muuten maahanmuutosta. Siinä on ruotsalaisten siirtolaisten vene ja vettä, jota pitkin he tänne tulivat. Uusimaa, Nyland on maahanmuuttajien antama nimi uudelle kodilleen. Kustaa Vaasan vaakuna on melkein sama.

Sunnuntairaportti 61 – Vantaa, lääkkeet Koronan jälkitauteihin, Sote, työllisyys, verot, kaupunkisuunnittelu ja ratikka

Alkuun pitää todeta, että Vantaa on toiminut korona-kriisissä ketterästi ja tehokkaasti. 32 000 oppilasta siirrettiin etäopetukseen, joka huoltajakyselyn mukaan on toiminut pääosin hyvin. Erilaisia etäpalveluita on luotu hetkessä tyhjästä. Palvelevia puhelimia, kauppakassipalveluita, ruoka-apua, kulttuuria, maksuhelpotuksia yrityksille ja perheille jne…

Mediassa esillä ovat luonnollisesti olleet hallituksen edustajat mutta kriisintorjunnan etulinja on ollut koko ajan kunnissa, joissa käytännön työ tehdään. Tämä kaikki on tullut kalliiksi myös kunnille. Vantaalle korona maksaa tänä vuonna jopa 100 miljoonaa. Tulot pienenevät ja menot kasvavat. Tätä vaikeaa yhtälöä olemme käsitelleet valtuuston kanssa viime viikkoina. Tässä muutamia keskeisiä kysymyksiä ja ajatuksia niistä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Suomen kunnat olivat pulassa jo ennen Koronaa. Kuntien tehtävien määrä on kasvanut mutta tulot eivät. Erityisesti sotekulut nousevat joka vuosi. Vantaalla on jo tullut tavaksi ylittää vuosittainen sotebudjetti reippaasti, pahimmillaan kymmenillä miljoonilla euroilla. Tämä on täysin kestämätön yhtälö. SOTERATKAISU ON SAATAVA VALMIIKSI TÄLLÄ HALLITUSKAUDELLA! Akuutin kriisinhoidon jälkeen tämä on tärkein kysymys suomalaisessa politiikassa. Kunnat eivät enää selviä terveydenhuollon kustannuksista nykyisillä malleilla.

Työllisyys ja verotulot

Vantaan työllisyystilanne oli Suomen huippua ennen kriisiä ja olimme ylittäneet jo aikoja sitten hallituksen tavoitteen 75% työllisyydestä. Vantaa elää yrittämisestä, työstä ja niiden tuomista verotuloista. Pelkät verotulot Vantaalla ovat yli miljardin vuodessa.

Kriisin alkaessa työttömyysprosentti nousi hetkessä 8:sta 20:een. Toistaiseksi suurin osa on vielä lomautuksia. Työttömyyden kroonistuminen riippuu siitä, kuinka nopeasti yhteiskuntaa pystytään avaamaan. Nyt on tärkeää purkaa turhaa byrokratiaa ja antaa työllistäville yrityksille kaikki mahdollinen tuki. Kriisi on myös mahdollisuus tarkastella pinttyneitä toimintatapoja, luopua huonoista ja kehittää parempia. Tarvitsemme joustavuutta ja ketteryyttä.

Kunnallisveroprosenttimme on nyt 19 ja sitä emme voi nostaa menettämättä kilpailukykyämme suhteessa muihin pääkaupunkiseudun kuntiin.

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kaavoituksella annamme suunnan kaupungin kehitykselle. Se on pitkän tähtäimen toimintaa. Itse ajattelen, että meidän tulee luoda elävää ja ihmisen kokoista kaupunkitilaa, jossa toteutuu seuraavat kohdat:

 1. Helppo kulkea julkisella liikenteellä ja lihasvoimalla
 2. Toiminnat ja ihmisryhmät ovat sekoittuneet. Elävät kaupunginosat tarvitsevat asuntojen lisäksi työpaikkoja ja palveluita. Ei siis pelkkiä nukkumalähiöitä. Tällä taistelemme myös alueiden liiallista eriytytymistä eli segregaatioita vastaan.
 3. Riittävä tiheys mahdollistamaan kaksi edellistä kohtaa
 4. Laadukas rakentaminen ja kaupunkitila.
 5. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Vantaalla on paljon luontoa. Se on meidän oma aarteemme ja siitä kannattaa pitää huolta. Tiivistetään siis nykyistä kaupunkirakennetta ja samalla suojelllaan metsiä, vesistöjä ja monimuotoista luontoamme.

Vantaa myy paljon maata ja saa siitä vuosittain 10-40 miljoonaa tuloja. Maan voi myydä kuitenkin vain kerran ja sen valmistaminen on lopetettu. Vantaan kannattaa siirtyä maan myymisestä sen vuokraamiseen. Se on pitkällä tähtäimellä huomattavasti kannattavampaa. Yksi Helsingin vaurauden kulmakiviä on maan vuokraus. Otetaan naapurista oppia.

Investoinnit ja ratikka

Typerintä, mitä talouden pysäyttävässä kriisissä voi tehdä, on pysäyttää sitä lisää lopettamalla investoinnit ja uuden kehittäminen. Meillä on joitain ryhmiä, jotka haluavat laittaa tulevaisuuteen liittyvät investoinnit jäihin ja keskittyä pelkkiin peruspalveluihin. Se on lyhyt tie. Kaupungin pitää oppia menneestä, elää nykyhetkessä peruspalvelut turvaten ja tähdätä tulevaisuuteen rakentaen sellaista kaupunkia, jossa asukkaat ja investoinnit viihtyvät. Jos pysähdymme, lakkaamme kehittymästä ja lopulta jäämme muista jälkeen. Tämä keskustelu kulminoituu Vantaan ratikkaan, joka on Vantaan tärkein tulevaisuushanke. Ratikka on kehäradan tavoin valtasuoni, jonka ympärille kaupunki rakennetaan, ei pelkkä liikenneväline. Valtio on luvannut jo maksaa hankkeesta 30% ja EU:lta on mahdollista saada lisää. Ratikan vastustajat puhut Superbusseista. Se on täysin epärealistinen vaihtoehto, joka häviää ratikalle jokaisella osa-alueella. Se on hitaampi, lyhytikäisempi ja kuljettaa vähemmän ihmisiä. Vantaa olisi superbussin kanssa yksin. HSL ja valtio eivät tue sitä eikä Suomessa ole kokemusta vastaavasta järjestelmästä. Lisäksi superbussi ei integroidu pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmään.

Ratikasta Vantaa saa tuloja, joilla tulevaisuuden palveluja rahoitetaan vuosikymmeniksi eteenpäin. Maanluovutustulot, maankäytön sopimukset, kiinteistöt, verotulot, HSL:n infrakorvaus. Kaikki tämä tuo Vantaalle satoja miljoonia euroja.

Kaupungistuminen on tuhansia vuosia kestänyt trendi, jota historian pahimmatkaan kulkutaudit eivät ole pysäyttäneet. Korona muuttaa maailmaa mutta kaupungit säilyvät ja kasvavat edelleen. Menestyäksemme meillä pitää olla uskallusta katsoa myös kriisin aikana tulevaisuuteen.

Sunnuntairaportti 60 (ennenaikainen, äitienpäivä on raporttivapaata vyöhykettä) Kriisipsykologiaa kuplassa ja kommentit viikon uutisiin

Se, jonka nimeä ei mainita, vaikuttaa meihin muutenkin kuin fyysisten oireiden kautta. Yhteiskuntaa, sosiaalista kanssakäymistä ja taloutta pyörittävät sanattomat sopimukset ja inhimilliset tunteet. Kriisi vaikuttaa niihin kaikkiin. Jopa talous on pohjimmiltaan psykologiaa ja mielemme liikkeet korreloivat rahan liikkeisiin.

Meidät raiteiltaan suistaneilla kriiseillä on usein neljä psykologista vaihetta:

 1. Shokkivaiheessa tapahtumaa on vaikea uskoa ja se usein kielletään tai sitä vähätellään. Viime aikojen kovimpia kieltäjiä ovat olleet populistijohtajat kuten Trump, Bolsanaro ja Putin. Heidän kansansa maksavat siitä kovaa hintaa. Yhdysvalloista on eniten tautiin kuolleita koko maailmassa, Brasiliassa 10 000 uutta tartuntaa vuorokaudessa ja Venäjä seuraa perässä. Virusta ei voi uhkailla tai pommittaa ja kaiken lisäksi pitäisi pystyä myöntämään olleensa väärässä. Ei ole helppoa….
 2. Reaktiovaiheessa tapahtunut tiedostetaan ja muuttunut todellisuus kohdataan. Tässä vaiheessa kaipaamme tukea ja lohtua muilta. ”Etäjaxuhalit, kyllä tästä selvitään, pidetään huolta”…Näyttää siltä olemme siirtymässä tästä vaiheesta kohti seuraava. Etähali ei enää lämmitä.
 3. Käsittelyvaiheessa katse siirtyy tulevaisuuteen ja tapahtuneesta jauhaminen alkaa kyllästyttää. Ainakin oma mieleni haluaa nyt kääntää katsetta kohti tulevaisuutta. Auringonpaiste ja tuleva kesä edustaa vapautta ja silloin on vaikea kuvitella näkymättömän vaaran uhkaa. Vaarana on, että todellisuus potkaisee kovaa takaisin.
 4. Uudelleen orientoitumisen vaiheessa kriisi muuttuu osaksi elämää ja jatkamme eteenpäin muuttuneina ja usein erilaiset kortit käsissämme. Tähän meillä on vielä matkaa.

Sitten lyhyet kommentit muutamista uutisista

 1. Suojavarusteet:

Ihmiskunnan teknisten saavutusten valossa on aika vaikea ymmärtää, ettei kaikki hyllyt ole pullollaan asianmukaisia suojavarusteita. Kyse on kuitenkin aika yksinkertaisista tuotteista. Moni yritys on nyt tyhjäkäynnillä, lähes rajaton kysyntä ja myyjän markkinat.

 1. Levittääkö 5G-säteily virusta ja onko se uhka terveydelle?

Nyt pitää kaivaa G-mies nro 1 eli Jerry Cotton naftaliinistä selvittämään 5G-salaliittoa. Suurien mysteerien selvittämiseen tarvitaan myös paljon foliota, jota löytyy mm. huoltovarmuuskeskuksesta.

 1. Suomessa olisi mahdollista kehittää oma rokote jopa syksyyn mennessä mutta resurssit on ajettu alas. Rahaa laitetaan nyt suurella suuttimella moniin paikkoihin. Tämä pitää nostaa sen listan kärkipaikoille.
 1. Ravintolat: Nyt voisimme höllentää määräyksiä ja mahdollistaa ravintoloille joustavan ulkotoiminnan ja turvavälit kesän ajaksi. Jalkakäytävät ja puistot käyttöön ja muu kuin turvallisuuteen liittyvä säätely minimiin. Take awayn käsitettä voi nyt viedä seuraavalle tasolle. Puistoruokailua myös aikuisille ja piknik-settejä.

Ps. Ravintolat on laitettu kiinni maaliskuussa mutta niiden pitää   edelleen maksaa anniskeluluvat myös siltä ajalta. AVI voisi korjata tämän asian pikaisesti!

 1. Itä-Suomen yliopisto avasi maksuttomat korkeakouluopinnot työttömille- Mitä jos kaikki digitaalinen materiaali perusopetuksesta yliopistoon olisi aina jokaisen saatavilla yhdessä osoitteessa? Kaikille avoin digitaalinen oppimiskirjasto! Mitä siinä voisi hävitä? Ainakin voitettavaa on paljon. Tämä muuten ratkaisisi myös maksuttoman toisen asteen maksuttomuuden, jonka hintalappu voi muuten olla lähes 200 miljoonaa vuodessa.
 1. Perustulo: Perustulokokeilun(2017-2018) lopulliset tulokset tulivat tällä viikolla. Perustulo paransi ihmisten hyvinvointia. ”Perustulon saajat olivat tyytyväisempiä elämäänsä ja kokivat vähemmän psyykkistä kuormittuneisuutta, masennusta, alakuloa ja yksinäisyyttä. Lisäksi he arvioivat kognitiivisen toimintakykynsä eli muistinsa, oppimisensa ja keskittymiskykynsä paremmaksi. Perustuloa saaneet vastaajat kokivat myös toimeentulonsa ja taloudellisen hyvinvointinsa paremmaksi kuin vertailuryhmässä”(Kela).

Työuupumus, masennus ja  työkyvyttömyys maksaa yhteiskunnalle miljardeja vuodessa. Jos perustulo parantaa olennaisesti ihmisten elämänlaatua ja jaksamista töissä, sen vaikutus kansantalouteen voi olla lopulta positiivinen. Kenties perustulo on yksi niistä rakennuspalikoista, joiden avulla rakennamme uuden hyvinvointivaltion, joka vastaa tämän päivän haasteisiin ja on olemassa kansalaisiaan varten eikä toisinpäin.

 1. Koulujen avaaminen herättää hämmennystä, ohjeet ovat epäselvät ja täynnä ristiriitaisuuksia. Tästä prosessista voimme jatkoa ajatellen oppia ainakin sen, että hyvä sopimus vaatii kaikkien osapuolien osallistumista ja sitoutumista. Kasvatusalan ammattilaisten näkökulmat sivuutettiin ja seurauksena on hyvin sekava tilanne. Ohjeet ja tosielämä eivät kohtaa. Eri kunnat ja perheet tekevät omia ratkaisujaan ja eriarvoisuus lisääntyy vaikka tarkoitus oli päinvastainen. Olisi ollut täysin mahdollista saada kaikkien kannalta parempi ratkaisu aikaan. Ymmärrän, että paine on ollut kova mutta tässä asiassa olisi pystytty parempaan. Viisaus on moninäkökulmaisuutta ja päättäjien pitää pyrkiä siihen.
 1. WHO julkaisee oman ”se jonka nimeä emme sano”-sovelluksen tässä kuussa. Kaikki maat saavat sen ilmaiseksi käyttöön. Suomi on tekemässä omaa, joka maksaa miljoonia ja valmistuu joskus hamassa tulevaisuudessa. Ei taida olla järkeä.

Trump jatkaa WHO:n vastaista taistelua. USA äänesti kumoon päätöslauselman, jossa vaaditaan tulitaukoa maailman konfliktialueille kriisin ajaksi. Kun äänestetään idiootti presidentiksi saadaan idioottimaisia päätöksiä.

 1. Minusta on erityisen mukavaa tehdä ruokaa jämistä ja improvisoiden. Mestariteokseni on rieskapizza maksalaatikkotäytteellä. En muista oliko rusinoita mutta maku yllätti satunnaisen maistajan, joka luuli saavansa peruspitsaa. Ei huono muttei hyväkään…

Sunnuntairaportti 59

Koulutus uudistui juuri – Ei anneta sen mennä hukkaan. Toisen asteen maksuttomuus ja oppivelvollisuuden pidentäminen

Pandemia on pakottanut koko koulutuksen keksimään uusia tapoja oppia ja opettaa. Kyseessä on lähihistoriamme suurin koulutuksen uudistus, joka syntyi hetkessä paineen alla improvisoiden ilman vuosien virkamiestyötä. Uudet tavat käydä koulua etänä ovat tulleet suoraan parhailta asiantuntijoilta eli opettajilta itseltään. Ponnistus on ollut valtava mutta vaihtoehtoja ei ole ollut. Akuutin kriisin jälkeen nämä innovaatiot ja käytänteet tulee purkaa ja analysoida hyvin, jotta niitä voidaan hyödyntää myös jatkossa. Kriisi on mahdollisuus katsoa tapojamme uusin silmin. Etäkoulun parhaat palat voivat olla osa lähikoulua. Tälläinen analyysi ja sen hyödyntäminen vaatii kuitenkin aikaa sekä työrauhaa kouluille ja koko sektorille.

Hallitus on tekemässä suurta toisen asteen koulutusuudistusta, jossa yhdistyy oppivelvollisuuden pidentäminen ja toisen asteen maksuttomuus. Tämä tietää uutta suururakkaa oppilaitoksille. Opettajat, lukioiden rehtorit ja Suomen lukiolaiset ovatkin vedonneet opetusministeriin ja hallitukseen, että ottaisimme aikalisän uudistusten suhteen. Nyt tarvitsemme tukea ja aikaa, emme lisäkuormaa.

Oppivelvollisuuden pidentämistä perustellaan sillä, että työmarkkinoilla tarvitaan osaajia ja Suomi tarvitsee koulutustason nostoa. Molemmat ovat kannatettavia asioita mutta oppivelvollisuuden nosto on kallis ja byrokraattinen väline ongelmaan, johon on olemassa parempiakin täsmälääkkeitä. Pakko on huono kannustin nuorille aikuisille, jos on jo ehtinyt pudota kyydistä. Tuki on tärkeämpää ja sitä annetaan jo nyt monin eri tavoin. Parasta lääkettä tässäkin asiassa on ennaltaehkäisy ja panostukset perusopetukseen, että tarvittavaa tukea on saatavilla koulupolun alusta saakka.

Kriisi on näyttänyt myös digitaalisten oppimisympäristöjen ja materiaalien tärkeyden. Tarvitsemme digitaalisen kaikille suomalaisille avoimen oppimisympäristön, joka sisältää kaikki perusopetuksen ja toisen asteen oppimateriaalit ja jonne opettajat ja alan toimijat voivat lisätä omia tuotteitaan ja oivalluksiaan. Tämä helpottaisi myös lisätukea ja täydennyskoulutusta tarvitsevia.

Tällainen kansallinen oppimiskirjasto tekisi toisesta asteesta maksuttoman tavalla, joka hyödyttäisi koko yhteiskuntaa.

Sunnuntairaportti 58 – Koulujen avaaminen

Aluksi väitän, että tämän kevään etäkoululla on ollut enemmän positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia kouluun, oppimiseen ja ennen kaikkea koko koulun tulevaisuuteen. Pakko on hyvä kannustin ja nyt pakon edessä opettajat ja koulut ovat synnyttäneet hetkessä kokonaisen uuden pedagogian lajin, josta saamme paljon työkaluja myös tulevaisuuden koulun kehittämiseen. Kevät oli tälle kokeilulle täydellinen ajankohta mutta syksyllä on jo pakko palata lähiopetukseen. Uudet ekaluokkaiset, uudet ryhmät, opettajat ja oppilaat eivät voi aloittaa uutta lukuvuotta etänä.

Suurelle osalle etäkoulu on sopinut hyvin. On voinut keskittyä ilman häiriöitä ja tai esim. kiusaamista itse opiskeluun ja kehittää itseohjautuvuuden tärkeää taitoa. Tämä antaa mahdollisuuden keskittää resursseja juuri niihin oppilaisiin, joilla on eniten haasteita.

Jos kouluja avataan, se koskisi todennäköisesti kahta viimeistä viikkoa ja sillä ei olisi suurimman osan kohdalla juuri merkitystä oppimisen kannalta. Sisällöt on jo opiskeltu ja arvioinnit tehty. Tässä konkreettinen ehdotus niille viikoille:

Suurin osa jatkaa itsenäistä työskentelyä opettajien keskittyessä tukemaan heitä, joiden haasteet ovat suurimmat. Tämän voisi tehdä harkinnan mukaan myös lähiopetuksessa. Jos 20 oppilaan luokalta kutsutaan viisi oppilasta työskentelemään opettajan tukema kouluun, se pystyttäisiin järjestämään suhteellisen turvallisesti. Turvavälit, eri tilat, porrastetut ajat, sään salliessa ulkona…Keinoja on paljon. Monien kohdalla tukea voitaisiin antaa myös etänä.

Koulujen laajamittaisessa avaamisessa on paljon hävittävää ja vähän voitettavaa. Se olisi sosiaalisessa mielessä kivaa ja varmasti monille tärkeääkin. Niin olisi toisaalta kesätapahtumatkin ja vierailut isovanhempien luokse. Kaikkea ei voi nyt saada.

Muutamat suomalaiset lääkärit ja asiantuntijat ovat ehdottaneet, että olisi hyvä saada vähiten vakavia oireita saava väestönosa eli lapset sairastamaan Korona ennen syksyä. Tämä perustuu laumasuojan ajatukseen. WHO tiedotti eilen erittäin painokkaasti, ettei ole mitään todisteita koronan sairastamisen tuomasta immuniteetista. Myös arviot lasten roolista tartuttajina ovat vielä hataralla pohjalla. Koulujen avaaminen tehtäisiin siis täysin mututiedon ja arvailun varassa. Ruotsisssa yhden koulun opettajista sairastui 10 ja yksi kuoli, jonka jälkeen koulu suljettiin. Hokkaidon saarella virus oli jo häviämässä, kunnes koulut avattiin ja rajoituksia purettiin. Seurauksena virus levisi nopeasti koko yhteisöön ja Hokkaido tuli Japanin esimmäinen paikka, jonne julistettiin hätätila.

Tämän hetken tietojen perusteella koulujen avaaminen olisi vastuutonta ja typerää. Meidän pitää nyt oppia lisää viruksesta ja valmistautua ensi syksyyn, jotta voimme aloittaa lähikoulun mahdollisimman turvallisesti. Kesäloma antaa meille jatkoaikaa. Nyt ei kannata hätäillä!

Sunnuntairaportti 57 – Huonot argumentit, viina, tiede, Trump. johtaminen ja talous

 1. Huonot argumentit
 2. Jokaista yhteiskunnallista uudistusta voi vastustaa argumentilla: ”Nämäkin rahat voitaisiin käyttää vanhusten tai lasten hoitoon”. Jos ko. argumentti voittaisi aina automaattisesti, yhteiskunnasta jäisi aika vähän jäljelle myös lapsille ja vanhuksille. Talous ei ole nollasummapelia vaan organismi, jonka palaset ovat riippuvaisia toisistaan.
 1. THL:n mukaan laajamittainen itsetehtyjen kankaisten suojaimien tai maskien käyttö julkisilla paikoilla voi pahimmillaan johtaa vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen. Samalla perusteella ei kannata käyttää turvavyötä, pyöräilykypärää tai kondomia. Vai olisiko sittenkin parempi, että käytämme kaikkia mahdollisia keinoja, joilla on vaikutusta ? Parhaiten viruksen kanssa pärjäävät paikkojen kuten Singaporen ja Etelä-Korean työkalupakista löytyy kasvosuojaimet, laaja testaus, sairastuneiden karanteenit ja jäljittäminen.
 1. Alkoholin kulutus on laskenut Suomessa. Samalla säätelyä ja myynnin rajoituksia on purettu. Erityisen paljon juominen on vähentynyt nuorten keskuudessa. Suomi siirtyy hiljalleen kohti eurooppalaisia juomatottumuksia. Taistelu alkoholihaittojen vähentämäksi käydään ihan muilla keinoilla kuin absurdilla säätelyllä.
 1. Rajoitusten purkaminen

Machiavellin mukaan hallitsijan tulee suorittaa epämiellyttävät teot yhdellä kertaa, ettei hänen tarvitse uusia niitä joka päivä. Pätisikö sama Korona-kriisin hoitoon? Kolmen viikon tehoeristyksellä tartunnat laskuun. Sitten paluu mahdollisimman normaaliin arkeen kaikkia varotoimia noudattaen. Testaamista, jäljittämistä, riskiryhmien suojelua, tarkasti kohdennettuja rajoitustoimia ja kansalaisten vastuullista toimintaa.

 1. Kriisissä ystävä tunnetaan. Tiede ja tutkimus ovat ihmisen parhaat ystävät

Yliopistot ovat saaneet pikavauhdilla lisärahoitusta koronavirustutkimuksiin useilta eri tahoilta. Käärmeöljykauppiailla ja populisteilla on huonot ajat. Viirusta ei voi pelotella räväköillä puheilla. Siihen tehoaa vain tieto.

 1. Trump veti rahoituksen WHO:lta

Populisti ei katso peiliin eikä myönnä olleensa väärässä. Virheiden myöntäminen ja kyky oppia niistä vaatii selkärankaa. Trump on kuin pikkulapsi, joka osoittaa sormella helpointa kohdetta ja huutaa: ”En se minä ollut vaan tuo”. Presidentillistä.

Suomi lisäsi omaa avustustaan WHO:lle. Siitä olen ylpeä. Yhteiset ongelmat ratkaistaan yhdessä.

 1. Johtamisen panokset ovat kovemmat kuin koskaan. Kohta 100-vuotias Henry Kissinger sanoi viisaasti: Johtajien haasteena on hallita nykyistä kriisiä ja rakentaa tulevaisuutta samaan aikaan. Epäonnistuminen voi sytyttää maailman liekkeihin”
 1. Korona on osoittanut markkinatalouden haavoittuvuuden. Valtiota tarvitaan edelleen. Perustulo parantaisi erityisesti kriisissä eniten kärsineiden pienyrittäjien ja itsensätyöllistäjien asemaa. Hieman yllättäen perustulon nosti pääkirjoitukseen esille Financial Times.

Sunnuntairaportti 56 –Pop-ministeri, Diktaattori ja kuherruskuukauden loppu

Pop-pääministeri on syntynyt

Olen seurannut Sanna Marinin uraa jo vuosia tamperelaisesta kuntapoliitikosta politiikan huipulle. Alusta asti on ollut selvää, että kyseessä on poikkeuksellinen poliittinen talentti.

Politiikka on 90%:sti suostuttelua ja viestintää ja Marin hallitsee molemmat. Moni muukin poliitikko olisi todennäköisesti tehnyt pääministerinä samoja asioita mutta Marinin taika piilee siinä, että hän ei juuri herätä kiihkeää vastustusta. Jopa demareihin nihkeästi suhtautuvat kuuntelevat häntä. Viestinnän ja hyvien päätösten lisäksi kriisiajan johtajan tärkein tehtävä on luoda yhtenäisyyttä. Se taas vaatii, että johtajaa kunnioitetaan myös poliittisten vastustajien leirissä.

Kansainvälinen tähti kirkastui merkittävästi tällä viikolla, kun pääministeristämme oli juttu British Voguessa. Kuuluisuus ilman sisältöä ei ole mitään mutta osaaminen yhdistettynä tähden auraan tarkoittaa vaikutusvaltaa ja sitä, että Marinia seurataan ja kuunnellaan myös Suomen rajojen ulkopuolella. Hän näytti myös innokkaalle ja rakastetulle presidentillemme kaapin paikan Nyrkki-gatessa. Presidentin virka tuskin kiinnostaa häntä vielä vuosikymmeniin mutta veikkaan uraa jossain EU:n huippuvirassa parin kotimaan pelikauden jälkeen.

Kriisistä johtuva hetkellinen poliittinen yhtenäisyys törmäsi tällä viikolla galluppiin, jossa Marin veti demarit syvästä suosta suoraan paalupaikalle. Se herätti luonnollisesti kateuden lisäksi myös muut puolueet ja politiikka palasi politiikkaan. Marin on pärjännyt yksinkertaisesti liian hyvin. Perussuomalaisten Tavio totesi: ”Hallitus ei ole tehnyt mitään”! Hän leijuu ilmeisesti toisessa todellisuudessa kuin me tavalliset rajoitusten kanssa elävät kansalaiset. Muutkin oppositiopuolueet ovat aloittaneet hallituksen haastamisen”hallitusohjelma uusiksi jne”. Hyvä niin, se kuuluu demokratiaan.

Minä en ole demari enkä erityisen vasemmistolainen. Gallupitkin tulevat muuttumaan moneen kertaan ennen seuraavia vaaleja. Silti ajattelen, että Marin ja tämä hallitus on parasta, mitä Suomen politiikalle on tapahtunut aikoihin. Suuret haasteet ovat kuitenkin vielä edessä. Akuutin kriisin jälkeen tulee elvytyksen ja tukitoimien aika. Sen jälkeen tulee väistämättä eteen myös talouden tasapainottaminen. Sen aika ei ole vielä tänä eikä seuraavanakaan vuonna. Nyt pidetään huoli, että Suomi pääsee jaloilleen ja kukaan ei tipu kyydistä lopullisesti.

Unkarista diktatuuri

Unkarin parlamentti hyväksyi maanantaina poikkeuslain, joka antoi Orbanille käytännössä yksinvaltiaan oikeudet määrittelemättömäksi ajaksi. Orban on pyrkinyt tähän määrätietoisesti koko johtajuutensa ajan ja kriisi antoi hänelle viimein mahdollisuuden saavuttaa tavoitteensa.

Hitler nousi aikanaan yksinvaltiaaksi juuri poikkeustilan ja lakien avulla. Yllättävät kriisit vaativat joskus poikkeusvaltuuksia mutta meidän pitää olla tarkkana, että niistä ei tule pysyviä. Diktatuuri voi alkaa hyvin mutta absoluuttinen valta turmelee käyttäjänsä aina ja yksinvaltias ei voi koskaan jäädä eläkkeelle. Nurkkaan ajettu diktaattori on maailman tuhoisin ja vaarallisin otus, joka on valmis viemään koko kansan mukanaan tuhoon. Ei tarvitse kuin katsoa Syyriaan ja Venezuelaan.

EU:n pitää toimia nyt pikaisesti. Jos diktatuuri ole riittävästi ristiriidassa EU:n perusarvojen kanssa potkujen antamiseksi, niin mikä on?

Ps. Toinen unkarilainen Orban jätti jälkensä maailman historiaan 1453 Konstantinopolin piirityksessä, joka johti Bysantin valtakunnan lopulliseen tuhoon. Orban oli sen ajan paras tykkien valaja, joka valtavaa korvausta vastaan petti asuinpaikkansa ja työnantajansa Konstantinopolin ja siirtyi Osmannien sulttaanin Mehmed II:sen tykkimestariksi. Orbanin tykit olivat sen ajan huipputekniikkaa ja niillä oli suuri rooli Konstantinopolin luhistumisessa. Ilmeisesti Orban kuoli oman tykkinsä räjähtäessä piirityksen aikana. Oma koira siis puri….Hieman myöhemmin osmannit valtasivat myös Orbanin kotimaan Unkarin.

Mika Waltarin kirjat Nuori Johannes ja Johannes Angelos kertovat noista tapahtumista. Vahva suositus!

Sunnuntairaportti 55 – Paluu arkeen. Miten ja milloin?

Yle kysyi tällä viikolla, miten hallitus ja presidentti ovat suoriutuneet koronatilanteessa. Harvoin on missään poliittiseen päätöksen tekoon liittyvässä kyselyssä saatu niin yksimielistä tulosta: Suomea on johdettu vaikeassa tilanteessa hyvin. Myös poliittinen yhteistyö on ollut normaalia kitkattomampaa ja kaikki, osaa perussuomalaisista lukuunottamatta, ovat puhaltaneet yhteen hiileen.

Vaikeimmat päätökset ovat kuitenkin vasta edessä. Tärkein niistä on, miten ja millä kriteereillä rajoituksia aletaan purkamaan? Tämä vaatii analyysia rajoitusten tehokkuudesta sekä vaikutuksista eri ihmisryhmiin ja aloihin. Työskentelen itse koulutuksen alalla ja uskon, että koulut ja oppilaitokset pidetään kiinni kesään asti. Näyttää siltä, että etäkoulu on toiminut suurelle osalle kohtuullisen hyvin ja sillä voi olla pitkällä aikavälillä jopa positiivisia vaikutuksia. Opettajat, oppilaat ja vanhemmat ovat pakon edessä joutuneet ottamaan valtavan digiloikan. Hyppy kylmään veteen ja pikakurssi uimiseen. Kaikille se ei kuitenkaan sovi. Ne, joilla oli vaikeaa normaalitilanteessakin, ovat vaarassa hukkua. Kesäloma antaa jatkoaikaa koulutukselle mutta syksyllä ollaan jo toisessa tilanteessa. On vaikea kuvitella, että peruskoulun ekaluokkalaiset sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten uudet opiskelijat aloittaisivat koulupolkunsa etänä. Se olisi todella kova päätös, jolla olisi pitkäkestoisia seurauksia. Monella muullakin alalla rajoitusten vaikutukset kovenevat koko ajan.

Jos koko kansakunta toimii vastuullisesti ja saamme viruksen taltutettua, voisimme ehkä ottaa oppia Singaporesta. Siellä viruksen leviäminen on lähes pysäytetty. Singaporessa elää 5,5 miljoonaa ihmistä pienellä alueella ja siellä oli tiistaina 64 varmistettua tartuntaa. Yhteiskunta pyörii lähes normaalisti, koulut ja työpaikat ovat pääsääntöisesti auki. Tämän selittää se, että Singapore on ollut hyvin valmistautunut aikaisempien alueella riehuneiden epidemioiden opettamana. Systeemi menee lyhyesti näin: Valtava määrä testaamista. Jokainen tartuntaketjuun kuuluva jäljitetään ja asetetaan valvottuun karanteeniin. Valvontajärjestelmä on kattava ja jokaisella kansalaisella on kännykässään järjestelmään kuuluva koronasovellutus. Jotta tällainen olisi mahdollista, tartuntamäärät pitää saadaan reippaaseen laskuun. Siinä jokainen meistä voi auttaa pysymällä kotona! Voimia kaikille! Me onnistumme tässä!

Sunnuntairaportti 54 –Suomi ja Eurooppa epidemian jälkeen, Koronasta Kalmarin unioniin

”Ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen”(Niels Bohr).

Uskon, että Suomi selviää Koronasta! Juuri nyt elämme harvinaisen yhtenäisyyden aikaa. Epidemialla politikointi tuntuu jotenkin tökeröltä ja muutamien oikeistopopulistien yritykset yhdistää epidemian vastainen taistelu ainoaan sanaan, jonka he politiikassa osaavat(arvatkaa mikä?) ovat olleet mahalaskuja. Näyttää siltä, että kriisin keskellä ihmiset haluavat vastuullista faktoihin perustuvaa politiikkaa eikä höttöistä populismia. Tilanne voi kuitenkin olla kohta toinen. Kriisin akuutin vaiheen jälkeen Suomikin joutuu kohtaamaan epidemian pidempiaikaiset seuraukset talouskriisin, työttömyyden ja kiireessä hoitamatta jääneiden entistä pahemmat ongelmat. Ne, joiden selviytyminen on ollut jo normaalitilanteessa taistelua, ovat suurimmassa vaarassa kaatua kokonaan.

Tämä kaikki tulee aiheuttamaan vihaa ja tyytymättömyyttä, jota tullaan käyttämään poliittisesti hyväksi koko maailmassa. Naapurimme Venäjä käy jatkuvaa informaatiosotaa demokraattista maailmaa ja erityisesti EU:ta vastaan. Koronavirukseen liittyvät valeuutiset ovat uusin ase sen arsenaalissa. Venäjä aseistaa valeuutisilla eurooppalaista äärioikeistoa, joka toimii osin tietämättään samassa rintamassa naapurimme kanssa.

Suomi kyllä selviää mutta EU tulee kohta olemaan historiansa suurimman haasteensa edessä. Korona on iskenyt koviten juuri niihin EU-maihin, joiden tilanne on jo nyt vaikein. Italia ja Espanja tulevat tarvitsemaan valtavasti taloudellista apua tilanteessa, jossa jokaisella maalla on kädet täynnä ja taskut tyhjinä omien ongelmiensa kanssa. Solidaarisuus ja päätöksien tekeminen ovat olleet EU:ssa vaikeita jo nousukautena. Miten niiden käy sen pahimmassa kriisissä? En haluaisi maalailla piruja seinille vaikeassa tilanteessa mutta on tärkeää katsoa myös hiukan pidemmälle ja miettiä, mikä meitä voi odottaa seuraavan kulman takana.

Jos Eurooppa kääntyy taas kuoreensa ja kansallisvaltioiden puoleen, meidän täytyy miettiä, ketkä ovat luontevimmat liittolaisemme, joiden kanssa meillä on eniten yhteistä. Keskiajalla Suomi kuului Ruotsin itäisenä osana Kalmarin unioniin yhdessä Tanskan ja Norjan kanssa. Unioni hajosi mutta myöhemmin syntyi Pohjoismaiden liitto, jossa EU:n ihanteet demokratia, vapaa liikkuvuus ja yhteiset työmarkkinat ovat olleet totta jo vuosikymmeniä. En ole juuri kuullut niihin kohdistuvaa kritiikkiä. Se on paras todistus pohjoismaisen yhteistyön toimivuudesta. Yhteisen historian ja kulttuurin päälle on helppo rakentaa.

Jos Kalmarin Unioni perustettaisiin nyt, se olisi yksi maailman suurista talousmahdeista, suurempi kuin esim, Venäjä. Jos asiaa ajattelee Suomen kannalta, niin Ruotsissa asuu tälläkin hetkellä yli 700 000 suomalaistaustaista ja se on Saksan jälkeen toiseksi tärkein kauppakumppanimme. Jos mukaan lasketaan kaikki pohjoismaat, ne ovat yhdessä Suomen tärkeimmät kumppanit kaupan ja palveluiden alalla.

Käy EU:lle miten vaan, Suomen kannattaa aina tiivistää yhteistyötään muiden Pohjoismaiden kanssa kulttuurin, koulutuksen, talouden ja puolustuksen suhteen. Kalmarin unioni 2.0. Mitä olet mieltä?

Sunnuntairaportti 53 – Korona muuttaa meitä ja maailmaa

Tällä viikolla Korona on vaikuttanut meistä jokaiseen. Itse lähdin vielä maanantaina aika luottavaisella mielellä opiskelijoiden kanssa Osloon. Tilanne muuttui kuitenkin nopeasti ja lopulta päädyimme tulemaan etuajassa takaisin Suomeen. Kotona minua odotti peruutusviestien tulva. Kaikki keikat ja tilaisuudet, joissa olin joko muusikon tai tuottajan roolissa peruttiin koko kevään osalta. Tänään tuli viesti, että Vantaan lukiot siirtyvät etäopetukseen.

Ainakin seuraavat viikot kotini on kirjaimellisesti linnani ja nyt on pitkästä aikaa mahdollisuus miettiä tapojaan tehdä työtä ja olla tässä maailmassa.

Maailman ongelmat kuten Korona ovat yhteisiä ja myös ratkaisut niihin löydetään yhdessä. Jos koko kaupunki palaa niin aita oman talon ympärillä ei paljoa auta. Sen sijaan yhteisillä toimilla turvallisuuden ja vakauden eteen voidaan parantaa kaikkien elämää. Yhteistyö vaatii toistemme kuuntelemista, yhteisen maaperän etsimistä, kunnioitusta ja joustavaa mieltä.Tämä on ihmiskunnalle kasvun ja näytön paikka. Kriisi näytti taas, että moni asia vaatii päivittämistä ja uudistamista.

Olemme aivan liian haavoittuvaisia globaalin talouden häiriöille. Voimme miettiä, kannattaako kaikki lääkkeet, ruoka, komponentit… valmistaa siellä missä se on halvinta vai olisiko lähituotanto jossain asioissa parempi? Mitä jos nostaisimme yhteisen hyvän prioriteettilistallamme hieman korkeammalle.

Tarvitsemme uuden globaalin talousopin 2.0, joka palvelee muitakin päämääriä kuin rahan tekemistä.

Digitaalisuus mahdollistaa paikasta ja ajasta riippumattoman työskentelyn ja opiskelun. Valmiudet ja tekniikka on olemassa mutta ihmiset ovat tapojensa orjia ja hitaita muuttamaan rutiineja. Nyt on hyvä syy siirtyä digitalisaatiossa sanoista tekoihin ja ottaa kaikki hyöty irti teknologian antamista mahdollisuuksista. Antiikin Kreikassa orjat mahdollistivat etuoikeutetuille helpohkon elämän. Koneet, robotit ja digitalisaatio voivat olla meidän orjiamme ja tehdä elämästämme helpompaa. Ihminen ei ole vielä valitettavasti uskaltanut ottaa isännän roolia ja määritellä itse, mitä on hyvä elämä ja mikä on teknologian rooli siinä.

Sunnuntairaportti 52(1. kauden päätösraportti) Perussuomalainen viikko, Auschwitch, teräs,vesi, taidetta, särki, olmeekkien tortillat, pieru ja epilogi

Kuvassa ensimmäistä kertaa futisdumarina. Meni ihan ok mutta vaikea muistaa, että tuomari ei saa kannustaaJ

 1. Perussuomalainen viikko tiivistetysti: Tavoitteena koulukiusaajien yhteiskunta.
 • Virkamiesten, tieteentekijöiden, kansalaisten ja poliitikkojen maalittamista ei saa perussuomalaisten mukaan rajoittaa. Tämä on sama kuin koulussa sanottaisiin, että on ihan ok kiusata isolla porukalla yksittäistä henkilöä päivästä toiseen kunnes hän ymmärtää vaihtaa koulua.
 • Junes Lokka julkaisi videon, jossa hän kertoi, miten naispuolista historian tutkijaa tulisi hänen mielestään raiskata joukolla. Älkää katsoko. Sairas ihminen ja sairas video. Välittömästi tämän jälkeen sekä Halla-aho että Huhtasaari esittivät julkisesti tukensa ja sympatiansa Lokalle ja tämän toiminnalle. Huhtasaari sanoi jopa, että Lokan kaltaisia tarvitaan lisää. Jos palataan taas koulun pihalle, niin Lokka olisi se pahasti häiriintynyt kiusaaja. Huhtasaarihan on opettaja. Hän silittää päätä ja sanoo: ”Hyvä Junes! Ottakaahan muut mallia!”
 • Halla-aho kehotti poliisia olla asettamatta perussuomalaista kansanedustajaa syytteeseen. Nyt pieni kertaus suomalaisen demokratian perusteista, jotka viisaat edeltäjämme ovat luoneet juuri tällaisia tilanteita varten:

Vallan kolmijako Suomessa 1919 lähtien: ”Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, toimeenpanovaltaa presidentti sekä hallitus ja tuomiovaltaa riippumattomat tuomioistuimet” Suomessa poliitikko ei puutu oikeusprosesseihin!

Pelkään Suomen ja koko meidän hyvinvoinnin puolesta, että tuo porukka on joskus oikeasti päättämässä asioista. Toivon, että järki ottaa puolueessa vallan ennen sitä.

 1. Zarathustralaisten kultainen sääntö(n 600eaa): ”Ainoastaan sellainen luonne on hyvä, joka ei tee toiselle mitään sellaista, joka ei olisi sille itselleen mieluista tai hyväksi.”

Joku kirjoitti saman hieman eri sanoilla Raamattuun lähes tuhat vuotta myöhemmin. Minulle se kertoo siitä, että ihmisen hyvyys ja pahuus on ikuista. Voimme aina valita, kumpaa tuomme omalla toiminnallamme maailmaan.

 1. Trumpin ehdotus lähi-idän rauhansuunnitelmaksi on Israelin toivelista. Palestiinalaisia ei ole kuultu. Trump on joulupukki, joka antaa toiselle lapselle(Israel) kaiken ja toinen(Palestiina) saa hiekkaa ja risuja. Koston ja katkeruuden kierre jatkuu ja syvenee.
 1. Auschwitsin vapauttamisesta on 75 vuotta ja antisemitismi vahvistuu koko ajan. Vuosisadasta toiseen vihaiset ja turhautuneet ihmiset tarvitsevat syntipukin ahdingolleen. Juutalaiset ja vähemmistöt ovat aina olleet sellaisia. Vallanhimoisen ja vastuuttoman poliitikon on helppo käyttää tällaista hyväkseen ja kääntää huomio omasta kyvyttömyydestä keksittyyn viholliseen. Tähänkin asiaan auttaa sivistys, tieto ja uskallus katsoa maailmaa ja kohdata erilaisia ihmisiä. #meollaan1
 1. Kaksi ruokavinkkiä, joissa kotimainen luonnonkala pesee ulkomaan einekset:
 • Apetit järvikalapuikko on yksinkertaisesti paras kalapuikko, jos viiksiä ei lasketa
 • Järkisärki toimii kuin tonnikala mutta on parempaa.

Olen syönyt särkeä kolme kertaa viikon sisään. Siinä on järkeä!

 1. Opin tällä viikolla ruoasta muutakin: Tortillan keksivät olmeekit, jotka elivät muinoin(1200eaa-400eaa) nykyisen tabascon osavaltion alueella. Sana ”klassikkoruoka” ei ole tässä tapauksessa liioittelua.
 1. Jyväskylässä valmistetaan vesihuollon osittaista yksityistämistä! Vastustan jyrkästi!

Puhdas vesi on elämän edellytys ja kuuluu kaikille. Suomessa sitä saa suoraan luonnosta ja vesi-infra on rakennettu yhteisillä rahoilla. Vesi kuuluu kansalaisille ei sijoittajille.

Asiaan voit vaikuttaa allekirjoittamalla Vesi on meidän -kansalaisaloitteen.

 1. Ragnar Kjartansson Kiasma

Kävimme perjantaina kokemassa teoksen. Se oli huikea, yksi parhaista. Musiikki, kuvat ja tunnelma otti sisäänsä ja loi huikean yhteisöllisen taide-elämyksen. Aika ja kaikki muu unohtui hetkeksi. Tänään on viimeinen päivä kokea teos! Vahvaakin vahvempi suositus!

Kuva Kiaman Yhteiseloa näyttelystä. Taulu: Andris Eglitis – RNP2S

 1. Idealismista kumpuaa konkretiaa ja maailma muuttuu! Jopa teräs taipuu paineessa.Hiilivapaa tapa tehdä terästä voi olla merkittävin yksittäinen ilmastoteko tällä vuosikymmenellä. Vanha työpaikkani(myös isäni) Raahen SSAB:n terästehdas tuottaa yksinään 7% Suomen hiilidioksidipäästöistä. Ruotsisssa yhtiö tuottaa 10% päästöistä.

Tällä viikolla tuli uutinen, että SSAB on tuomassa markkinoille hiilivapaata terästä jo 2026. Kyseessä on 80 vuotta vanha keksintö, vetypelkistystekniikka. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten poliittinen ohjaus ja kansalaisten mielipide saavat suuren yhtiön tekemään valtavia investointeja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Aikaisemmin painetta ei ollut ja terästä tehtiin hiilen voimalla business as usual. Nyt poliittinen ja taloudellinen paine on kasvanut tarpeeksi suureksi, että muutokset toimintatavoissa ovat mahdollisia ja jopa välttämättömiä. Tästä taas voi kiittää jokaista, joka on omilla valinnoillaan tai kannanotoillaan vaikuttanut yleiseen mielipiteisiin. Pienistä puroista kasvaa suuri virta ja nyt se on kääntymässä. Siitä kertoo EU:n ja Suomen hallituksen ensi viikolla julkistettavat konkreettiset rahalliset panostukset ilmastonmuutoksen torjuntaan.

 1. Parasta lukemaani kotomaista kirjallisuutta aikoihin! Historiaa, tiedettä, viisautta, elämää ja täydellisiä lauseita. Olli Jalonen – Taivaanpallo ja Merenpeitto. Vahva suositus!
 1. Pierua tankkiin.

Meidän perhe on autoillut biokaasulla eli pieruautolla viime syksystä alkaen. Se on helppoa, halpaa ja ekologista. Hallituksemmekin on herännyt asiaan ja on tekemässä biokaasuohjelmaa, jonka tarkoitus on lisätä kaasun käyttöä polttoaineena. Näin sanoo VTT: ”Liikenteen päästötalkoissa kaasu on helpoin uusista käyttövoimista: biokaasulla ajettaessa päästöt vähenevät reippaasti, mutta pullonkaulana on harvahko jakeluverkosto”. Jakeluverkostoon tullaan satsaamaan lähitulevaisuudessa! Hyvä!

Epilogi

Päätin aikoinaan, että kirjoitan näitä raportteja vuoden eli 52 raporttia. Tavoite on nyt saavutettu ja pidän pienen tuumaustauon. Voi olla, että raportteja tulee tämänkin jälkeen. Katsotaan…Kiitos jokaiselle lukijalle, jakajalle ja kommentoijalle.

Sunnuntairaportti 51 – Pizzaa, Elovenaa, trumputusta, presidenttipeliä, pakolaisia ja lämmintä ilmaa

 1. Valtamerten lämpötila nousi viime vuonna uuteen ennätykseen, viime vuosikymmen oli koko maailman mittaushistorian kuumin, viime vuosi oli taas Suomen mittaushistorian kuumin. Olemme suuren muutoksen äärellä! Minusta siihen voi suhtautua myös positiivisesti suurena haasteena, jonka avulla teemme kotiplaneetastamme puhtaamman, viihtyisämmän ja oikeudenmukaisemman paikan. Euroopan komissio on esittänyt vihreän kehityksen Greendeal-ohjelman, joka ulottuu yhteiskunnan jokaiselle osa-alueelle. Sen myötä Euroopasta voi tulla ensimmäinen hiilineutraali maanosa. Suomi ja Eurooppa voivat näyttää tietä ja muu maailma seuraa ennen pitkää. Ensimmäinen korjaa potin ja saa valtavan teknologisen ja kaupallisen etumatkan. Kyseessä on 2020-luvun kultaryntäys ja kuukävely, joka nostaa tiedon ja tieteen kaiken keskiöön.

Älä kysy mitä maailma voi antaa sinulle, vaan mitä sinä voit antaa maailmalle!

 1. Presidenttipeliä, tutkintaa ja hutkintaa. Niikko ja Haavisto.

Pidän itse hyvänä, että poliitikkojen toimia tutkitaan. Tällä viikolla myrskyn silmässä on ollut ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko(ps) hänen salattuaan osakkuutensa Kiinan valtioon kytkeytyvässä teknologiayhtiössä. Hän on myös käyttänyt omaa asemaansa ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana pitääkseen Haavistoa tikun nokassa, jossa hän on nyt itsekin. Sekä perussuomalaisilla että vihreillä on poliittisia vastustajia, jotka haluavat tuhota poliitikkojen uskottavuuden. Siksi periaate ”syytön kunnes toisin todistetaan” on tärkeä. Viisas ja vastuullinen ihminen ei levitä huhuja, vaikka kiusaus voi olla suurikin toisin ajattelevan henkilön kohdalla. Haaviston tapauksessa kyse voi olla jo presidenttipelistä. Hän on kuitenkin tämän hetken suosituin ehdokas Niinistön seuraajaksi. Yritetään pitää epäilyä ja negatiivista julkisuutta yllä niin pitkään kuin mahdollista toivoen, että jotain siitä tarttuu kohteeseen pysyvästi.

 1. Elovena ja kansallispuku

Onko Elovena suomen kansan vai sitä valmistavan yhtiön omaisuutta? Monella tuntuu olevan kiihkeä suhde kyseiseen pahvipakettiin. Toisaalta joku on mennyt naimisiin Eiffel-torninkin kanssa. ”Kui helvetin taval sitä voi oikke rakasta kaurapuuropakettia . Jokku rakastava nätei flikoi, ja sen mää kyl ymmärrä, mut kui helvetin taval puuropakettia”….

Ehkä tässäkin voisi olla iloinen, että suomalainen yritys pyrkii kansainvälisille markkinoille. Sehän oli syynä vaatteiden vaihtoon. Uusi mekko on oikein tyylikäs ja aloitan itse aamuni jatkossakin Elovenalla.

 1. Viisi- ja kuusikymppisyys on monien tutkimusten mukaan ihmisen parasta aikaa.

Allekirjoitan! Ikä voi opettaa armollisuutta ja viisautta itseään kohtaan. Tunne ja hyväksy itsesi!

 1. Äärioikeistolainen terroristi rakensi pommin ja suunnitteli räjäytystä Helsingin keskustassa. Tämä oli aika pieni uutinen. Suomalaisia näyttää pelottavan enemmän pienet pakolaisleiriltä pelastetut lapset. Norjassa, jossa äärioikeistolainen terrorismi on tappanut viime vuosikymmenellä ainakin 77 ihmistä, kaksi lasta(3 ja 5 vuotta) ovat saaneet aikaan hallituskriisin. Outo pelottaa ihmisiä ja pelko ei kuuntele järjen ääntä.
 1. Trump yrittää romuttaa Michelle Obaman laatimat terveellisyyteen perustuvat kouluruokasuositukset ja tuoda tilalle pizzaa, ranskalaisia ja hampurilaisia. Obaman työ on auttanut miljoonia amerikkalaisia lapsia laihtumaan. Tässä kiteytyy identiteettipolitiikan ydin. Asialla ei ole väliä vaan vain henkilöt merkitsevät. Yhdenkään Obaman on vaikea tehdä tai sanoa mitään, mikä kävisi Trumpille.

Toivottavasti me suomalaiset olemme viisaampia ja annamme asioiden ratkaista. Poliittinen vastustajakin voi toimia yhteisen hyvän eteen.

Sunnuntairaportti 50 – Uusi uljas maailma vai sen loppu

”Olkaa uteliaita. Vaikka elämä tuntuisi kuinka hankalalta, aina on jotain, mitä voi tehdä ja onnistua siinä. Tärkeintä on, ettei anna periksi”(Stephen Hawking).

Kuuntelin juuri lenkkipoluilla fyysikko/kosmologi Stephen Hawkingin kirjan ”Lyhyet vastaustaukset suuriin kysymyksiin”. Hänen mukaansa ihmiskunnan suurimmat uhat ovat ilmastonmuutos tai ydinsota. Jälkimmäisen olimme jo kylmän sodan myötä melkein unohtaneet. Sodan ilmapiiri on kylmennyt uudestaan kun taas ilmasto on jatkanut lämpenemistään.

Molempien uhkien toteutumisen todennäköisyyttä lisää huonot ja suositut päättäjät, joista Trump on äärimmäinen esimerkki. Arvaamaton konfliktihakuisuus yhdistettynä tieteen vähättelyyn voi olla ihmiskunnan tappavin ase. Suurvallan johtajan päätöksillä on aina enemmän seurauksia, kuin päätöshetkellä pystyy ennustamaan. Trumpin harkitsematon päätös tappaa Iranilainen sotilasjohtaja johti lopulta ukrainalaisen koneen alasampumiseen. Kun dominot lähtevät kaatumaan, pysäyttäminen on vaikeaa.

Kansantaiteilija Juice Leskinen sanat ”ja ihmiskunta tekee itsemurhaa” eivät ole koskaan olleet näin totta. Australia tekee tätä ilmastoitsemurhaa hyvin konkreettisella tavalla. Politiikan huipulla on ilmastodenialisteja ja maassa on valtava hiiliteollisuus, jota nämä päättäjät puolustavat samalla kuin maa palaa poroksi. Asiaan tuo absurdin apokalyptisen kulman se, että 2018 Australiassa paloi Paradise -niminen paikkakunta ja nyt palaa Eden. Luonto harrastaa hiilenmustaa huumoria….

Meillä on toivoa mutta tosiasiat pitää tunnustaa ja toimia päättäväisesti parhaan tiedon perusteella. Emme voi tietää varmasti, voiko ilmastonmuutosta enää hillitä niin paljon, että ihmiskunnalla olisi pitkä tulevaisuus edessään. Olisi kuitenkin typerää olla yrittämättä, varsinkin kun ilmastotoimet tekevät muutenkin planeetastamme paremman, puhtaamman ja miellyttävämmän paikan koko luomakunnalle. Ihmiset voivat toimia tehokkaasti yhteisten tavoitteiden avulla. Se on nähty historiassa sekä hyvässä että pahassa. Olisi omituista, jos suurin kohtaamamme haaste ei voisi meitä yhdistää. Meidän pitää tukea koulutusta ja tutkimusta. Vain tiedon ja tieteen avulla voimme ratkaista yhteiset ongelmamme.

Stephen Hawking oli suurimman osan elämästään pyörätuolissa eikä pystynyt liikuttamaan kuin muutamia kasvojensa lihaksia. Silti hän lähti tyttärensä mukaan joka aamu töihin uteliaana ja innokkaana aina elämänsä loppuun asti. Hän kärsi mutta sinnitteli ja kommunikoi vaikka se oli vaikeaa. Sanansa hän valikoi tarkkaan. Siksi arvostan näitä Stephen Hawkingin sanoja. Toivottavasti ne inspiroivat sinua yhtä paljon kuin minua:

”Olkaa uteliaita. Vaikka elämä tuntuisi kuinka hankalalta, aina on jotain, mitä voi tehdä ja onnistua siinä. Tärkeintä on, ettei anna periksi. Vapauttakaa mielikuvituksenne ja muokatkaa tulevaisuutta.”

Sunnuntairaportti 49 –  al-Holista presidentinlinnaan

 1. al-Holin lapset

Vuoden vaihteen pohjat vetivät ne aikuiset, jotka jahtasivat kahta Suomeen tuotua alle 7-vuotiasta lasta. Osa lähetti lapsijahdistaan videoita ja niitä levitti mm. perussuomalaisten Uudenmaan piiri. Koko ryöpytys al-Holin ympärillä onkin paljastunut pelkäksi tekosyyksi levittää kaaosta ja maalittaa työtään tekeviä viranomaisia ja poliitikkoja. Kaiken jälkeen ulkoministeri on saanut puhtaat paperit oikeuskanslerilta ja asia etenee niin kuin se olisi edennyt ilman hyödytöntä kohuakin. Moni viranomainen on valitettavasti joutunut vainon kohteeksi ja paljon turhaa työtä on teetetty veronmaksajien piikkiin. Öyhöttäjät ja heitä tukevat poliitikot tulevat kalliiksi ja ovat Suomelle merkittävä turvallisuusuhka!

 1. Silakkaliike

Silakka on kotimainen erinomainen kala, joka elää parvessa ja viihtyy puhtaassa ja myrkyttömässä ympäristössä, jossa on tilaa monimuotoisuudelle ja erilaisille ajatuksille. Tätä tavoittelee myös silakkaliike. Olen yksi silakoista ja seuraan mielenkiinnolla parven liikkeitä.

 1. Merinovillapaitaa ei kannata pestä peruspyykissä. Poikani peri poolopaitani, joka konepesun jälkeen ulottui enää massiivisten rintalihasteni alapuolelle jättäen aistikkaan napani paljaaksi. Napapaita tunnetusti pukee keski-ikäistä miestä ja lisää erityisesti poliittista uskottavuutta.
 2. Perussuomalaisille silkkistä silitystä.

Media kohtelee perussuomalaisia silkkihansikkain ja juuri niin kuin he haluavat itseään kohdeltavan. Jokainen mediakohu ps-poliitikkojen möläytyksistä, jotka liittyvät maahanmuuttoon ja ilmastonmuutokseen, sataa heidän laariinsa. Toivon, että toimittajat jatkossa kysyvät heiltä myös vaikeista jokaista suomalaista koskevista asioista kuten työllisyys, talous ja sote. Perussuomalaisten varjobudjetti oli täynnä laskuvirheitä ja Suomen suosituimmalta puolueelta voi jo vaatia jonkinlaista osaamista.

 1. Sähköntuotannon päästöt laskivat neljänneksen vuonna 2019 ja tuulivoimalla tuotettiin enemmän sähköä kuin kivihiilellä ja turpeella. Asioita oikeasti tapahtuu. Seuraavaksi eroon turpeesta kokonaan!
 2. Presidentti! Olen todella iloinen, että meillä on kansaa yhdistävä presidentti. Presidentillä on aika vähän lakiin kirjattua valtaa mutta Niinistö on ottanut sitä taitavasti itselleen hyvien Venäjä-suhteiden ja arvojohtajuuden avulla. Kansakunta tarvitsee myös symbolista ja epäpoliittista johtajuutta. Kun riitely hiekkalaatikolla menee tunteisiin, jonkun pitää näyttää esimerkkiä, rauhoitella ja muistuttaa siitä, että yhteistyöllä ja kunnioituksella hommat hoituvat paremmin.

Sunnuntairaportti 48 – Informaatiosisällissotaa Suomessa

Suomessa käydään informaatiosisällissotaa. Aseina ovat disinformaatio, maalittaminen, huhut ja henkinen väkivalta. Valitettavan usein näiden iskujen takana ovat perussuomalaisen puolueen edustajat. Kohteeksi voi valikoitua kuka vaan meistä ja syyksi riittää se, että virkamies tekee työtään lain edellyttämällä tavalla. Tällä viikolla Halla-ahon aloitteesta hyökättiin Suomen rajoja valvovaa tullia vastaan. Huhtasaari julkaisi tamperelaisen koulun ja oppilaiden nimet, kun ei pitänyt heidän tekemästään julisteesta. Koulu joutui ottamaan vartijan saamansa vihapostin takia. Turkulainen palkittu oikeustoimittaja joutui vihakampanjan kohteeksi, joka sai alkunsa Halla-ahon julkaisemasta MV-lehden jutusta. Hän sai kymmeniä tappouhkauksia, häntä seurattiin, saarrettiin ja lopulta hän joutui muuttamaan toiselle paikkakunnalle. Listaa voi jatkaa loputtomiin ja uusia maalituksia tehdään jatkuvasti.

Itsekin olen joutunut sellaisen kohteeksi. Kun tutkin hyökkääjien taustoja, huomasin, että samassa armeijassa oli rinta rinnan perussuomalaisia poliitikkoja ja venäläisiä trolleja. Se oli aika pysäyttävä havainto ja laittoi miettimään, mitkä tahot tästä kaikesta hyötyvät.

Muutamassa vuodessa kova puhe, solvaaminen ja uhkailu on arkipäiväistynyt. Pidemmän päälle tällainen kehitys madaltaa myös kynnystä väkivallan käyttöön. Ilmiölle on tyypillistä myös se, että omalta puolelta tulevat viestit uskotaan ilman kritiikkiä mutta vastapuolelta ei kelpaa mikään. Asialla ei siis ole väliä vaan sillä, kuka sen sanoo.

Miten voimme selvitä yhtenäisenä tulevista kriiseistä ja ulkoisista uhista, jos joukossamme on koko ajan enemmän niitä, jotka kylvävät valheita, eripuraa ja pelkoa välillemme sisältä päin. Tällä hetkellä tunteet käyvät kuumina siitä voiko Suomi ottaa al-Holin leiriltä 1-11 aikuista ja 30 lasta, josta suurin osa on 2-5 vuotiaita. Tässäkin keskustelussa on käytössä kaikki informaatiosodan aseet. Samaan aikaan meillä on jokaista suomalaista koskevia paljon suurempiä kysymyksiä, jotka vaativat keskustelua, työtä ja päätöksiä. Asioiden mittakaava on vääristynyt.

Olen huolissani Suomesta. Kykymme kommunikoida, sietää erilaisuutta ja tehdä yhteistyötä ratkaisevat tulevaisuutemme ja menestyksemme.

Sivistynyt ja toisiaan kunnioittava kansa on parasta maanpuolustusta ja suoja maailman mullistuksia vastaan. Meidän ei tarvitse olla samaa mieltä kaikesta mutta meidän pitää pystyä puhumaan yhteisistä asioista ilman pelkoa, vihaa ja vainoa.

Nyt tarvitaan puolueista riippumaton Italian sardiinimielenosoitusten kaltainen vihan politiikkaa vastustava kansanliike, joka vaatii päättäjiltä asiantuntemusta, faktoja, vastuullisuutta ja kykyä keskusteluun. Sellaisessa vallankumouksessa olen mielelläni mukana!

#meollaan1 #sunnuntairaportti #informaatiosota #disinformaatio #perussuomalaiset #jotainrajaa #hallaaho #huhtasaari #maanpuolustus #trollit #vihapuhe #maalitus

Sunnuntairaportti 47 – Punamultakaurapuuroa kotimaisella voisilmällä, Perussuolausta, Haavisto Gate, natsit tanssii ripaskaa, ja maahanmuutto on kääntynyt maastamuutoksi

 1. Punamultakaurapuuro

”Mä mistä alkaisin tään kertomuksen…(Love story)”

Homma meni lyhyesti näin: Rinne menetti keskustan luottamuksen pääministerinä mutta sai sen välittömästi takaisin hallitusneuvottelijana ja jonain muuna ministerinä. Tuleva pääministeri, joka valitaan tänään, ei kuitenkaan johda puoluettaan vaan sitä johtaa luottamuksen menettänyt ex-pääministeri.

Keskustan Kurvinen kiteyttää viikon tapahtumat seuraavasti: ”Punamulta on kuin kaurapuuroa kotimaisella voisilmällä”.

Manööverit jatkuvat tänään hallitusneuvotteluilla, joiden tulos on jo tiedossa.

Kyseessä on absurdi poliittinen teatteri, jonka tarkoitus on näyttää omien silmissä jämäkältä ja vahvalta polttamatta kaikkia siltoja naapurijoukkueen kanssa. Sivustaseuraajaa tämä saattaa syystäkin hieman hämmentää.

Onneksi näytelmä on vain tämän viikon mittainen. Loppuhuipennukselle aion taputtaa itsekin. Siinä Sanna Marin valitaan tänään pääministeriksi. Hän hoiti hienosti Rinteen tuurauksen puheenjohtajana ja on vakuuttanut jokaisella esiintymisellään. Pääministerin työ on johtamista, suostuttelua ja viestintää. Rinne on epäonnistunut täysin viestinnän suhteen ja on hyvä, että kippari vaihtuu jo näin aikaisessa vaiheessa. Vaikka media on syystäkin herkuttelut Postin ja Veikkauksen tapauksilla, täytyy muistaa, että molempien kriisien siemenet on kylvetty jo aikaisempien hallitusten aikana.

Rinteen Hallitus teki lyhyessä ajassa paljon hyvää duunia. Parannuksia on tehty perusturvan, koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja tutkimuksen rahoitukseen ja EU-puheenjohtajuus on pitänyt etenkin ulkoministerin kiireisenä. Oma mielipiteeni on, että tämä on tällä hetkellä paras mahdollinen hallituskokoonpano. Uudet vaalit voisi tarkoittaa perussuomalaisten johtamaa konservatiivihallitusta(ps, kok,kesk ja kd). Se olisi kylmää kyytiä Suomelle.

 1. Haavistogate

Koko juttu on keskeisimmältä osaltaan uutisankka. Iltasanomat aloitti väittämällä, että Haavisto on yrittänyt laittomasti junailla lapsia Al-Holin leiriltä Suomeen. Näin ei kuitenkaan ollut ja juttu typistyi siihen, että ulkoministeriössä on huono ilmapiiri ja yksi virkamies on täysin sääntöjen sallimissa rajoissa siirretty toiseen tehtävään. Ei ole muuten ensimmäinen kerta, kun ulkoministeriön huonosta työilmapiiristä kirjoitetaan.

 1. Perussuolausta

Perussuomalaiset ovat Suomen suosituin puolue ja nyt on menossa kosiotanssit mahdollisten tulevien hallituskumppaneiden eli kokoomuksen, keskustan ja ehkä jopa demareiden kanssa. Perussuomalaisten kaltainen kahden asian(maahanmuutto ja ilmasto) populistinen liike ei voi elää ilman vihollista. Koska ps ei voi suututtaa mahdollisia tulevia hallituskumppaneita, kaikki hyökkäykset kohdistetaan tällä hetkellä Vihreisiin ja Vasemmistoliittoon. Esim. Haaviston uutisankka elää ihan omaa elämäänsä perussuomalaisten keskuudessa. Ps-kansanedustajat ovat jakaneet somessa todella rajuja ja täysin keksittyjä teloistuskuvilla höystettyjä juttuja, joissa Haavisto kuljettaa omalla luvallaan terroristeja Suomeen. Tällaista on luvassa lisää. Kriittisyyttä ja malttia tarvitaan. Epäilysten esittäminen on aina helpompaa kuin maineen puhdistaminen vaikka epäilys osoittautuisikin aiheettomaksi. Tähän koko amerikkalaistyylinen poliittinen mustamaalaus perustuu. En kaipaa sellaista Suomeen!

 1. Natsit tanssii ripaskaa

Pohjoismaiset äärioikeistoryhmät ovat vuosi vuodelta suurempia ja paremmin organisoituja. Niillä on myös yhteyksiä venäläiseen puolisotilaalliseen natsijärjestöön Rimiin. Ainoa taho, joka näiden järjestöjen aiheuttamasta pelosta ja terrorista hyötyy, on Venäjä. Äärioikeistolainen trollijengi on Venäjän työrukkanen, niin kuin äärikommunistit aikoinaan. Sellaisia isänmaan ystäviä. Ehkä PVL onkin lyhenne sanoista Perusvenäläinen liittoumaJ

Maahanmuutto on muuttunut maastamuutoksi

Maastapoistamisia on ollut tänä vuonna 7000 ja uusia turvapaikkahakemuksia on tehty 2000. Maahanmuutto Suomeen on ollut näin vähäistä viimeksi 90-luvulla. Virolaisetkaan eivät enää halua Suomeen töihin entiseen tapaan. Tutkimusten mukaan ihmiset arvioivat maahanmuuttajien määrän moninkertaiseksi todellisuuteen verrattuna. Faktoihin perustuvaa keskustelua tarvitaan tästäkin asiasta.

Sunnuntairaportti 43

Hakkuut – Kakkua ei voi syödä ja säätää yhtä aikaa.

Moni tutkija on puhut jo pitkään liian suurien hakkuiden haitoista luonnolle. Lyhytnäköinen ahneus on vienyt viime vuosina voiton. Kun suojelemme luontoa, suojelemme itseämme.

Joulujuhla – Ei vähemmistön asia

Koulujen joulukirkot eivät ole vaarassa ja virsiä saa laulaa edelleen. Moni kansanedustaja lähti miettimättä ja asiaan tutustumatta kommentoimaan apulaisoikeusasiamiehen päätöstä. Enemmän asiantuntemusta, perehtymistä ja vähemmän puolivillaista identiteettipolitiikkaa kiitos!

apulaisoikeusasiamiehen kanta on minusta järkevä. Seurakuntien kanssa voi tehdä yhteistyötä ja kirkoissa ja voi järjestää vaikka mitä: Konsertteja tai vaikka joulukirkon mutta kaikille tarkoitettua yhteisen koulun juhlan pitäminen kirkossa on ongelmallinen asia. Esim. nuoremmista pääkaupunkiseudun ikäluokista, joiden lapset ovat koulussa, jo yli puolet on kirkkoon kuulumattomia eli tässä ei puhuta enää mistään vähemistöjen asiasta vaan isommasta trendistä, joka tulee ottaa huomioon.

Uskonnosta vielä sen verran, että nyt olisi korkea aika muuttaa jokaisen uskontokunnan erillinen uskonnonopetus kaikille yhteiseksi katsomusaineeksi, joka yhdistää eikä erota. Siinä säästyy myös euroja.

Turvapaikanhakijoiden sosiaalituet

On hulluutta opettaa ihmisille ensimäisenä asiana uudessa maassa, että rahaa saa tekemättä mitään ja tuilla eläminen on ihan varteenotettava elämäntapa. Suurin osa ihmisistä haluaa tehdä jotain elämällään eivätkä tarvitse hyysäämistä vaan mahdollisuuden.

Venetsia ja instant karma

Vesi tulvi Venetsian aluevaltuuston saliin vain hetki sen jälkeen kun valtuusto oli hylännyt uudet toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. IroniaaJ

Kalifornia – Talous kasvaa ja päästöt pienevät

Tehokas ilmastopolitiikka on hyvää talouspolitiikkaa.

Äärioikeisto

Marssii keskustassa ja juutalaisen srk:n ympärille liimataan jude-tarroja. Eri väristen lasten solmaamisesta on tullut ilmeisesti ihan ok asia.

Kun 89-vuotias keskitysleiriltä selvitynyt joutuu olemaan jatkuvassa poliisivartioinnissa, on jo ehkä syytä huolestua. Onko niin, että lasten ja vanhusten kiusaaminen ei ole enää raukkamaista?

Sunnuntairaportti 42 – Lyhyet kommentit uutisviikosta

Uudet elinajanodotteet:

Naiset elävät edelleen 4-5 vuotta miehiä pidempään. Silti parisuhteissa miehet ovat muutaman vuoden vanhempia. Tämän näkee vanhainkodeissa ja sairaaloissa. Siellä on paljon iäkkäitä naisia. Miehet ovat poistuneet pelikentältä. Parisuhteita ajatellen tästä voisi muotoilla naisille ohjeen: Hanki itsellesi nuorempi mies!

Itse sain lapset verrattain myöhään nelikymppisenä ja vaimokin on muutaman vuoden nuorempi. Siinä on hyvä syy yrittää pitää itsensä kunnossa. Aasinsilta seuraavaan kohtaanJ

Uudet liikuntasuositukset

Kroppa ei tiedä onko meillä verkkarit päällä ja olemmeko kuntosalilla ts. kaikki liike lasketaan. Olen itse kiireiden takia satsannut viime vuodet arkiliikuntaan. Ei hisseille ja istumiselle! Jokainen porras ja lihasvoimin tehty työmatka on satsaus omaan hyvinvointiin.

Unicafe ja nautagate

Ravintola poisti ruokalistaltaan tuotteen, jota asiakkaat eivät halua. Koko Suomi sekosi! Ruoka menee tunteisiin. Rähinäviinan rinnalle on tullut rähinämaito.

Veikkaus

Tämä on helppo! Peliautomaatit pois kaupoista ja kioskeista. Eniten pelaava 5% käyttää puolet peleihin kuluvasta rahasta. Suuri osa on pienituloisia. Veikkaus on pukki kaalimaan vartijana.

Turkin sota:

Erdogan tarvitsee vihollisen ja sotaa pysyäkseen vallassa. Turkilla ja kurdeilla oli pitkähkö rauhankausi, joka huipentui maltillisen kurdipuolueen vaalivoittoon 2015. Se ei käynyt Erdoganille vaan hän aloitti puolueen vainoamisen ja leimasi kurdit terroristeiksi. Liekit leimahtivat uudestaan ja sodan lisäksi myös Turkin sisäiset poliittiset puhdistukset ovat kiihtyneet. Itsevaltiaan paras ystävä on vihollinen, jolla voi perustella diktatuuria. Jos vihollista ei ole, se pitää keksiä. Erdogan kärsii toksisen lapsellisuuden syndroomasta. Aikuinen mies pullistelee hiekkalaatikolla ja kiusaa pienempiään. Bonuksena näyttää loukkaantuvan helposti. En ottaisi kämppikseksi.

Chilen mellakat

Chilessä on valtavat varallisuuserot. Talous on vahva mutta tavallinen kansa ei siitä juuri hyödy. Joukkoliikenteen hinnankorotukset katkaisivat kamelin selän ja kansa mellakoi. Tästä on syytä ottaa opiksi. OECD:kin mukaan liian suuret tuloerot ovat suurimpia uhkia taloudelle ja vakaudelle myös Euroopassa.

Vihreät voittivat Sveitsissä

Tämä oli minulle suuri yllätys. Sveitsi on todella konservatiivinen maa. Esim naiset saivat Sveitsissä äänioikeuden ollessani 1-vuotias vuonna 1971. Sveitsiläiset haluavat tasa-arvoa ja sitä, että ilmastonmuutos otetaan tosissaan. He ovat siinä taistelussa etulinjassa. Jäätiköt sulavat jo.

Kuntien talous on kuralla

Kunnnat hoitavat suurimman osan palveluistamme mutta varsinkin pienillä kunnilla rahat eivät riitä. Vantaalla menee ihan hyvin mutta meilläkin on isoja haasteita. Väestön ikääntyminen ja työvoimapula näkyy jo joka paikassa. Työlle ei löydy tekijöitä ja terveydenhoidon kulut nousevat koko ajan. Työperäinen maahanmuutto ja maahanmuuttajien työllistymien ovat kohtalon kysymyksiä koko Suomelle. Myös sote on pakko saada maaliin ja nopeasti. Odottavan aika on kallis!

Brexit

Britannialla kesti melkein tuhat vuotta tulla suureksi. Kuningas Alfredilla oli jo 800-luvulla unelma yhtenäisestä Englannista. Siitä asti Britanniasta on rakennettu suurta. Nyt se on matkalla kohti pienuutta. On täysin mahdollista, että Skotlanti ja Pohjois-Irlanti valitsevat EU:n ja Britannia muuttuu taas Englanniksi.

Pelisäännöt digijäteille

Teosto on tehnyt pohjoismaisen sopimuksen facebookin ja Instagramin kanssa musiikinkäytön korvauksista. Tekijät saavat siis jatkossa korvauksen teostensa käytöstä somessa. Tärkeä askel oikeaan suuntaan. Hyvä Teosto!

Junaliikenne kasvaa(+11% ja lentäminen(-8%) vähenee Ruotsissa(tammi-syyskuu 2019)

Sama voisi tapahtua myös Suomessa, jos raideverkko saataisiin kuntoon. Nyt on täydellinen hetki investoida raiteisiin ja elvyttää taloutta. Matalasuhdanteessa rakentaminen on halvempaa ja työvoiman saatavuus parempaa. Nyt ei kannata odotella.

Sunnuntairaportti 41          

Alustatalous  –  Miten uudella teknologialla saatu hyvä saadaan kiertämään ja hyödyttämään koko yhteiskuntaa?

Raha on valtaa, joka säilyy vaalikausien yli ja johon on vaikea puuttua kansanvallan ja demokratian keinoin. Alustataloudessa(Amazon, Google, facebook, Netflix, Spotify), joku keksii palvelun, jossa se tarjoaa muiden tekemiä tuotteita. Kärjistetysti voi sanoa, että Netflix korvasi videovuokraamot, Spotify levykaupat ja Amazon lähes kaiken. Tekniikka kehittyy ja uudet ideat syövät vanhat. Se on kehityksen hinta. Alustatalouden ongelma on vallan ja vaurauden voimakas keskittyminen. Jos ennen kymmenet tuhannet levykaupat työllistivät satoja tuhansia ihmisiä, Spotify työllistää kymmeniä. Sama kaava toimii muillakin aloilla. Kun yksi alustatalouden toimija kasvaa riittävän suureksi, sen kanssa on käytännössä mahdoton kilpailla ilman valtavia muskeleita.  Sama koskee robotiikkaa ja tekoälyä. Yksi startup-yritys tai innovaatio poistaa kokonaisen toimialan ihmisten työmarkkinoilta. Kehitys on vääjäämätöntä ja se voi tuoda koko ihmiskunnalle hyvinvointia ja vaurautta tai vähentää niitä. Jos emme tee mitään, raha, valta ja omistus keskittyy entisestään ja suurin osa ihmistä jää osattomaksi kehityksen tuomasta hyvästä. Yksi tämän hetken tärkeimpiä talouspoliittisia kysymyksiä on, miten suhtaudumme tähän kehitykseen.

Alustatalous,- tekoäly ja alustatalousyhtiöt haluavat tietenkin mahdollisimman vapaan ja säätelemättömän pelikentän ja käyttävät valtavia resurssejaan sen turvaamiseen. Hyvä esimerkki tästä oli Googlen toiminta Eu:n tekijänoikeusuudistukseen ja  artikla 13:sta liittyen. Artiklan tavoite on turvata sisältöjen tekijöille mahdollisuus saada korvauksia työstään alustapalveluilta. Käytännössä Googlen pitäisi neuvotella esim. musiikintekijöiden edustajien kanssa musiikinkäytön korvauksista. Google teki valtavan kampanjan uudistusta vastaan. Se käytti miljoonia lobbaamiseen ja mielipiteiden muokkaukseen. Yhtiö saikin luotua mielikuvan, että kyseessä on taistelu internetin vapaudesta vaikka kyse oli siitä, että se halusi käyttää ilmaiseksi toisten työtä ja rikastua sillä jatkossakin ilman lainsäädännöllisiä esteitä.

Nyt on oikea aika pohtia, miten suhtaudumme tähän kehitykseen. Miten yhteiskunta ja tavalliset kansalaiset voivat olla osallisia ja hyötyä kehityksestä. Vapaat yhteiskunnat ovat tarjonneet yrityksille monenlaista tukea, koulutettua työvoimaa ja mahdollisuuden onnistua. Mikä on niiden vastuu ja rooli yhteiskunnan kehittämisessä? Miten säätelemme, verotamme ja tuemme robotiikkaa, tekoälyä ja alustataloutta? OECD on juuri ehdottanut, että digiyritysten tulisi maksaa veronsa sinne, missä niiden palveluita kulutetaan. Nykyisin ne maksetaan siellä, missä ne tuotetaan. Tämä on johtanut  mm. verojen kiertämiseen veroparatiisien kautta. Mielestäni ehdotus on hyvä! Me tarvitsemme maailmanlaajuiset pelisäännöt myös digijättiläisille.

”With great power comes great responsibility” Sanoi Ben-eno hämähäkkimiehelle.

Jälkikirjoitus:

Teosto on tehnyt pohjoismaisen sopimuksen facebookin ja Instagramin kanssa musiikinkäytön korvauksista. Tekijät saavat siis jatkossa korvauksen teostensa käytöstä somessa. Tärkeä askel oikeaan suuntaan.

Sunnuntairaportti 40 – Isänmaallisuus, vihapuhe ja etnonationalistiset larppaajat

Valtioneuvoston tilaamassa tuoreessa tutkimuksessa ”Viha vallassa: Vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon” havaittiin, että 75% twitterin vihaviesteistä on peräisin maahanmuuttovastaisista ryhmittymistä. Tällaisen toiminnan tarkoitus on vaikuttaa, vaientaa, pelotella ja estää ihmisiä osallistumasta yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vaikka kyseiset aika pienet ryhmät ovat vahingollisia koko maalle aina talouttamme myöten, ne verhoavat toimintansa jonkinlaisen pimeän isänmaallisuuden taakse. Suomen symboleja ja kansallismielisyyttä käytetään oikeuttamaan kiusaamista ja pahimmillaan väkivaltaa. Maailmassa on aina ollut ryhmiä, jotka etsivät tapoja tehdä syrjinnästä, vihasta ja väkivallasta salonkikelpoista uskonnon tai aatteiden avulla.

Isänmaallisuus on rakentamista ja vastuun kantamista. Työn tekeminen, rakentaminen, toisista huolehtiminen, itsensä ja maansa kehittäminen, verojen maksaminen ja yrittäminen ovat kaikki isänmaallista toimintaa.

Rakentaminen on vaikeaa, vastustaminen helppoa. Rakentaja ottaa asioista selvää, punnitsee vaihtoehtoja, opettelee uusia asioita, kantaa vastuuta, ottaa riskejä, taistelee vastoinkäymisiä vastaan ja tekee työtä monimutkaisessa ja muuttuvassa maailmassa. Oikea tie löytyy usein epäonnistumisten kautta ja viisaus karttuu matkan varrella.

Vastustajan ja kriitikon rooli on helpompi. Moni on päässyt pitkälle pelkällä umpimielisellä öyhöttämisellä. Toisten työn mitätöinti, kyseenalaistaminen, jopa rikkominen ei paljoa vaadi. Tietämättömyyden suoma itsevarmuus ja usko omaan erinomaisuuteen riittää jo pitkälle. Rannalta ja puskista on helppo huudella ilman vastuuta.

Oikeus kritisoida asioita kuuluu vapaaseen yhteiskuntaan ja sitä oikeutta tulee vaalia. Voimme kuitenkin vaatia vakavasti otettavalta kritiikiltä enemmän. Faktoja, tutkimustuloksia ja vaikutusarvioita löysien heittojen sijaan.

Julkisuudessa näkyy usein pieni äänekäs enemmistö. Typerin heitto saa suurimman näkyvyyden. Pinnan alle ja näkymättömiin jää kaikki se työ jota teemme päivittäin, että meillä olisi jatkossakin mahdollisuus elää maailman parhaassa maassa.

Ihmisille on tärkeä kuulua ryhmään. Ryhmä taas tarvitsee tarinan, merkityksen ja identiteetin, että sen eteen ollaan valmiita tekemään töitä ja joskus jopa uhrauksia yhteisen hyvän vuoksi. Suomi tarvitsee hyvänlaatuista kansallistunnetta, joka on ylpeyttä omista saavutuksista ja arvoista sekä siitä miten kohtelemme toisiamme ja luontoamme. Somekeskusteluja parempi paikka suomalaisien arvojen etsimiselle on perustuslakimme. Sinne on siivilöitynyt demokraattisten prosessien kautta sadan vuoden ajalta suomalaisen arvomaailman kova ydin; tasa-arvo, sananvapaus, syrjimättömyys, henkilökohtainen koskemattomuus, oikeus koulutukseen, työhön ja sosiaaliturvaan. Siellä sanotaan, että Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Vastuu ympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta kuuluu sekä valtiovallalle että meille jokaiselle.

Pahanlaatuinen kansallismielisyys on satuihin ja fantasiaan uskomista. Pahin esimerkki tästä ovat etnonationalistit, jotka ovat valinneet elämän tarujen fantasiamaailmassa. He pelaavat Suomi-larppiaan somessa ja sekoittavat scifin tapaan todellista maailmaa fantasiaan vapaalla kädellä. Hyvä omaa ryhmää miellyttävä tarina on tärkein. Lapsekas seikkailu ei ole mitään ilman omaa sankarillista ryhmää ja vihollista. Sellaiset siis pitää keksiä. Fantasiapelit ovat ihan ok, kunhan osataan erottaa todellisuudesta eikä rooli jää päälle. Valitettavasti viime aikoina on ollut huolestuttavia merkkejä siitä, että pahanlaatuisesta kansallismielisyydestä vaikutteita ottanut larppi on soluttautunut osaksi oikeistopopulistista politiikkaa.

Minkälainen Suomi sitten on? Suomi on juuri sellainen miksi me tämän päivän suomalaiset sen teemme!

Sunnuntairaportti  39 – Ilmastovouhotusta vai tolkun toimintaa? Voiko tämän päivän idealismi olla huomisen realismia?

Olin perjantaina eduskuntatalolla ilmastomielenosoituksessa! Tunnelma oli ystävällinen, rauhallinen ja jotenkin asiallisen vaativa. Mielenosoitusten sanoman voisi tiivistää näin: ”Päättäjät kuunnelkaa tiedeyhteisöä ja käärikää hihat! ” Se on minusta ihan kohtuullinen vaatimus ja aloin miettiä asiaa myös omasta eli vantaalaisen kuntapäättäjän näkökulmasta. Mitä minä ja me olemme tehneet ja onko sillä ollut vaikutusta?

Politiikassa kaikki alkaa ideoista ja puheesta. Puheista tulee tavoitteita ja tavoitteet muuttuvat konkreettisiksi toimiksi. Olemme tehneet Vantaalle kunnianhimoisen ilmastotavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2030 eli nopeammin kuin Suomi valtiona. Tätä tavoitetta tukemaan on tehty ”Resurssiviisauden tiekartta”(kamala nimi mutta hyvä sisältö), jossa on askelmerkit tavoitteen toteuttamiseen.

Kävimme valtuuston kanssa tällä viikolla läpi Vantaan yhtiöiden toimintaa ja siinä näki hyvin, miten puheet ja tavoitteet vaikuttavat käytännössä. Kaikki Vantaan suuret yhtiöt kuten Vantaan energia, VAV-asunnot ja Vantaan teollisuuskiinteistöt, jonka hallituksessa itse olen, ottavat ilmastotavoitteet huomioon kaikessa toiminnassa ja vähentävät päästöjään jatkuvasti uusilla ratkaisuilla. Suurin ja merkittävin toimijamme ilmastoasioissa on Vantaan energia, joka on valtakunnallisestikin merkittävä toimija. Yhtiö laskee tänä vuonna toisen suuren voimalansa Martinlaakson päästöjä 30%:lla ja luopuu kivihiilestä kokonaan Helsinkiä ja Espoota nopeammin jo vuonna 2022. Tälläkin hetkellä kivihiiltä käytetään vain kylminä pakkaspäivinä. Yhtiön tavoite on olla kokonaan hiilineutraali vuonna 2045. Keinoja ovat energiatehokkuus, älykkäät sähköverkot, hukkalämmön hyödyntäminen, geoterminen lämpö, bioenergia, aurinko, tuuli, lopulta myös hiilidioksidin talteenotto. Koko kaupunki vähentää CO2-päästöjä laajalla rintamalla asumisessa, rakentamisessa ja liikkumisessa. Näin ei tapahtuisi ilman poliittista tahtoa. Paljon siis tehdään ja rimaa pitää nostaa koko ajan. Uusia avauksia tulee koko ajan. Teimme juuri Vihreällä valtuustoryhmällä aloitteen, että Vantaa puolittaa ruuan hiilijalanjäljen vuoteen 2025 mennessä. Se sai kannatusta lähes kaikista ryhmistä mutta perinteiset maito- ja liha-asenteet istuvat vielä tiukassa. Keskustelu aiheesta on kuitenkin avattu ja uskon, että viimeistään ensi valtuustokaudella tavoite toteutuu.

Summa summarum: Politiikka on edelleen tehokas tapa vaikuttaa, etenkin kuntapolitiikka. Monet suuret ilmastoon vaikuttavat päätökset(liikenne, rakentaminen, energia) tehdään juuri kunnissa. Toivottavasti jokainen ilmastosta huolestunut kanavoi huolensa ensi kuntavaaleissa äänestysuurnilla! Nyt jos koskaan jokainen ääni on tärkeä, jos haluamme laittaa isomman vaihteen päälle ilmastonmuutoksen torjunnassa.  Ilmastonmuutoksen torjuntaan vaadittavat toimet tekevät maailmasta mukavamman, puhtaamman ja oikeudenmukaisemman paikan. Samalla kun teemme maailmasta vähän paremman paikan, luomme myös valtavan määrän uusia työpaikkoja. Win win!

Ps. On todella hienoa, että etenkin nuoriso on aktivoinut ja haluaa vaikuttaa tulevaisuutensa. Se harmittaa kyynisiä besservissereitä, mutta niin se on aina ollut. Aikuiselle kaikentietäjälle on vaikea paikka, kun argumentit loppuvat ja oma auktoriteetti rapisee. Kun itse tietää paremmin, niin muiden pitäisi kunnioittavasti vaieta ja tyytyä osaansa. Se on etuoikeutetun ylimielisyyttä, ei mitään muuta.

Sunnuntairaportti 38 – Ihmiskunta tuohtuu ja närkästyy! Loirin sperma ja Kanadan pääministeri tiernapoikana. Mihin asti poliittisen korrektiuden koura ulottuu?

Loirin siemenneste ja dokaaminen on aiheuttanut suomalaisille suurta mielipahaa viime päivinä. Harvoin on Suomessa keskustelu niin paljon kirjasta, jota suurin osa ei ole edes lukenut. Vaadimmeko poliittisesti korrekteja muistelmia? Jos historia ja menneiden vuosikymmenten meno tuntuvat kyseenalaisilta, pitääkö niistä vaieta? Naisjutuilla tai dokaamisella kehuskelu ei ole tätä päivää mutta se on ilmeisesti ollut taiteilija Loirin elämää. Muistelmien ja historian ideahan on kertoa juuri menneisyydestä ja saada sitä kautta perspektiiviä tähän aikaan. Lukekoon ketä kiinnostaa…

Tähän liittyy myös kysymys, kuinka korrektia taiteen pitäisi olla? Esim. rock-musiikin tai monen klassikkokirjan naiskuva on usein todella kyseenlainen. Voiko tasa-arvoa kannattava ihminen kuunnella AC/DC  ”What you do for money honey” ja lukea samalla Henry Milleriä? Suuri osa maailman taideperinnöstä sisältää hardcore-uskonnollisuutta, väkivaltaa, rasismia, naisten ja vähemmistöjen alistamista sekä muuta nyky-yhteiskuntaamme huonosti sopivaa ajattelua. Tämän kysymyksen äärelle joudun joka kerta, kun vierailen keskiaikaisissa kirkoissa. Ristiriidasta huolimatta aion käydä niissä edelleen ja kuunnella myös AC/CD:tä. Tykkään myös kovasti Zombie-leffoista vaikka oikeassa elämässä pidän siitä, että suolet ovat ihmisten sisä- eikä ulkopuolella.

Justin Trudeau taas on suunnilleen ikäiseni ja häntä riepotellaan videosta, jossa hän on 20-vuotiaana opiskelijana maalannut kasvonsa mustaksi. Kanadasta en tiedä mutta ainakin Pohjois-Pohjanmaalla, jossa olen viettänyt vuodet 1970-1995, blackface-kasvomaalausta käytettiin ihan yleisesti jopa kouluissa. Kyse oli tietenkin murjaanien kuninkaasta tiernapojissa. Lisäksi telkkarista tuli säännöllisin väliajoin Pekka ja Pätkä neekereinä -leffa ja koulussa luettiin Huckleberry Finniä, jossa käytetään sanaa neekeri yli 200 kertaa. Huckleberry Finn voi näyttäytyä tänä päivänä joiltain osin rasistisena mutta se oli omana aikanaan edistyksellinen juuri rasisiminvastaisuudessa. Intiaanipäähineet ja saamelaishatut olivat myös yleisesti hyväksyttyjä viihdekäytössä eikä kulttuurisesta omimisesta juuri keskusteltu. Olimme siis autuaan tietämättömiä.Se, että em. asiat tuntuvat nyt rasistisilta, kertoo kehityksestä ja siitä, mitä olemme saavuttaneet taistelussa tasa-arvon puolesta.

Maailma muuttuu ja ihmiskunnan moraalinen kompassi etsii uutta suuntaa jatkuvasti. Ihmisten moraali syntyy ajassa ja yhteisössä ja se on riippuvainen molemmista. On pelkästään hyvä asia, että toisia loukkaavista ja halventavista tavoista päästään eroon. Menneisyyden tekoja tuomitessamme, pitää ottaa kuitenkin huomioon aika ja paikka, jossa ne on tehty. Ehkä olennaista on juuri halu kehittyä ja muuttua, päästää irti vahingollisista asenteista ja opetella uusia ja parempia. Menneisyyttä kannattaa tutkia ja ottaa siitä opiksi. Maailma ja tämä aika ovat juuri sellaisia, joiksi ne nyt teemme.

Ps. Itse ajattelen, että maailma on mukavampi paikka, jos sille voi myös nauraa. Olen itse usein naurettava ja ainakin yritän olla ottamatta itseäni liian vakavasti. Ymmärrän myös sen, että enemmistön edustajan on helppo vähätellä toisen kokemaa eriarvoisuutta. Selkeitä rajoja on vaikea vetää. Hyvällä tahdolla ja vilpittömällä yrityksellä asettua toisten asemaan pääsee jo pitkälle. Maailma muuttuu ja moraalisen kompassin neula etsii uutta suuntaa jatkuvasti.

Sunnuntairaportti 37 – Harrastustoiminnan logistiikka – Islannin malli

Futisvanhemman arkea tällä viikolla. Kahdet iltatreenit, yksi piirisarjan peli ja kahden päivän turnaus. Kohta mennään taas. Pikku sade ei menoa haittaa. Mahtavaa katsoa, kun pienet pelaajat kasvaa ja kehittyy. VJS(Vantaan jalkapalloseura) tekee loistavaa duunia.

Aloin kentän laidalla taas kerran miettimään lasten harrastustoiminnan logistiikkaa. Suurin osa lasten harrastuksista tapahtuu iltaisin. Iltapäivisin Klo 13-17 lukujärjestyksestä riippuen lapset ovat tuo ajan iltapäiväkerhoissa tai viettävät omaa aikaa ilman vanhempia, mikä tarkoittaa tänä päivänä usein pelaamista tai videoiden katselua. Vanhemmat tulevat kotiin keskimäärin klo 17. Sitten syödään ja tunnin päästä pitäisi olla jo jossain muualla, jossa lapsi harrastaa ja vanhemmat tappavat aikaa. Kotiin iltapalalle ja huomenna mahdollisesti sama rumba uudestaan vaikka toisen lapsen kanssa. Kehätiet ja kalenterit täyttyvät asiasta, jonka pitäisi olla mukavaa ja rentouttavaa.

Yksi ratkaisu tähän ralliin on hallitusohjelmassakin mainittu Islannin malli. Harrastustoiminnan suhteen se tarkoittaa sitä, että kohtuuhintaisia harrastuksia on tarjolla koululla tai sen lähistöllä osana koulupäivää, yleensä heti sen jälkeen. Puhutaan myös kokonaiskoulupäivästä. Lisää vapaa-aikaa ja vähemmän liikennettä!

Vantaalla olemme ottaneet jo askelia tuohon suuntaan. Kouluilla on paljon kerhoja(musiikki, liikunta, taide), jotka ovat heti koulupäivän jälkeen. Seuraavaksi meidän pitää saada seurat, erilaiset opistot ja muut toimijat mukaan suunnittelemaan harrastustoiminnan logistiikkaa yhdessä kuntien kanssa. Miten saisimme mahdollisimman suuren osan harrastustoiminnasta koulupäivän yhteyteen? Miten tämä pitää ottaa huomioon kaavoituksessa, koulujen ja urheilutilojen rakentamisessa? Miten kuntien omistamia koulujen ja päiväkotien tiloja voisi käyttää monipuolisemmin hyväksi koulupäivien ulkopuolella? Koulut ja päiväkodit sijaitsevat siellä, missä ihmiset asuvat ja monet tilat ovat suuren osan ajasta tyhjillään. Uusien seinien rakentaminen on kallista. Meidän kannattaa miettiä, miten käytämme olemassaolevia tilaresursseja tehokkaammin.

Harrastustoiminnan logistiikalla on valtava vaikutus koko yhteiskuntaan! Systemaattisella suunnittelulla ja kaikkien toimijoiden yhteistyöllä voimme saada aikaan konkreettisia parannuksia, jotka vaikuttavat liikkumiseen, rakentamiseen, talouteen, hyvinvointiin ja ihmisten arjen sujuvuuteen. Mietitään, keksitään ja keskustellaan!

Sunnuntairaportti 35 – Digipaniikki, Katso minua! Onko mitään uutta auringon alla ja oletko kyllästynyt ruutua tuijottaviin lääkäreihin ja asiakaspalvelijoihin?

Koulu ja oppiminen ovat murroksessa, muutosten tuulet puhaltavat kouluissa: ”New pedagogies and deep learning/syväoppimisen ohjelma tulee jne”. Jopa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalla on oma uusi oppiminen -jaostonsa. Jokainen koulutukseen liittyvää uutisointia seuraava törmää vastaaviin em. kaltaisiin otsikoihin jatkuvasti. Elämme voimakkaan muutospaniikin aikaa. Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti ja pysyvyys alkaa tuntua jotenkin happamalta. Jonkin pitäisi muuttua koulussakin vaikkei oikein tiedä minkä ja miksi?

Koulu ei tarvitse mullistuksia vaan pysyvyyttä ja riittävät resurssit. Muutos on kuin lievästi myrkyllinen nautintoaine. Pieninä annoksina se stimuloi ja antaa uutta virtaa. Liian suuri kerta-annos voi johtaa kuolemaan. Koulun peruspilarit ovat tuhansia vuosia vanhoja. Jo kaksoisvirran maan kouluissa opiskeltiin 4000 vuotta sitten vaikeustasoltaan lukion pitkän oppimäärän matikkaa, musiikkia, yleissivistäviä aineita ja kieliä. Toki aina pitää pyrkiä parempaan ja kehittymään mutta muutos ei ole itseisarvo. Oppimisen perusprosessit ovat olleet tiedossa jo pitkään eikä ihmisen evoluutio kulje yhtä nopeasti kuin tekniikan kehitys. Ihminen oppii motivaation, toiston, tekemisen, ajan ja vuorovaikutuksen kautta. Digitaalisuus ei muuta sitä. Jos uusi oppiminen olisi oikeasti keksitty vasta nyt ja digitaalisuudella saataisiin huomattavan paljon parempia oppimistuloksia, tämän päivän nuorten osaamisen tason tulisi olla huikeasti aikaisempia sukupolvia korkeampi ja uusia Einsteineja putkahtelisi jatkuvasti yliopistoista. Näin ei taida olla? Digitalisaatio antaa koulullekin paljon uusia mahdollisuuksia ja opettajat ottavat mielellään vastaan uusia työkaluja, jos ne ovat tarpeeksi hyviä ja tarkoituksenmukaisia. Laadukas digitalisaatio helpottaa arkeamme ja työtämme. Huono itseisarvoinen tekniikan palvonta johtaa pahimmillaan siihen, että käytämme aikaamme keskeneräisten teknisten sovellusten kanssa eikä meillä riitä aikaa toisillemme. Meidän tulee pitää huolta siitä, että opettajilla ja kaikilla muillakin ihmisten kanssa työtä tekevillä on aikaa ihmisten kohtaamiseen. Itse olen ainakin kyllästynyt lääkäreihin yms. asiakaspalvelijoihin, jotka täyttävät tapaamisen aikana sähköisiä lomakkeita näyttöä tuijottaen. Tai kenties he katsovat somessa jonkun lomakuvia tai osallistuvat mielenkiintoiseen keskusteluun ties mistä. Välillä tekisi mieli huutaa: KATSO! OLEN TÄÄLLÄ!

Tasa-arvo ja kaikille kuuluva oikeus tasokkaaseen koulutukseen ovat aidosti uusia ja edelleen vallankumouksellisia juttuja, joista suuri osa maailmasta voi vain haaveilla. Myös se on uutta, että opettajien koulutus on esim. Suomessa niin tasokasta. Entisinä aikoina koulutus oli vain eliitin oikeus. Tässäkin asiassa nykyään on paremmin. Nämä asiat yhdessä tarkoittavat sitä, että koulutus on tasalaatuista ja jokaisella on Suomessa ainakin koulutuksen puolesta mahdollisuus kehittyä parhaaksi versioksi itsestään. Tehdään sellainen vallankumouksellinen muutos, että annetaan kouluille riittävät resurssit ja työrauha!

Sunnuntairaportti 34 – Koulun, varhaiskasvatuksen ja opettajuuden haasteisiin on olemassa ratkaisut!

Olen opettajana ja myös isänä seurannut huolestuneena koulutuksen kehitystä Suomessa. Koulutus ja sivistys on suomalaisen yhteiskunnan kivijalka ja menestyksemme salaisuus. Kaiken takana on opettajan työn arvostus ja koulutuksen riittävät resurssit. Suomi on ollut pitkään siitä harvinainen maa, että täällä opettajankoulutukseen on paljon hakijoita ja sisään on todella vaikea päästä. Työtä on arvostettu ja opettajaksi on hakeutunut ihmisiä, joilla on ollut varaa valita useista uravaihtoehdoista. Nyt asia on muuttumassa. Varhaiskasvatuksen ja luokanopettajan koulutuksien hakijamäärät ovat tippuneet viime vuosina merkittävästi. Ruotsissa tällainen kehitys on johtanut opettajapulaan ja koko peruskoulutuksen tason laskuun.

Palkkaus on varsinkin varhaiskasvatuksen puolella tärkeässä roolissa. Onhan se aika erikoista, jos yliopistosta valmistunut ihminen, joka tekee kaikkien mielestä tärkeää työtä, ei voi esim pääkaupunkiseudulla elää palkallaan. Tätä asiaa voidaan korjata syksyn palkkaneuvotteluissa.

Monet opettajat kokevat ammatin raskaammaksi kuin aikaisemmin. Nykyään suomalaisessa koulussa noudatetaan inkluusion periaatetta. Se tarkoittaa sitä, että myös paljon tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat tavallisissa luokissa. Erityiskouluista on luovuttu monissa kunnissa lähes kokonaan ja erityis- ja pienluokkia on vähennetty. Ajatuksessa on paljon hyvää mutta toimiva inkluusio tarvitsee kunnolliset resurssit. Yksi luokanopettaja ei yksinkertaisesti voi hallita suurta lapsiryhmää, jos mukana on useita paljon apua tarvitsevia oppilaita. Opettaja väsyy mahdottoman urakan edessä, koulusta kiinnostuneet oppilaat eivät saa työrauhaa tai tarvitsemaansa tukea. Käytöshäiriöinen lapsi leimautuu tavallisella luokalla helposti häiriköksi. Levottomuus ja väkivallan uhka ei edistä kenenkään oppimista tai koulussa viihtymistä. Jatkuvan stressin ja pelon on todettu vaikuttavan negatiivisesti jopa aivojen kehitykseen. Monesti turvallinen erityisluokka on parempi vaihtoehto kaikille.

Koulun haasteisiin on onneksi yksinkertainen ratkaisu, joka hyödyttää koko koulua, opettajia ja oppilaita. Koulut tarvitsevat yksinkertaisesti lisää opettajia, aikuisia, joilla on aikaa lapsille. Tässä ei auta lisäkoulutus tai digitalisaatio vaikka niitä meille mielellään tarjotaan. Inkluusio voi olla toimiva systeemi, mutta se on kunnolla toteutettuna kalliimpi kuin perinteinen erityisluokkia käyttävä järjestelmä. Nyt inkluusiota on käytetty keppihevosena säästöille ja varsinkin laaja-alaisten erityisopettajien määrää tulee lisätä.

Uuden eduskunnan tehtävänä on kirjata lakiin opettajamitoitus, jossa määritellään kuinka monta oppilasta voi yhtä opettajaa kohti olla. Ryhmäkoon merkitys oppimistuloksiin, myöhempiin opintoihin ja jopa tuloihin on osoitettu useissa tutkimuksissa.

Sitten vielä palkasta: Opettajat ja varhaiskasvattajat saavat kyllä kiitosta ja arvostusta poliitikkojen puheissa. Puheet ovat puheita, raha ja resurssit sen sijaan ovat konkretisoitunutta arvostusta.

Ryhmäkoot, opettajamitoitus ja palkka

Sunnuntairaportti 33 – Uusi eduskunta, teille on saapunut viesti kunnilta!

Helsinki, Uudenmaan 26 kuntaa ja HUS ovat yksimielisiä siitä, että Sote-uudistusta tulee jatkaa kuntapohjaisesti ja vapaaehtoisuuteen perustuen. Kuntien esittämä malli on julkaistu tällä viikolla. Se olisi kuulunut etusivun uutisiin mutta ymmärrettävästi presidentti Niinistön taskussa olevalle 50€ setelille piti raivata palstatilaa.

Mallissa Uusimaa jaetaan viiteen alueeseen, joista jokainen on suurempi, kuin pienimmät maakunnat olisivat. Habaa huolenpitoon on siis riittävästi ja päätökset tehdään lähellä asukkaita. Ei ole tarvetta rakentaa uutta maakuntien hallintohimmeliä vaan sote-palveluita päästään kehittämään nopeasti.

Aika moni uusi kansanedustaja on kuntapoliitikkona ollut vastustamassa maakuntauudistusta. Nyt maakunnat ovat hiipineet vaivihkaa melkein jokaisen puolueen ohjelmaan. Keskusta voi jäädä hyvillä mielin oppositioon. Muut puolueet toteuttavat Kepun vanhan unelman maakuntien Suomesta. Aikamoinen temppu. 18 maakuntaa tuntuu kaikkien mielestä olevan liikaa, mutta silti tuo luku kummittelee puolueiden ohjelmissa, myös oman puolueeni Vihreiden. Kokoomus on tällä hetkellä ainoa puolue, joka on selkeästi ilmoittanut ajavansa kuntapohjaista mallia. Olen tässä asiassa heidän kanssaan samoilla linjoilla.

Maakunnat ovat merkittävä uhka suurille kaupungeille. Maakuntahallinto tarkoittaa lisää byrokratiaa, hallintoa ja myös poliitikkoja. Se antaa Keskustalle enemmän valtaa siellä, missä sillä ei ole ollut kannatusta l. suurissa kaupungeissa. Suurten kaupunkien sote-keskukset siirtyisivät mahdollisesti suoraan ilman korvausta maakunnille mutta niiden rakentamiseen ja kunnostamiseen otetut lainat jäävät kunnille. Talo meni, velat jäi… Kuntien tuloista häviäisi suuri osa, jos sote-palvelut siirtyvät maakunnille. Kun pienet tulot yhdistetään suuriin velkoihin, talouden pelivara jää todella pieneksi ja se taas vaikeuttaa investointien tekemistä. Investoinnit taas koskevat kouluja, päiväkoteja, sisäilmakorjauksia, hoivapalveluita jne. Puhumattakaan kuntien velkoihin liittyvästä korkoriskistä. Korot kuitenkin nousevat jossain kohtaa. Pienet tulot ja paljon lainaa ei ole kovin houkutteleva yhdistelmä.

Suuret kunnat ja HUS on juuri esittänyt ratkaisumallin! Toivottavasti tuleva hallitus on edellistä viisaampi ja kuuntelee kuntia ja asiantuntijoita.

Sunnuntairaportti 32- Innovaatiot, vienti ja Ilmastovouhotus – Onko meillä varaa jäädä kelkasta?

Ilmastokeskustelu on lähtenyt todella omituisille raiteille. Väitetään, että kunnianhimoinen ilmastopolitiikka tulee kalliiksi ja kaikki kielletään, autot, liha jne. Yksi puolue on tehnyt jopa kampanjan noilla väitteillä. Vaikka haluaisimme vastoin koko tiedeyhteisöä kieltää koko ilmastonmuutoksen, niin meidän kannattaa silti olla tekemässä uutta puhdasta teknologiaa.. Cleantech muodostaa jo nyt kolmasosan Suomen viennistä yhteensä 25 miljardia € ja kasvunäkymät ovat valtavat. Ilmastovouhotus on Suomen taloudelle tämän hetken suurin mahdollisuus. Voimme rakentaa parempaa maailmaa ja turvata samalla yhteiskuntamme rahoituksen ja palvelut! Kilpailu alalla on kuitenkin kovaa ja ratkaisut pitää ensin testata kotimaassa. Suomi on mainos omille tuotteilleen, näyteikkuna, jota maailma katsoo.

Tällainen vouhotusko meidän pitäisi lopettaa?

Innovaatiot ovat tehokkain tapa kasvattaa kansakunnan varallisuutta ja niihin satsatut rahat palautuvat korkojen kanssa yhteiskunnalle. Silti niiden rahoitusta on leikattu. Siihen pitää tulla muutos! Tehdään tutkimuksesta ja innovaatioista keskeinen osa ilmastopolitiikkaamme!

Oikeastaan kaikki ilmastonmuutosta ehkäisevät toimet ovat joka tapauksessa askeleita kohti parempaa maailmaa. Luvassa on terveellisempää ruokaa, puhtaampi ympäristö, eettisempiä tuotteita, uutta työtä, teknologista kehitystä ja ennen kaikkea parempi maailma lapsillemme. Vouhotus on uusi musta!

Sunnuntairaportti 31 – Dialogia ja sankaritekoja

Olen viettänyt viime viikot vaalikentillä ja puhunut lukemattomien ihmisten kanssa. Avartava kokemus, paljon tarinoita, huolia ja ilonkin aiheita. Ihmiset ovat olleet fiksuja ja keskustelut hyviä. Lähes jokaisen kanssa löytyi jotain yhteistä, josta pystyi rakentamaan. Yksi kohtaaminen jäi erityisesti mietityttämään. Puhuin pitkään erään aika kiihkeän ja militanttihenkisen nationalistin kanssa. Vaikka edustimme poliittisesti täysin eri laitoja, molemmilla oli sama huoli siitä, että ihmisiä jaetaan ”meihin” ja ”heihin”. Hän myös sanoi, että jos ihmisten huolia ei oteta tosissaan, seuraa todella pahoja asioita. Historian valossa niin onkin käynyt monet kerrat. Jos vallanpitäjät elävät omassa kuplassaan eivätkä ymmärrä päätöstensä vaikutuksia ihmisten elämään, paine kattilassa kasvaa ja jossain kohtaa se räjähtää. Meillä ei ole varaa enää lyhytnäköiseen köyhien, opiskelijoiden tai muuten heikossa asemassa olevien kyykyttämiseen. Se tie on kuljettu loppuun. Muutos alkaa dialogista. Se ei ole julistamista vaan kuuntelemista ja ymmärtämistä. Sitten pieni tarina oman sukuni historiasta:

Isopappani Mikko oli tilanomistaja Piehingissä sisällissodan aikoihin ja hänen punaisiin kuuluneita työntekijöitään oli vankina Raahen pahamaineisella vankileirillä. Helmikuussa 1918 Mikko valjasti vankkurinsa parin muun piehinkiläisen isännän kanssa ja lähtivät illan suussa noutamaan työmiehiään. Tunteet kävivät kuumana mutta isännät neuvottelivat miehet vapaiksi ja sovittiin, että he eivät palaa enää rintamalle. He todennäköisesti pelastivat monen miehen hengen. Eri poliittisista ryhmistä olevat isännät ja työmiehet olivat läheisiä ystäviä päiviensä loppuun asti. Toivoisin tällaista yhteistyön ja ymmärryksen henkeä tämänkin päivän Suomeen. Itse uskon dialogiin ja siihen, että myös oman kuplani ulkopuolelta löytyy hyviä ajatuksia. On tärkeämpää löytää ratkaisuja kuin olla oikeassa. Kykymme kommunikoida, sietää erilaisuutta ja tehdä yhteistyötä ratkaisevat tulevaisuutemme!

Kuvassa ehdokas paistaa vaalilettuja. Toisessa Raahen Seudun juttu Piehingin isännistä.

Muista äänestää! Se on etuoikeus!

Löysin vanhan lehtileikkeen, jossa kerrotaan, kun isovaarini pelasti neuvottelemalla sisällissodassa punaiset työmiehensä vankileiriltä ja todennäköisesti kuolemalta. Me tarvitaan dialogia! Kykymme kommunikoida, sietää erilaisuutta ja tehdä yhteistyötä ratkaisevat tulevaisuutemme!

Sunnuntairaportti 30 – Ilmasto

Kaksi nuorta esitti minulle pari tiukkaa ilmastokysymystä kameran edessä. Tilanne toi mieleeni muistoja monista ihmiskuntaa kohdanneista ekologisista haasteista oman elämäni varrella 70-luvulta tähän päivään.

Olen elänyt lapsuuteni Raahessa Suomen suurimman terästehtaan piippujen alla. Ilma haisi rikille ja havupuut kuolivat pystyyn. Mustaa pölyä oli joka paikassa. Minulla oli pahat allergiat ja astma ja olin välillä sairaalassa niiden takia. Koulukirjoissa kerrottiin, että Saksan teollisuusalueet ovat niin saastuneet, ettei siellä pysty kohta elämään. Puhumattakaan Euroopan joista, jotka olivat haisevaa myrkyllistä mutavelliä. Suomessakin teollisuuden jätevesiä laskettiin suoraan vesistöihin. 80-luvulla rikkipäästöjä alettiin rajoittamaan ja jätevesien puhdistamisesta tuli pakollista. Myöhemmin EU-on rajoittanut rikkipäästöjä ja ne ovat enää murto-osan 70-luvun tasosta. Vaikutukset luonnon ja ihmisten hyvinvointiin ovat olleet valtavat. Se näkyy myös yhteiskuntien terveysmenojen pienentymisenä. Puhdas luonto on hyvä sijoitus! Omatkin allergiani ja astmani ovat lähes parantuneet. Saksa puhdisti luontoaan ja oli edelläkävijä kierrätyksissä. Euroopan joet ovat kirkastuneet ja monet suomalaiset järvet ovat puhdistuneet uimakelpoisiksi.

80-luvulla maailma havahtui otsonikerroksen ohenemiseen, joka uhkasi koko ihmiskuntaa. Silloinkin tartuttiin toimeen. Otsonikerrosta tuhoavat freonit kiellettiin Montrealin sopimuksella 1989 ja siitä alkoi toipuminen.

Sama vuonna muutin Ouluun. Ilma haisi pahalle tai niin kuin silloin sanottiin ”rahalle”. Se johtui paperitehtaiden päästöistä, jotka ovat sen jälkeen pienentyneet dramaattisesti pahimmista vuosista.

90-luvulla lyijy kiellettiin bensiinistä ja autoihin tuli katalysaattoripakko. Jos tämän päivän suomalainen tiputettaisiin aikakoneella Mannerheimintielle aikaan ennen katalysaattoripakkoa, seurauksena olisi vakavia hengitysvaikeuksiaJIlmapiiri oli yhtä sakeaa ja myrkyllistä kuin tämän päivän somekeskustelut pahimmillaan. Listaa voi jatkaa loputtomiin.

Ns. tolkun ja järjen ihmiset ovat vastustaneet jokaista näistä uudistuksista, koska niiden ajateltiin tulevan liian kalliiksi ja tuhoavan kilpailukykymme. He ovat olleet väärässä joka kerta ja he ovat väärässä nytkin. Ilmastonmuutoksen torjuntaan vaadittavat toimet tekevät maailmasta mukavamman, puhtaamman ja oikeudenmukaisemman paikan. Tottakai tavoitteiden saavuttaminen vaatii paljon töitä ja osaamista. Eikö me kaivata juuri niitä, töitä ja osaamista? Nyt on aika katsoa eteenpäin ja aloittaa tekeminen!

Sunnuntairaportti 29 – Unelmia ja rahanarvoisia ideoita

Eräs henkilö oli youtubessa kommentoinut vaalivideotani: ”Unelmahöttöä tyhmille”. Inspiroidun kommentista ja kirjoitin tallaisen vastauksen.

Kiitos kommentistasi! Olen erittäin iloinen, että otit juuri unelmat esiin. Olen itse sitä mieltä, että poliitikolla pitää olla visioita ja unelmia. Muuten politiikka typistyy virkamiestyöksi, jossa suoritetaan välttämättömyyksiä mutta yhteiskunta ei kehity. Kaikki merkittävät asiat ihmiskunnan historiassa ovat olleet ensin unelmia. Joku keksii uuden idean, se ehkä tyrmätään unelmahöttönä, idea pulpahtaa uudestaan esiin, joku tarttuu toimeen ja vie sen maaliin. Kädessäsi oleva kännykkä tai tietokone, jolla kirjoitit kommenttisi on lukuisten unelmien ja ideoiden jatkumon konkreettinen tulos. Samoin jokainen käyttämämme liikenneväline, kodinkone, energia jne. Myös tasa-arvo, sananvapaus ja demokratia ovat aluksi olleet unelmia. Oma unelmani Sivistyksen suurvallasta on jatkumoa kansakunnan isän J.V. Snelmannin ajatukselle, että pienen maan ainoa keino pärjätä on mahdollisimman korkea sivistys. Meillä on käsissämme ihmiskunnan suurin haaste, ilmastonmuutos ja se voidaan ratkaistaan juuri koulutuksen, tutkimuksen ja uusien innovaatioiden avulla. Siinä pelissä Suomi voi olla kokoaan suurempi sivistyksen suurvalta, joka näyttää esimerkkiä ja kehittää uusia ratkaisuja. Ensin unelmoidaan ja sitten tehdään!

Ensi sunnuntaina julkaisen kolme konkreettista unelmaani, jotka voivat tulevaisuudessa vaurastuttaa ja vahvistaa meitä sekä rahallisesti että sivistyksen suurvaltana. Stay tuned!

Jotta tämä ei mene pelkäksi ylätason haaveiluksi niin, tässä muutama konkreettinen ajatus, miten voisimme saavuttaa tuon suurvalta-aseman ja myös hyötyä siitä.

 1. Koulutusvienti

Koulutus on tunnetuin ja arvotetuin suomalainen brändi maailmalla. Silti koulutusvientimme arvo oli viime vuonna vain 300 milj€. Vertailun vuoksi väkimäärältään Suomea pienemmän Uuden-Seelannin koulutusvienti on lähes 2 miljardia vuodessa. Euroopassa Hollanti nosti itsensä miljardiluokkaan muutamassa vuodessa. Tavoitteena pitää olla, että Suomi on koulutusviennin miljardikerhossa vuoteen 2025 menneessä. Monia oppilaitoksiamme erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella uhkaa kuihtuminen pienenevien ikäluokkien myötä. Ulkomaalaiset tutkinnostaan maksavat opiskelijat säilyttävät samalla suomalaisten opettajien työpaikkoja ja pitävät kuntia elinvoimaisina.

 1. Tehdään valtakunnallainen digitaalinen ja avoin oppimisympäristö, joka sisältää kaikki perusopetuksen ja toisen asteen oppimateriaalit laadukkaassa muodossa. Samalla toteuttaisimme maksuttoman toisen asteen kustannustehokkaasti ja säästäisimme jatkossa jopa 100 milj€/vuosi. Palvelu olisi kirjastojen tapaan avoin jokaiselle suomalaiselle ja sitä voitaisiin vapaasti käyttää esim. täydennyskoulutuksessa.

Tässä kirjoitukseni asiasta:

https://www.vantaansanomat.fi/blogi/751246-miten-maksuton-toinen-aste-tehdaan

 1. Olen itse musiikintekijä ja minulla on unelma, että Suomi voittaa tulevaisuudessa Ruotsin musabisnesmaaottelussa! Meillä on siihen kaikki edellytykset. Musiikki on länsinaapurille merkittävä vientituote mutta Suomessakin musiikin vienti kasvoi 30% vuonna 2017. Koko alan arvo Suomessa lähentelee jo miljardia vuodessa eli kyse on isoista rahoista.

Olen tehnyt viime vuosina paljon yhteistyötä musiikin alalla ruotsalaisten koulujen ja opettajien kanssa ja olen huomannut, että suomalainen koulutus ja taitotaso on jopa parempaa kuin naapurissa. Suurin ero on asenteessa, kansainvälisyydessä ja brändäämisessä. Olemme kuitenkin matkalla parempaan. Tämän päivän suomalainen nuoriso kulkee pää pystyssä ja pelikenttänä on luontevasti koko maailma. Asian edistämiseksi aloitamme ensi syksynä omalla työpaikallani Vaskivuoren lukiossa uuden oppiaineen ”Biisinkirjoittaminen ja musiikin tuotanto”. Meidän alan toimijoiden tulee yhdessä luoda urapolku nuorille tekijöille. Monet alan toimijat(Suomen musiikintekijät, Teosto, Music Finland) tekevätkin ansiokasta työtä Suomalaisen musiikkialan eteen. Laitetaan nyt valtakunnallisesti isompi vaihe silmään! Tässä podcastissäni lisää ajatuksia asiasta:

https://soundcloud.com/user-514636467/hyva-suomi-osa-3-musabisnes-vieraana-musamoguli-kari-hynninen

Sunnuntairaportti 28 – Ajatuksia perustulosta

Pidän vastikkeettoman perustulon ideaa hyvänä! Meillä on paljon tietoa opettamisesta, motivaatiosta, käyttäytymisestä ja johtamisesta, joka kertoo, että ihmisiin kannattaa luottaa. Jos meitä kytätään, pakotetaan ja epäillään, menemme siitä mistä aita on matalin. Jos meihin luotetaan ja annetaan tilaa tehdä, kasvaa ja kokeilla, voimme yltää parhaimpaamme. Tämän tietää jokainen hyvä johtaja ja opettaja. Erilaiset sosiaaliturvamallit kertovatkin ihmiskuvasta niiden takana ja ehkä myös siitä, kuinka kaukana kyykyttämistä ja kyttäämistä(Kiky, aktiivimalli) vaativat päättäjät voivat tavallisen ihmisen arjesta olla.

Työelämämme muuttuu koko ajan sirpaleisemmaksi ja jaksottaiseksi. Meidän pitää kehittää kokonaan uusi joustava ja kannustava järjestelmä, joka mahdollistaa työntekemisen, työelämässä tarvittavien taitojen opiskelun, yrittämisen ja uusien asioiden kokeilemisen. Koko leimaavasta työttömyyskäsitteestä voisi luopua. Perustulo voi antaa tälle hyvän pohjan. Erityisesti freelancereille, itsensätyöllistäjille ja työhalukkaille osatyökykyisille perustulo voi olla suuri mahdollistaja ja tie ulos köyhyyden ja byrokratian labyrinteistä. Freelancerin ei tarvitse erikseen hakea tukia tulottomille jaksoille ja alussa oleva yrittäjä saa starttirahansa perustulosta. Perustulo on kuitenkin ajatuksena uusi ja tarvitsemme siitä lisää tietoa, jota saa vain kokeilemalla ja tutkimalla. Soten kompuroinnista kannattaa ottaa opikseen ja uudistus tulee tehdä harkiten ja kokeilujen kautta. Hiljaa ja huolella hyvää tulee.

Me tiedämme jo, että ensimmäinen suppea perustulokokeilu paransi ihmisten hyvinvointia. Työuupumus, masennus ja  työkyvyttömyys maksaa yhteiskunnalle miljardeja vuodessa. Jos perustulo parantaa olennaisesti ihmisten elämänlaatua ja jaksamista töissä, sen vaikutus kansantalouteen voi olla lopulta positiivinen. Kenties perustulo on yksi niistä rakennuspalikoista, joiden avulla rakennamme uuden hyvinvointivaltion, joka vastaa tämän päivän haasteisiin ja on olemassa kansalaisiaan varten eikä toisinpäin.

Sunnuntairaportti 26 – Yksityistäminen hoivapalveluissa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

Markkinatalous on tähän mennessä keksityistä talousjärjestelmistä paras ja yritykset ovat meidänkin hyvinvointimme perusta. Silti on olemassa alueita, joilla markkinatalous muuttuu itsensä irvikuvaksi, joka on sekoitus verorahoja, monopoleja, pääomasijoittajia, veronkiertoa, poliitikkoja ja ns. asiakkaita. Erityisen huonosti markkinat toimivat sellaisilla aloilla, joiden asiakkaat eivät pysty itse pitämään puoliaan ja tekemään aktiivisia valintoja asiakassuhteensa jatkosta. Sairaita ja vanhuksia on helppo käyttää hyväksi ja näköjään kaikilta terveysalan yrityksiltä ei voi odottaa korkeaa moraalia. Tämän vuoksi meidän ei pidä laajasti yksityistää sote- ja hoivapalveluita. Yksityinen voi hyvässä valvonnassa täydentää julkisia palveluita mutta valtion ja kuntien pitää olla kuskin paikalla.

Sama koskee koulutusta ja varhaiskasvatusta. Olen viime vuosina saanut tutustua laajasti eurooppalaisiin kouluihin ja opettajakollegoihin. Viesti on yksiselitteinen: Älkää yksityistäkö koulutusta! Jopa ruotsalaisen yksityisen eliittilukion rehtori piti koulutuksen avaamista markkinoille virheenä. Enkä ole kuullut yhdenkään opettajan puolustavan sitä. Eikä ihme. 90-luvulla alkanut koulutuksen yksityistäminen on johtanut eriarvoistumiseen ja tason laskuun. Kansainväliset sijoitusrahastot ovat ostaneet yksityiskouluja ja voitot ovat päätyneet veroparatiiseihin. Suomalainen julkinen lähikoulu herättää ihailua maailmalla. Lähin koulu on paras koulu ja sinne pääsee kaikki. Pidetään siitä kiinni!

Yksityisten päiväkotien osuus kasvaa Suomessa kovaa vauhtia ja lähenee jo 20%. Samalla olemme lähes huomaamatta yksityistämässä osaa koulustamme. Nykyinen esikoulu on jo käytännössä osa peruskoulua ja kehitys on menossa kohti maksutonta varhaiskasvatusta 5-vuotiaasta alkaen. Yksityiset päiväkodit myös harrastavat lasten valikointia. Sopimuksissa voi olla kohta, jonka mukaan esim. lapsen allergiat tai tuen tarve oppimisessa, voi johtaa sopimuksen purkamiseen. Erityistä tukea tarvitsevien lasten osuus yksityisissä päiväkodeissa onkin todella pieni ja tämä kertoo karua kieltä syrjinnästä ja kerman kuorinnasta.

Loppuun pieni runo:

Kerran yksityistettyä, et takaisin sä saa. Se taivaanrantaan häipyy, kuin pieru Saharaan. Cayman saarilta kuuluu laulu pankkiirin: ”Mä Suomen sinisilmiltä taas rahat puhalsin”.

Lauletaan mieluummin omia laulujamme ja pidetään samalla huoli pienistä ja heikoista.

Sunnuntairaportti 25 – Nykymuotoisesta uskonnonopetuksesta kohti kaikille yhteistä katsomusainetta

Suomalaisessa koulussa on yksi oppiaine, jossa lapset ja nuoret jaetaan erillisiin ryhmiin vanhempien maailmankatsomuksen mukaan. Vuonna 1923 eduskunta sääti lain, että kirkkoon kuuluville uskonto on pakollinen oppiaine ja sama laki on voimassa edelleen. Tällainen on nykyään kansainvälisesti aika harvinaista. Esim. muissa pohjoismaissa on käytössä neutraali kaikille sopiva katsomusaine ja varsinainen oman uskonnon opetus on kirkkokuntien vastuulla. Ranskassa taas uskontoa ei opeteta lainkaan.

Yhtä hyvin voisimme jakaa lapset yhteiskuntaopin ja historian tunneilla ryhmiin vanhempien puoluetaustan mukaan. Toiset keskittyisivät Milton Friedmaniin ja toiset Karl Marxiin?

Koulun tehtävä on lisätä ymmärrystä myös toisia uskontoja ja kulttuureja kohtaan. Nykyinen systeemi ei sitä parhaalla mahdollisella tavalla tee ja on kaiken lisäksi kallis, kun jokainen pienikin uskollinen ryhmä tarvitsee omat opettajansa. Erilaisia katsomusaineita on tällä hetkellä 13 eikä vähemmistöuskontojen opettajilla ole usein pätevyyttä tehtäväänsä. Esim. muslimioppilaita on Suomessa melkein 10 000 ja päteviä opettajia alle 30. Viranomaiset eivät voi juuri tietää, minkälaista opetusta tunneilla annetaan.

On täysin järjetöntä jakaa lapsia ryhmiin uskontojen mukaan ja korostaa erilaisuutta todella konkreettisella tavalla. Juuri käsitys oman uskonnon erityislaatuisuudesta on usein konfliktien takana. Uusi neutraali katsomusaine olisi hyvä työkalu puhkomaan kuplia, edistämään ymmärrystä ja dialogia uskontojen ja maailmankatsomusten välillä.

Ps. Tällä hetkellä nuoret aikuiset eroavat kirkosta eniten ja esim. Helsingissä on jo kouluja, joissa kirkkoon kuuluu alle puolet oppilaista. Paine kaikille yhteiseen katsomusaineeseen tulee siis kasvamaan tulevaisuudessa.

Sunnuntairaportti 23 – Tasa-arvo, työperäinen maahanmuutto, sateenkaari ja perhevapaat

Tasa-arvo on koko yhteiskuntamme perusta ja se on kirjattu vahvasti myös perustuslakiimme. Jos jokainen meistä saa olla paras versio itsestään ilman syrjintää tai vähättelyä, yhteiskuntamme voi hyvin. Hyväksyntä, arvostus ja osallisuus ovat hyvä ja halpa keino lisätä hyvinvointia ja saada jokainen mukaan tekemään maailman parasta yhteiskuntaa. Kyse on myös taloudesta. Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa rasismiin tai minkäänlaiseen syrjintään, jos haluamme menestyä. Me puhumme kyllä työperäisen maahanmuuton tärkeydestä mutta pelkkä vieraskielinen nimi vaikeuttaa Suomessa työnsaantia. Rasismi, muukalaisviha ja epäluulo tekevät kotoutumisesta ja työllistymisestä vaikeaa ja lisäävät samalla köyhyyttä, syrjäytymistä ja yhteiskunnan menoja. Näin ei voi jatkua. Jokaisen täällä luvan kanssa asuvan täytyy tuntea Suomi kodikseen. Ihmiset haluavat yleensä tehdä elämällään jotain merkityksellistä eivätkä tarvitse hyysäämistä vaan aidon mahdollisuuden. Kaikki maahanmuutto voi lopulta olla työperäistä.

Meidän täytyy myös turvata vähemmistöjen oikeudet kaikissa sateenkaaren väreissä. Niiden toteutuminen on sivistyneen yhteiskunnan mittari. Translain uudistaminen on yksi seuraavan hallituksen tehtävistä. Jokaisella tulee olla itsemääräämisoikeus oman kehonsa ja identiteettinsä suhteen.

Sukupuolten väliset palkkaerot eivät ole tätä päivää. Euron tulee olla euro sukupuolesta riippumatta. Työelämän ja palkkauksen tasa-arvoa voimme tukea uudistamalla perhevapaat esim näin: Ansiosidonnaisista vanhempainvapaista isälle korvamerkitään 5(nyt 2) kuukautta, äidille 5(nyt 4) kuukautta ja 5 kuukautta vanhemmat saavat jakaa haluamallaan tavalla. Lisäksi 6kk vapaasti jaettavaa hoitorahaa, jonka voi myös jakaa pidemmälle aikajaksolle. Tämä ei lisäisi kustannuksia nykyisestä mutta toisi lisää joustoja elämän eri tilanteisiin. Perhevapaissa pitää myös huomioida paremmin sateenkaariperheet. Mallia voimme ottaa muista pohjoismaista, jotka ovat tässä asiassa meitä edellä.

Erilaisuuden hyväksyminen ei ole keneltäkään pois. Syrjintä ja epätasa-arvo taas köyhdyttää meitä sekä taloudellisesti että henkisesti.

Nobel-palkitun filosofin Bertrand Russellin viesti  60-vuoden takaa tulevaisuuden sukupolville eli meille kuuluu näin:

we have to learn to tolerate each other, we have to learn to put up with the fact that some people say things that we don’t like. We can only live together in that way. And if we are to live together and not die together, we should learn the kind of tolerance which is absolutely vital to the continuation of human life on this planet.

Love is wise hatred is foolish!

Sunnuntairaportti 22 – Sote ja miksi se pitää kaataa

Sote- ja maakuntauudistus on ollut yksi surkeimpia tarinoita Suomen poliittisessa historiassa. Uudistuksen tärkeimmät tavoitteet ovat olleet terveyspalveluiden yksityistäminen ja keskustan hiipuvan vallan sementoiminen maakuntien avulla. Asiakas ja palvelut ovat olleet näytelmän sivuosassa. Jälki on ollut sen mukaista.

Viimeksi tällä viikolla talouspolitiikan arviointineuvosto lyttäsi soten ja totesi, että kustannussäästöt ovat pelkkää fantasiaa. Kyseessä onkin yritystuki verovaroista suoraan muutamalle terveysalan suurimmalle toimijalle.

Tämä on politiikkaa pahimmillaan. Sählätään koko maan asioita puhtaasti oman viiteryhmän ehdoilla eikä piitata asiantuntijoiden lausunnoista tai kansalaisten edusta vähäänkään. Palveluiden käyttäjienlisäksi suurimpia häviäjiä ovat isot kaupungit. Niiden kyky investoida ja hoitaa talouttaan heikkenee olennaisesti uudistuksen myötä. Tämä on Vapaavuorenkin kritiikin ydin. Suuret kaupungit tarvitsevat oman ratkaisunsa, joka turvaa niiden elinvoiman.

Maakunnissa voisi olla järkeä, jos ne olisivat tarpeeksi isoja. Nyt niitä on Keskustan vaatimuksesta 18 eivätkä pienimmät niistä omaa sellaisia hartioita, että ne pystyisivät kunnolla hoitamaan tehtäviään. Jos maakunnat tulevat, niiden määrää todennäköisesti karsitaan tulevaisuudessa. Olisi huomattavasti viisaampaa ja halvempaa tehdä se nyt. Tanska on muuten juuri luopumassa maakuntamallista. Siellä uudeksi periaatteeksi on kirjattu ”potilas ensin, läheisyys ja laatu”. Meillä yksityistäminen, byrokratia ja poliittiset lehmänkaupat.

Maakuntia suurempi ongelma on kuitenkin terveyspalveluiden laajamittainen yksityistäminen. Maakuntamallia voidaan parantaa jatkossa mutta kerran yksityistettyä ei takaisin saada. Olisi todella surullista, jos terveyspalvelumme päätyisivät monikansallisten sijoitusyhtiöiden omistukseen ja verorahamme veroparatiiseihin.

Julkinen terveydenhuoltojärjestelmämme on tutkitusti laadukas ja kustannustehokas. Parannettavaakin on ja meillä on yksi ongelma ylitse muiden ja se on ensimmäinen lääkärille pääsy sairastuessa. Jonot ovat olleet monin paikoin kohtuuttoman pitkät. Nopea pääsy lääkärille tehostaa hoitoa sekä säästää aikaa ja rahaa. Tämä voitaisiin korjata ilman valtavaa sote-mullistusta yksinkertaisesti lisäämällä lääkäreiden määrää. Sairaanhoidon hallinnon emeritusprofessori Martti Kekomäenmukaan tähän riittäisi n. tuhat lääkäriä lisää ja se maksaisi n 100 miljoonaa euroa vuodessa. Se on pikkusumma verrattuna nykyisen sote-uudistuksen kustannuksiin, joiden pelkkä valmistelu ja byrokratia on jo tähän mennessä maksanut moninkertaisesti ilman konkreettisia tuloksia.

Se, että hallituspuolueet eivät saa edes kaikkia omia kansanedustajiaan uudistuksen taakse, kertoo paljon.

Seuraavan hallituksen tehtävä on nostaa kansalaiset ja palveluiden turvaaminen ja tasa-arvo keskiöön. Aloitetaan lisäämällä lääkäreiden määrää. Sen jälkeen edetään asteittain ja kokeilujen kautta. Yksityisiä toimijoita voi myös käyttää mutta niitä ei kannata päästää kuskin paikalle ja pahimmillaan monopoliasemaan.

Uudistus on ongelmallinen myös demokratian kannalta. Viime eduskuntavaaleissa kansalaisilla ei ollut mahdollisuutta kertoa kantaansa maakuntiin tai markkinamalliin. Suunnitelmat pidettiin visusti salassa. Hallituksessa on mukana 1%:n kannatuksen omaava puolue, jota kukaan ei ole äänestänyt. Kyselyiden mukaan suurin osa suomalaisista vastustaa sote-uudistusta. Kyseessä on tämän hallituksen suurin hanke, joka on yksinkertaisesti epäonnistunut täysin.  Me tarvitsemme paremman soten ja sen tekeminen on seuraavan hallituksen tärkeimpiä tehtäviä.

Sunnuntairaportti 21 – Maksuton toisen asteen koulutus ja miten se tehdään

Helsinki päätti ensimmäisenä kuntana tarjota tulevaisuudessa kaikille maksuttoman toisen asteen koulutuksen. Pelastakaa lapset ry teki aiheesta myös kansalaisaloitteen, joka on edennyt eduskunnan sivistysvaliokunnan käsittelyyn. Periaate on hyvä ja asia tärkeä. Esim lukiolaiselle oppimateriaalit maksavat tällä hetkellä n 2500€. Se on monelle liian paljon. Maksuttomuus onkin tärkeää myös koulutuksen tasa-arvon kannalta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan toisen asteen maksuttomuuden vuosittaiset kustannukset olisivat 109–153 miljoonaa euroa. Se on niin paljon rahaa, että meidän kannattaa miettiä tarkkaan, miten sen parhaiten käytämme. Tässä ehdotukseni:

Voisimme tehdä kaikille avoimen digitaalisen tietopankin ja oppimisympäristön,joka sisältäisi myös toisen asteen oppimateriaalit laadukkaassa muodossa. Oppimiskokonaisuudet voitaisiin jakaa yksittäisiin opetussuunnitelmia seuraaviin moduuleihin. Opettajan oppaat, erityisopetuksen materiaalit(esim. lukivaikeuksien kuntouttaminen, testit) olisivat kaikkien saatavilla. Tämä mahdollistaisi myös pidemmälle menevän oppimisen omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Erityistä tukea tarvitseville oppilaille ja heidän lähipiirinsä aikuisille laadukkaan opetusmateriaalin helppo saatavuus mahdollistaisi tukitoimia, johon pelkällä koululla ei välttämättä ole resursseja. Opettajat voisivat myös lisätä palveluun omia materiaalejaan ja hyväksi kokemiaan käytäntöjä. Tämä tarjoaisi ammattilaisille hyvän alustan tehdä yhteisöllistä avoimen lähdekoodin kaltaista kehittämistyötä, joka hyödyttäisi koko yhteiskuntaa.

Oppimisympäristö voisi sisältää videomuotoisia virtuaalitunteja, joiden pitäjät ovat oman alansa parhaita asiantuntijoita ja innostavia opettajia. Rovion tai Supercell:in koodari kertoo, mihin matematiikkaa tarvitaan, suurlähettiläs puhuu historian ja yhteiskuntaopin tärkeydestä, Esko Valtaoja tähtitieteestä ja Sixten Korkman taloudesta jne. Tämä tukisi myös uuden opetussuunnitelman ilmiölähtöisyyttä.

Perinteinen oppikirja on edelleen hyvä työkalu perusopetuksen puolella mutta se ei pysty vastaamaan digitalisaation haasteisiin toisella asteella. Esim. ylioppilaskoe on jo tänä keväänä kokonaan digitaalinen ja samaan suuntaan on menossa koko akateeminen maailma sekä työelämä. Pitää kuitenkin muistaa, että kirjoittamisen ja kynän käyttämisen edut oppimisessa ovat tutkimusten mukaan kiistattomat. Otetaan siis parhaat puolet molemmista eli laitetaan tieto pilveen ja käytetään kynää ja paperia yhtenä oppimisen työkaluista.

Tämän päivän ja tulevaisuuden muuttavassa maailmassa myös täydennyskoulutuksen tarve tulee kasvamaan. Tällainen palvelu antaisi meille mahdollisuuden päivittää omaa osaamistamme joustavasti tarpeen mukaan.

Suomalaisen koulutuksen maine on edelleen kova ja sille on maailmalla kysyntää. Tässä meillä olisi valmis vientituote, suomalainen koulutusformaatti.

Palvelu voitaisiin toteuttaa yhdessä Ylen ja kirjastojen kanssa. Ylen tehtäviin kuuluu suomalaisten sivistäminen ja se on sitä tehnytkin vuosikymmeniä. Kukapa meistä ei olisi joskus katsonut koulu-tv:tä. Tälläkin hetkellä Ylen verkkopalveluissa on paljon laadukasta oppimateriaalia mm. sähköisiin ylioppilaskokeisiin liittyen. Yksityinen opetus.tv on tehnyt myös arvokasta pioneerityötä tällä alalla. Meillä on siis pohja ja tekninen osaaminen jo olemassa. Tarvitsemme vain vision ja suunnan.

Mikään näistä uudistuksista ei vähennä kouluissa toimivien opettajien tarvetta. Lapset tarvitsevat elämäänsä ihan oikeita lihaa ja verta olevia kasvattajia, jotka osaavat ohjata heitä yhä monimutkaisemmassa maailmassa.

Tämä on yksi jokaista suomalaista hyödyttävä askel matkalla sivistyksen suurvallaksi!

Sunnuntairaportti 20 – Ajatuksia Oulun tapahtumista ja maahanmuutosta

Olen monesti miettinyt, miten maahanmuutosta voisi kirjoittaa ilman, että homma menee huuteluksi ja moralisoinniksi. On jotenkin älytöntä, että meillä on kaikkia koskettava aihe, josta julkisesti ja asiallisestikin kirjoittaminen on aina jossain piireissä sosiaalinen itsemurha. Trollitkin heräävät unestaan jo pelkästä sanan ”maahanmuutto” kuiskaamisesta. Puoli pitää tietenkin valita tai joku valitsee sen puolestasi. Rajat auki tai kiinni? Siinäkö on vaihtoehdot? Kuitenkin suurin osa suomalaisista minä mukaanlukien sijoittuu ihan tutkitusti noiden ääripäiden välille. Helpointa olisi työntää  pää pusikkoon ja olla hiljaa. Nyt ei kuitenkaan ole sen aika. Aloitan Oulun tapahtumista ja pohdin maahanmuuttokysymystä yleisesti.

Minusta on selvää, että vakaviin rikoksiin syyllistyneet turvapaikanhakijat pitää pystyä karkoittamaan. Tämän pitäisi koskea myös kaksoiskansalaisia. Meidän pitää lähettää selkeä viesti, että tällaista ei suvaita. Muutenkin seksuaalirikoksistasaatavat lievät rangaistukset ovat olleet jo pitkään vastoin monien oikeustajua ja niitä pitää koventaa. Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset on tulkittava aina törkeiksi teoiksi ja raiskauksen määritelmä on muutettava suostumusperusteiseksi.Fyysinen koskemattomuus on kirjattu perustuslakiimme ja sen täytyy näkyä vahvemmin koko lainsäädännössä.

Yhteiskuntamme turvallisuuden kannalta on tärkeää, että jokainen voi elää täällä ilman pelkoa syrjinnästä. Meillä ei ole myöskään varaa siihen, että osa ihmisistä katsoo ilman tulevaisuuden näkymiä vierestä, kun muut elävät mahdollisuuksien ja hyvinvoinnin keskellä. Syrjäytyminen ja ulkopuolisuus luo katkeruutta ja rikollisuutta. Tämä koskee kaikkia ihmisiä kansallisuudesta riippumatta. Onkin väärin ja typerää leimata kaikki turvapaikanhakijat joidenkin tekemien rikosten vuoksi. Jokainen on vastuussa omista teoistaan, ei muiden.

Suuri osa suomalaista haluaa kuitenkin auttaa heikoimmassa asemassa olevia sotaa ja vainoa pakenevia ihmisiä. Jotta voimme kohdentaa avun sitä eniten tarvitseville on tärkeää, että turvapaikkapäätökset tehdään mahdollisimman lähellä lähtömaata. Meidän tulee pyrkiä siihen, että maahanmuutto tapahtuu hallitusti kiintiöpakolaisuuden kautta. Tarvitsemme siis myös toimivat rajat. En usko, että Eurooppa kestää enää poliittisesti hallitsemattomia kansanvaelluksia. Maahanmuutto oli Brexitinkin taustalla.

Työperäistä maahanmuuttoa taas pitää helpottaa. Me tarvitsemme kansainvälisyyttä ja ihmisiä tekemään töitä. Jos ihminen työllistyy täällä ja maksaa veronsa Suomeen, niin tervetuloa! Menestys ja uudet ideat syntyvät siellä, missä ihmiset kohtaavat hyvässä hengessä. Sulkeutunut yhteiskunta tarkoittaa köyhyyttä ja kurjuutta kaikille.

Työ ja opiskelu ovat parasta kotoutusta ja jokaiselle tulijalle täytyy löytää paikka yhteiskunnasta heti alusta asti. Vuosien odotus epävarmuudessa tai elämä paperittomana ei ole kenenkään etu. Meidän ei kannata opettaa tulijoita ensimmäiseksi täyttämään tukihakemuksia vaan tekemään töitä ja opiskelemaan. On tärkeää, että tänne tulevat tuntevat Suomen kodikseen ja haluavat olla rakentamassa yhteiskuntaamme! Tässä olemme epäonnistuneet surkeasti ja maahanmuuttajien työllisyys on erittäin alhaisella tasolla verrattuna vaikka Ruotsiin ja Saksaan. Ihmiset haluavat yleensä tehdä elämässään jotain merkityksellistä, jos he vaan saavat mahdollisuuden. Me olemme tehneet sen aika vaikeaksi.

2015 pakolaiskriisi oli uusi tilanne Euroopalle ja Suomelle. Paine Euroopan rajoilla on nyt pienempi kuin vuosiin ja nyt on oikea aika arvioida pakolais- ja kotoutuspolitiikkaamme kokemusten perusteella ja miettiä miten toimimme jatkossa. Se onnistuu vain tosiasioihin pohjautuvan ja rakentavan keskustelun kautta.

Sunnuntairaportti 19 –  Kaivoslaki, Onko Suomi pohjolan Kongo ja sinisilmäinen hölmö?

Viime aikoina on puhuttu paljon Suomen Kaivoslaista ja Yle uutisoi viimeksi tällä viikolla Australialaisesta Dragon Mining-yhtiöstä. Firmalla on Orivedellä oma luvaton kaatopaikkansa, jota se on haluton puhdistamaan. Dragon Mining jatkaa parhaillaankinkullan kaivamista ja malminetsintää, vaikka sen uusi lupahakemus hylättiin. Kaivoslakimme ja kaivostoimintaan liittyvät ympäristösäädökset kaipaavat pikaista uudistamista!

Suomalainen yhteiskunta ei nimittäin juuri hyödy kaivostoiminnasta ja maaperämme aarteista. Sen sijaan joudumme maksamaan ympäristötuhojen seuraukset. Maaperämme on pullollaan arvokkaita mineraaleja, joista saatava taloudellinen hyöty karkaa liian usein monikansallisten yhtiöiden taskuihin.

Suomessa on edelleen käytössä 1700-luvulta peräisin oleva valtausperiaate, jonka mukaan malmiesiintymät kuuluvat ensimmäiselle varaajalle. Valtausperiaate koskee jopa yksityisiä maita ja luonnonsuojelualueita. Usein kehittyneissä maissa valtio omistaa mineraalinsa ja kaivosyhtiöt maksavat sille veroa niiden käytöstä. Suomessa on toisin. Täällä kaivosyhtiöt omistavat maaperämme mineraalit eivätkä ne maksa niistä valtiolle mitään. Suomi onkin pohjolan Kongo ja sinisilmäinen hölmö kaivoslakinsa puolesta. Ei ole ihme, että ulkomaiset kaivosyhtiöt varaavat malmivarantojamme kiihtyvällä tahdilla. Vastaavaa luonnonvarojen polkumyyntiä oli viimeksi tarjolla Neuvostoliiton hajotessa.

Otetaan siis ensi hallituskaudella käyttöön mineraalien markkinahintaan sidottu vero. Kohtuullinen verotus ei ole investointien este. Suomessa toimivat kaivosyhtiöt voisivat myös maksaa vakuutusmaksua rahastoon, jota käytetään ympäristötuhojen korjaamiseen. Tällainen malli on käytössä Yhdysvaltojen öljyteollisuudessa ja tulokset ovat olleet hyviä. Maaperämme aarteet kuuluvat meille Suomen kansalaisille ja niitä pitää hyödyntää niin, ettei luontoamme pilata. Vihreiden ja omana tavoitteenani on kestävä kaivoslaki, joka huomioi luontoarvot ja kansalaisten oikeudet sekä turvaa osaltaan hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta.

Sunnuntairaportti 18 –Äärioikeiston toiminta on varoitus, joka tulee ottaa vakavasti. Mitä aikuiset edellä sitä pienet perässä.

Uusnatsijengi jahtasi tällä viikolla ystäväperheeni lasta näyttäen kurkunkatkaisuleitä ja huutaen rasistisia solvauksia. Onneksi eivät saaneet kiinni. Sama jengi on myös yrittänyt värvätä alueen lapsia mukaan uusnatsitoimintaan. Asia on nyt onneksi poliisin hoidossa. Omalla asuinalueellani on myös liikkunut kielletyn natsijärjestön kannattajia liimassa tarrojaan päiväkotien ja koulujen lähistölle. Aika kieroutunutta varhaiskasvatusta. Suomessa on jopa politiikan huipulla aikuisia, jotka osaltaan tehneet tällaisesta hyväksyttävämpää.

Jokaisen aikuisen ihmisen pitää ymmärtää, että rasismin kanssa flirttailu ja hiljainenkin hyväksyntä johtaa kiusaamiseen ja väkivaltaan pienempien keskuudessa. Siitä taas seuraa monenlaista kärsimystä, syrjäytymistä ja monia muita asioita, jotka tulevat meille kalliiksi sekä euroissa että ihmillisenä kärsimyksenä. Jos me taistelemme syrjäytymistä, epätasa-arvoa ja köyhyyttä vastaan, meidän täytyy taistella myös rasismia vastaan, koska se aiheuttaa juuri noita asioita. Elämme globaalissa maailmassa, joka on täynnä erilaisia ihmisiä ja kulttuureja, jotka ovat koko ajan enemmän vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tasa-arvo ja toisten kunnioitus on sivistystä ja menestyksemme edellytys. Rasismiin meillä ei ole varaa, jos haluamme elää vauraassa hyvinvointivaltiossa.

Perussuomalaisen puoleenkin on syytä kasvaa aikuiseksi ja tehdä selvä pesäero äärioikeistoon. Tiedän, että suurelle osalle perussuomalaisista syy kuulua puoleeseen, ei ole muukalaisviha. Siksi vetoankin kaikkiin puolueen jäseniin, että vaaditte johtajiltanne ja muilta jäseniltä ihmisarvon kunnioittamista ja hyvän aikuisen esimerkin näyttämistä lapsillemme. Sitten teidät voi ottaa vakavasti muissakin kysymyksissä. Ketään ei kiusata!

Ps. Maahanmuuttokysymykset ratkaistaan poliittisesti ja dialogin kautta. Sekin on asia johon aikuisten pitäisi pystyä.

Sunnuntairaportti osa 17 – Turvapaikanhakijoiden rikokset, natsit ja väkivalta! Onko kulttuureissa ja uskonnoissa vikaa?

Suomi vuonna 2018! Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, rasismia ja natsikulkueita. Kaikki em. ovat järkyttäviä asioita ja juuri siksi niistä pitää puhua. Suuri kysymys onkin, minkä vuoksi osa ihmisistä pitää muita niin arvottomina, että heitä voi kohdella miten vaan? Yksi vastaus löytyy kulttuureista ja uskonnoista. Kristinusko on vaikuttanut koko läntisen maailman ihmiskäsitykseen ja saman on tehnyt islam arabimaailmalle. Vanhoillinen uskonnollisuus ei yleensä tunnusta tasa-arvoa, naisten tai vähemmistöjen, eikä viime vuosien uutisten perusteella edes lasten oikeuksia. Muslimien tekemät seksuaalirikokset, katolisen kirkon ja suomessa lestadiolaisen liikkeen harjoittama pedofilia kertovat karua kieltä siitä, miten kieroutuneen moraalikoodiston vanhoillinen uskonnollisuus voi synnyttää. Uskonnot ovat aina olleet vallankäytön välineitä ja niitä on käytetty pönkittämään jonkin ryhmän valta-asemaa(miehet, valittu kansa…) ja alistamaan muita(viholliset naiset, seksuaalivähemmistö…). Yleensä muutenkin heikommassa asemassa olevat ovat joutuneet kärsimään. Sodassa ja syrjinnässä on tärkeää ottaa ihmisarvo pois ja luoda viholliskuvia. Ihmiset harvoin suostuvat vahingoittamaan tai vihaamaan kaltaisiaan. Juuri tässä asiassa rasismi ja ääriuskonnollisuus lyövät kättä toistensa kanssa. Vääräuskoisuus, vääräsukupuolisuus tai väärärotuisuus antavat oikeuden ylemmyyteen, vihaan ja hyväksikäyttöön. Orjuus on tästä äärimmäisin esimerkki. Myös se oikeutettiin aikoinaan uskonnollisin perustein. Ääriliikkeiden periaatteet ovat lopulta aika samanlaisia oli kyse natseista, jihadisteista tai kristityistä. Kun tuohon yhdistää politiikan, niin olemmekin todella vaarallisilla vesillä. Jotain mätää on myös omassa kulttuurissamme. Suomi on Euroopan toiseksi vaarallisin maa naiselle ja suuri osa väkivallasta tapahtuu parisuhteissa. Usein sanotaan, että kulttuurit ja uskonnot muokkaavat ihmisiä mutta se on myös toisinpäin. Me voimme muuttaa kulttuuria ja uskontoa niin, että ne sopivat tähän aikaan ja arvoihimme.

Loppujen lopuksi kyse on siitä arvostammeko ja kunnioitammeko toisiamme. Jos näin olisi, meillä ei olisi tarvetta alistaa heikompaa tai toisin ajattelevaa. Islamin, Katolisen kirkon, Suomen ja jokaisen joka pitää itseään toista parempana, ja jotain ryhmää vähempiarvoisena, pitää katsoa peiliin ja ympärilleen. Niin kauan kun joku uskoo olevansa arvokkaampi, oikeauskoisempi tai -rotuisempi kuin toinen saamme lukea näitä uutisia. Meillä ihmisillä on kuitenkin enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä. Maailman ongelmat ovat yhteisiä ja myös ratkaisut niihin löydetään yhdessä. Jos koko kaupunki palaa niin aita oman talon ympärillä ei paljoa auta. Sen sijaan yhteisillä toimilla turvallisuuden ja vakauden eteen voidaan parantaa kaikkien elämää. Yhteistyö vaatii toistemme kuuntelemista, yhteisen maaperän etsimistä, kunnioitusta ja joustavaa mieltä. Onneksi aiemmat sukupolvet ovat olleet myös viisaita ja kirjoittaneet tasa-arvon, syrjimättömyyden ja sananvapauden Suomen lakiin. Nuo periaatteet tarvitsevat tänä päivänä puolustajia enemmän kuin aikoihin. Se on isänmaallisuutta!Tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa kaikista pidetään huolta ja hyvä koulutus ovat parasta lääkettä kaikkia ääriliikeitä vastaan.

Ensi viikon raportissa käsittelen maahanmuuttoa! Rajat auki, kiinni vai ei rajoja ollenkaan, vai onko jotain muitakin vaihtoehtoja? Liitän tähän laulun, jonka tein 2015 pakolaiskriisin aikaan. Se on minun tulkintani Aleksis Kiven runosta Oravan laulu. Maailma muuttuu, kun sitä muutetaan.

 

Sunnuntairaportti osa 16 – Koulu yhteisöllisyyden ja harrastamisen keskuksena

Tulin juuri poikani bändikoulun konsertista Tuomelan koululta, joka on perinteinen suomalainen hyvin rakennettu koulu ja oman yhteisönsä keskus. Toimi hyvin myös ensimmäisenä keikkapaikkana ja ”Puuttuva palanen” meni hienosti! Bändikerhon harjoitukset ovat olleet pojan omalla koululla heti koulupäivän jälkeen. Se taas on tarkoittanut meidän perheelle yhtä vapaata koti-iltaa lisää. Valitettavasti tälläinen on edelleen liian harvinaista. Vanhemmat sukkuloivat työpäivän jälkeen ruuhkissa kuljettamassa lapsia treeneihin ja erilaisille tunneille. Kalapuikot uuniin klo 16.30, lapsi tekee läksyt ja tunnin päästä pitäisi olla jo jossain muualla, jossa lapsi harrastaa ja vanhemmat tappavat aikaa. Kotiin iltapalalle ja huomenna mahdollisesti sama rumba uudestaan vaikka toisen lapsen kanssa. Kehätiet ja kalenterit täyttyvät asiasta, jonka pitäisi olla mukavaa ja rentouttavaa. Voisiko tämän tehdä fiksummin? Vastaus on kyllä ja se ei olisi edes kovin vaikeaa.

Voisimme siirtää harrastamisen kouluille tai niiden lähistölle alkamaan heti koulupäivän jälkeen. Osa harrastuksista voisi olla jopa osana koulupäivää. Se sopisi hyvin myös uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin. Omalla työpaikallani Vaskivuoren lukiossa oppilailla onkin ollut jo pitkään mahdollisuus käydä soitto- ja laulutunneilla koulupäivän aikana omassa koulussaan.

Tällainen vaatii toki toimivaa yhteistyötä koulujen, iltapäiväkerhojen ja harrastustoimintaa järjestävien tahojen kesken. Britanniassa tällainen malli onkin laajalti käytössä. Siellä jopa kuskataan esim. jalkapallojoukkueessa pelaavia lapsia busseilla treeneihin suoraan koulusta, jonne heidät myös palautetaan treenien jälkeen. Jos miettii vaikka liikkumista Lontoossa, uskoisin, että vanhemmat ja muutkin ruuhkissä liikkuvat arvostavat systeemiä kovasti. On muutenkin luontevaa, että toiminta tapahtuu omassa yhteisössä tuttujen kavereiden kanssa. On myös todettu, että harrastukset ehkäisevät tehokkaasti syrjäytymistä. Senkin takia on tärkeää, että ne ovat helposti saavutettavissa myös niille perheille, joilla ei ole resursseja tai voimia lasten jatkuvaan kuskaamiseen. Lisäksi meidän tulee pitää huolta siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua ja harrastaa riippumatta vanhempien lompakon paksuudesta.

Malli edellyttää pitkäjänteistä suunnittelua virkamiehiltä ja päättäjiltä. Kouluverkko ja koulut pitää rakentaa niin, että kouluilta tai niiden lähistöltä löytyy harrastamiseen tarvittavat tilat, kuten kunnolliset liikuntasalit, auditoriot, pelikentät, hallit jne. Samalla kouluista tulee omien yhteisöjensä keskuksia, paikkoja, jossa tavataan, tehdään, nähdään ja tullaan nähdyiksi. Valitettavasti tällä hetkellä monin paikoin tehdään edelleen kouluja, joissa ei ole kunnollisia harrastustoimintaan sopiva tiloja esim. joukkulajien suhteen. Kyse on usein lyhytnäköisestä säästämisestä, joka sitten kostautuu pitkällä aikavälillä. Sama kaava kuin koulutusleikkauksissa. Säästetään euro tänään ja maksetaan myöhemmin moninkertaisesti ja tehdään samalla kaikkien elämästä vähän vaikeampaa. Se on ollut tämän hallituksen strategia.

Tämä on asia joka pitää ottaa huomioon kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa. Liikkuva koulu on ollut hyvä hanke ja siinä ollut tämän suuntaisia tavoitteita. Hankkeet ovat valitettavan usein lyhytaikaisia ja alttiita poliittisille muutoksille. Meidän pitää muuttaa pysyviä rakenteita, jos haluamme saada tuloksia. Se kyllä kannattaa, koska palkinnot ovat ruhtinaallisia. Lisää aikaa, yhteisöllisyyttä ja mahdollisuuksia, vähemmän liikennettä, stressiä ja ulkopuolisuutta. Ihmiset ja luonto kiittävät! Vastustaako joku vai kääritäänkö hihat ja aletaan tekemään?

Ps. Kuvassa poika katsoo Tuomelan koulun seinällä roikkuvaa presidentti-galleriaa. Hieno perinne sekin.

 

Sunnuntairaportti 15 – Itseohjautuvuus,  digitalisaatio ja opettajan työ! Onko koulumme rappiolla?

Hesari uutisoi alkuviikosta vielä julkaisemattoman tutkimuksen perusteella, että ilmiöoppiminen ja digitalisaatio heikentää oppimistuloksia peruskoulussa. Uutisen jälkeen asiantuntijat ovat kilvan kommentoineet tutkimusta, jota eivät ole edes lukeneet. Lisäksi ilmiöoppiminen on otettu käyttöön vasta 2016. Taitaa olla hieman aikaista vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä aiheesta. Pisa-tulosten lievä laskukin on ajalta ennen uutta opetussuunnitelmaa.

Sekä digitalisaatio että laajat ainerajat ylittävät kokonaisuudet(ilmiöt) edustavat juuri sitä,mitä koululta on jo pitkään toivottu eli elämistä tässä ajassa. Tuntuisi omituiselta, että digitaalisessa maailmassa toimimista ei opetettaisi kouluissa vaikka koko yhteiskunta on menossa siihen suuntaan. Heitämmekö lapsemme digimereen ja katsomme, ketkä oppivat itse uimaan vai opetammeko heitä käyttämään uutta tekniikkaa ja sen antamia mahdollisuuksia muuhunkin kuin itsensä viihdyttämiseen? Ilmiöt taas ovat juuri sitä monien eri taitojen ja tietojen yhdistämistä, jota työelämä ja aikamme vaatii. Itseohjautuvuus eli kyky toimia itsenäisesti on myös taito, jota pitää opettaa ja opetella pienin askelin koulupolun alusta asti. Itse olen ajatellut, että opettaja on tehnyt työnsä hyvin, kun häntä ei enää tarvita. Siitä itseohjautuvuudessa on kysymys ja loistava tavoite, joka vaatii paljon työtä toteutuakseen.

Loppujen lopuksi koulu ei ole muuttunut kovinkaan paljon. Suurin osa koulutyöstä tehdään edelleen perinteisillä menetelmillä. Kynä ja paperi ei ole kadonnut minnekään ja hyvä niin. Käsillä tekeminen on edelleen tutkitusti yksi tehokkaimpia tapoja oppia. Itse olen sitä mieltä, että niiden käyttöä tulee lisätä entisestään mutta itse tieto kannattaa siirtää digipilveen. Se mahdollistaisi maksuttoman oppimateriaalin myös toiselle asteelle. Tässä blogissa oma ehdotukseni sen toteuttamiseen…. http://www.pekkarautio.fi/oletuskategoria/maksuton-toisen-asteen-koulutus-ja-miten-se-tehdaan/

Suomi menestyy edelleen hyvin Pisa-testeissä ja koulumme on yksi maailman parhaista. Muutamat Aasian maat ovat menneet testimenestyksessä Suomen ohi mutta aika kovalla hinnalla. Lasten koulupäivät ovat puolta pidempiä kuin Suomessa ja illat vietetään valmennuskursseilla. Hintana on menetetty lapsuus ja krooninen stressi. Silti tulokset ovat vain hieman parempia kuin Suomessa. Uskon, että meidän järjestelmä on kasvattaa tasapainoisempia ja onnellisempia lapsia, joilla on maailmanlaajuisesti hyvät oppimistulokset. Se ei ole ihan pieni asia.

Voisiko olla, että lisääntynyt ruutuaika(myös vanhempien) ja vähentynyt leikkiminen, liikkuminen ja lukeminen selittää enemmän lukemisen ja matemaattisten taitojen heikentymistä kuin muutokset koulussa. Tässä on syytä koko yhteiskunnan katsoa peiliin. Jos aikuiset hoitavat digitaalisesti työasioita ja somettavat kaiken perheen yhteisen ajan, mitä voimme odottaa lapsiltamme?

Asia, mistä meidän kannattaa olla huolissaan on sukupuolten välisten erojen lisääntyminen Suomalaiset tytöt pärjäävät koulussa hyvin mutta poi­kien op­pi­mis­tu­lok­set heikkenevät. Meidän pitää kehittää koulua niin, että se tukee paremmin myös poikien kehittymistä ja oppimista.

On vielä liian aikaista antaa lopullista tuomiota uudesta opetussuunnitelmasta mutta on jotain, mitä me voimme tehdä koulun ja lastemme eteen. Annetaan opettajille työrauha ja kouluille kunnolliset resurssit eikä kuormiteta heitä enää enempää koulun perustehtävän ulkopuolisella työllä. Opetussuunnitelman tavoitteet ovat hyvät mutta uusien työtapojen opettelu vaatii aikaa ja kokeiluja. Koska erilaista tukea tarvitsevat oppilaat ovat nykyään samoilla luokilla muiden kanssa inkluusioperiaatteen mukaan, koulut tarvitset reippaasti lisää aikuisia, varsinkin erityisopettajia, joiden lisääminen on tehokkain ja varmin tapa parantaa kouluamme. Se maksaa mutta siitä on hyötyä kaikille oppilaille, myös hyvin pärjääville parantuneen työrauhan kautta. Itse ehdotin tätä Vantaalla mutta se ei vielä mennyt läpi ainakaan ensi vuoden budjettiin. Inkluusioon ja erityisopetukseen liittyvät haasteet pitää tunnistaa ja tunnustaa, että saamme päättäjätkin ymmärtämään tilanteen.

Nykyisin opettajien päivät, illat ja viikonloputkin täyttyvät nykyään kaikenlaisesta raportoinnista, koulun kehitttämistehtävistä ja erilaisista arvioinneista. Pitäisi olla aikaa myös opettaa ja olla läsnä lapsille. Voisimmeko sopia, että jos tulee jotain uutta, niin joku vanha saa lähteä? Lisäksi opettajien tulee saada jatkossakin valita itse heille ja aiheeseen parhaiten sopivat opetusmenetelmät. Prosenttivaatimukset tietotekniikan käytöstä ovat suorastaa typeriä. Opetusmenetelmä on väline, jolla edistetään oppimista, ei itsetarkoitus.

Kun opettajalta loppuu huumori ja voimat, niin on aivan sama mitä opetussuunnitelma sanoo? Opettajat ovat suomalaisen koulutuksen tärkein resurssi ja heidän jaksamisensa on koko yhteiskunnan etu. Koulu, opettajat ja lapsemme tarvitsevat puolustajia, joille koulu ja sivistys on muutakin kuin kuluerä budjetissa.

 

Sunnuntairaportti 14 – Budjetti varjolla tai ilman, poliittisen teatterin vuotuinen festivaali ja puolueet järjestykseen!

Kun kamerat ja media tulee paikalle, politiikka muuttuu teatteriksi, jossa kaikki puhuvat omille viiteryhmilleen eivätkä toisilleen. Oppositiojohtaja puhuttelee pääministeriä mutta todellisuudessa sanat ovat osoitettu potentiaalisille äänestäjille. Budjettikeskustelu on tästä paras esimerkki ja se etenee aina saman käsikirjoituksen mukaan. Oppositio haukkuu hallituksen budjetin erityisesti niiltä osin, joka koskettaa kyseisen puolueen omaa arvomaailmaa ja äänestäjäkuntaa, hallitus taas toteaa, että ”teidän esitykset ovat täysin irrallaan todellisuudesta ja vievät Suomen vararikkoon”. Näin se on aina mennyt ja näin se meni nytkin. Tällä teatterilla on kuitenkin oma merkityksensä eikä se suinkaan ole turhaa. Budjetit tekevät puolueiden arvot ja tavoitteet näkyviksi ja se on hyvä äänestäjien kannalta. Niistä näkee, mitä kyseinen puolue mahdollisesti tekisi, jos pääsisi vallankahvaan. Käyn tässä tiivistetysti läpi Suomen puolueet budjettiesitysten pohjalta ja mietin samalla, miksi minusta ei tullut lintua, vassaria, demaria, perussuomalaista tai kokoomuslaista. Kyseessä on erittäin subjektiivinen besserwisseröintiä sisältävä kirjoitus, joka kumpuaa omasta arvomaailmastani. Totean heti alussa, että suomalainen politiikka on oman kokemukseni mukaan mainettaan parempaa. Suurin osa tuntemistani poliitikoista puolueesta riippumatta haluavat rakentaa parempaa Suomea ja tekevät myös kovasti töitä sen eteen. Keinot ja myös käsitys siitä, mitä parempi tarkoittaa, vaihtelee. Joka jengistä löytyy ihmisiä joita arvostan suuresti. Käyn puolueet läpi tuoreimman gallupin mukaisessa suuruusjärjestyksessä.

 1. Sdp

Demareilla on hieno historia, jolle Suomi ja koko pohjoismainen hyvinvointiyhteiskuntamalli on paljon velkaa. Työntekijöiden oikeudet, julkiset palvelut olisivat ihan eri tolalla ilman sosiaalidemokraattista liikettä. Näissä vaaleissa demarit ovat selkeästi eläkeläisten asialla ja se onkin ihan loogista, koska puolueen jäsenistön keski-ikä on korkein kaikista puolueista 61,5v. Sdp keventäisi eläkeläisten ja kiristäisi hyvätuloisten verotusta. Koulutuskin on tärkeää(niin kuin kaikille). Demareiden arvopohja on aika samanlainen kuin omani. Koen puolueen sidokset AY-liikkeeseen ongelmallisena. Lainaan tässä hieman itseäni:” Ay-liikkeellä on Suomessa kunniakas historia ja sitä tarvitaan edelleen, mutta lakkotoimien mittakaava on usein kohtuuton ja iskee moneen yrittäjään, joilla ei ole mitään tekemistä esim. nykyhallituksen päätösten kanssa. Liike toimii niin kuin elefantti posliinikaupassa eikä sillä taida ollakaan hienovaraisempia keinoja. Se ajaa tietenkin vain jäseniensä etua eikä sen tehtäviin ole kuulunut miettiä sitä, mikä olisi hyväksi koko Suomelle.  Kun on noin suuri valta, kovat edut ja kasapäin rahaa, sen pitäisi tuoda mukanaan myös vastuuta ainakin sen verran etteivät sivulliset joudu turhaan kärsimään”. (sunnuntairaportti 10)

Näissä vaaleissa ja ehkä seuraavissa vanha linja voi toimia mutta sekä puolueen että AY-liikkeen on pakko uudistua, jos se mielii olla pelissä mukana tulevaisuudessakin.

 1. Kokoomus

Kokoomus hallitsee median ja julkisuuskuvan parhaiten ja sen kannatusta ei maailman tuulet juuri hetkauta. Hyväosaiseen konservatismiin kuuluu muuttumattomuus ja se tekee Kokoomuksen kannatuksesta hyvin tasaista. Puolueessa on myös aina ollut kovaa ja kansainvälistä osaamista. Itse pidän Kokoomuksen ajamaa talouspoliittista linjaa osin lyhytnäköisenä. Säästetään lyhyellä aikavälillä asioista, jotka tulevat kalliiksi myöhemmin. Esim. tämän hallituksen leikkaukset koulutuksesta ja perusturvasta. Kokoomuksen silmät ovat myös liian siniset yksityistämisen suhteen. Minusta sotepalvelut, varhaiskasvatus, koulutus ja muutamat muut strategisesti tärkeät alat on syytä pitää meidän kansalaisten demokraattisessa omistuksessa.

 1. Keskusta

Keskusta on tällä hetkellä hukassa! Se on hylännyt tällä hallituskaudella omat Aikiolaiset juurensa ja huolen huono-osaisista. Sipilän johdolla on tehty niin kokoomuslaista politiikkaa, että monen puolueen jäsenen on sitä vaikea allekirjoittaa. Maakuntien Suomi on Keskustan pitkäaikainen haave ja sillä se pystyy paaluttamaan oman asemansa suosiotaan suuremmaksi. 18 maakuntaa on Keskustan mutta ei Suomen etu.

 1. Vihreät

Minulle Vihreät on liberaali ympäristö- ja sivistyspuolue, jolla on kunnianhimoisimmat tavoitteet ympäristön ja koulutuksen suhteen. Ne ovat minulle tärkeimmät syyt kuulua juuri tähän jengiin. Puolueella on nuorimmat kannattajat(keski-ikä 42,9v) ja se on suosituin puolue nuorten keskuudessa. Tässä on omat ongelmansakin. Poliittisen uran huippu saavutetaan Vihreissä usein aika nuorena. Toivoisin nuorille kyvyille aikaa kypsyä rauhassa ennen huipputehtäviä ja enemmän viisaita veteraaneja etulinjaan.

 1. Vasemmistoliitto

On hyvä, että meillä on puolue, joka on selkeästi köyhien asialla. Heillä on myös loistava puheenjohtaja. Komppaan hänen ehdotustaan kuuden tunnin työpäivästä. Puhutaan siitä lisää joskus paremmalla ajalla. Vasemmiston talouslinjaukset ovat aika jähmeitä ja keskusjohtoisia. Ongelmat ratkaistaan aika huolettomasti ja kustannustehottomasti velkarahalla. Hyvä oppositiopuolue.

 1. Perussuomalaiset

Minusta suurin poliittinen uhka Suomen ja Euroopan hyvinvoinnille ja vakaudelle ovat nationalistiset populistipuolueet. Valitettavasti Halla-ahon ja Huhtasaaren johtamana Perussuomalaiset on juuri sellainen. Ehkä Perussuomalaisista vielä kehittyy uskottava yleispuolue. Vielä se ei sitä mielestäni ole.

 1. RKP

Vaalikone on usein ehdottanut  minulle RKP:tä. Valitettavasti en ole ruotsinkielinen. Teen kyllä parhaaniJ

 1. KD

Pidetään uskonto ja politiikka erillään! Kiitos!

 1. Siniset

Puolue, joka on hallituksessa ilman kannatusta. Sitten se yksi Soini! Ei jatkoon!

Lopuksi vielä: Jokainen hyvä ja järkevä ihminen missä vain puolueessa on demokratian ja meidän kaikkien etu! Kohta on vaalit! Oli jo aikakin!

Suomessa vasemmisto on myös toteuttanut vastuullista ja jopa ylijäämäistä talouspolitiikkaa. Mielikuva, että porvaripuolueet pitävät tiukkaa budjettikuria ja demarit sekä vasemmisto höylää kansakunnan luottokorttia minkä kerkiää, on tilastojen valossa väärä. Suomen historian ylijäämäisin budjetit olivat Paavo Lipposen demarivetoisilla hallituksilla. Ei voi siis sanoa, että vasemmisto olisi oikeistoa lepsumpi yhteisten rahojen käytössä.

Nytkin nousukaudella vastoin talousoppineiden neuvoja Petteri Orpon budjetti on luonteeltaan elvyttävä ja velkaa otetaan reippaasti. Trump tekee ihan samaa Amerikassa. Kyse onkin enemmän siitä, ketä ja mitä elvytetään? Nyt tekohengitystä annetaan mm verolalennusten muodossa enimmäkseen hyvin hengittäville hyvätuloisille.

 

Sunnuntairaportti osa 13 – Luke I’m your father! Miten sielu tulehtuu ja voiko sitä hoitaa?

Olen käynyt elämäni pisimmän keskustelun poikani kanssa. Se kesti n 1.5 vuotta ja aiheena oli Star Wars ja se miksi hyvästä Anakin Skywalkerista tuli paha Darth Vader? Keskustelu alkoi Luoston Ski Bistrossa, kun poikani oli  4-vuotias. Hän näki hyllyssä Star Wars pipon, jossa oli Darth Vader ja kysyi minulta, kuka hän on? Vastasin kysymykseen ja sitä seurasi lisää kysymyksiä. Koska hän ei ollut vielä tarpeeksi vanha katsomaan elokuvia kävimme koko saagan läpi juttelemalla. Kysymyksiä tuli illalla ennen nukkumaan menoa ja aamulla jatkettiin heti samasta kohdasta. Koko keskustelu tiivistyi siihen, miten hyvästä voi tulla paha? Puhuttiin siis oikeastaan pettymyksistä, katkeroitumisesta ja lopulta anteeksi antamisesta itselle ja muille. Se oli paras, intensiivisin ja syvällisin keskustelu, jota olen koskaan käynyt. Olin päättänyt jo aikaisemmin tuoreena isänä, että vastaan kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman suoraan, oikein ja rehellisesti.  Jos lapsi vaikka kysyy, mitä lumi on, niin sitten vaan otetaan selvää ja käydään asia läpi ilman keijuja ja muita hämäryyksiä. Samalla periaatteella on menty lasten tekemiset yms. Tarinat ovat hyviä mutta totuus on monesti paras tarina, varsinkin kun sen kuulee ensimmäistä kertaa.

Sitten se suuri kysymys: Miten sielu tulehtuu ja voiko sitä hoitaa? Elämässä tapahtuu kaikenlaista. Hyvän lisäksi me tehdään huonojakin valintoja. Meille tehdään vääryyttä ja me tehdään muille samoin. Syyllisyys ja vääryyden kokemukset aiheuttavat huonoja viboja ja ne taas kroonistuessaan johtavat sielulliseen tulehdustilaan. Lääkkeet saattavat helpottaa hetkeksi, mutta oman kokemukseni mukaan parhaiten toimii anteeksi antaminen, itselle ja muille. Opettelen sitä vielä itsekin…Mukavaa isänpäivää!

Ps. Sielu ei ole tässä yhteydessä uskonnollinen käsite vaan täysin epätieteellinen kuvaus monimutkaisesta psykofysiososiologisesta kokonaisuudesta, jota myös sisäiseksi elämäksi kutsutaan.

 

Sunnuntairaportti osa 12 – Vihreitä uutisia, Saruman, Haavisto, nuoret ja Vantaa

 1. Olin lenkillä ja olin ottamassa itsestäni selfietä(että kaikki näkee, kuinka reipas olen), kun äkillinen valoilmiö fotobombasi kuvani. Välähdys oli Saruman, joka oli juuri luopunut Vihreiden puheenjohtajaehdokkuudesta. Hyvä niin, koska hän on avohakkuiden ja fossiilisten polttoaineiden tulen ja tulikiven kannattaja! Entit ja koko Keski-Maa iloitsevat!
 2. Kaimasta tuli meidän puheenjohtaja! Nyt jos koskaan politiikassa tarvitaan viisautta, dialogia ja diplomatiaa. Haavisto edustaa kaikkea tuota. Räyhääjät saavat kyllä julkisuutta ja ehkä ääniäkin, mutta politiikassa tuloksia saa yhteistyöllä. Viisaus on moninäkökulmaisuutta ja se taas on menestyksekkään politiikan ja diplomatian edellytys. Pekka pelaa noissa asioissa mestaruustasolla!
 3. Vihreät on nuorten keskuudessa ylivoimaisesti suosituin puolue! 15–19 -vuo­ti­ail­ta toi­sen as­teen opis­ke­li­joil­ta kysyttiin, mitä puo­lu­et­ta he ää­nes­täi­si­vät, jos heil­lä oli­si ää­ni­oi­keus ja vaa­lit pi­det­täi­siin nyt. 33,3% äänestäisi Vihreitä. Muut jäi kauas taakse. Jengi onkin täynnä nuoria kykyjä. Se on hyvä, koska keskimäärin puolueiden jäsenistö vanhenee! SDP:n jäsenten keski-ikä on 61,5 vuotta, keskustan 59,9 vuotta, vasemmistoliiton 55,9 vuotta, kokoomuksen 55,6 vuotta, perussuomalaisten 53,6 vuotta ja vihreiden 42,9 vuotta.
 4. Vantaan budjettineuvottelut saatiin maaliin. Meidän valtuustoryhmän tavoitteista suurin osa edistyi ja saimme monia tärkeitä asioita läpi! Tässä muutamia poimintoja.
 • Vantaalle perustetaan ilmastoasiantuntijan vakanssi! Tämä on tärkeä asia, koska monet ilmastotoimet toteutetaan nimenomaan kuntatasolla.
 • Lisää rahaa sisäilmakorjauksiin ja rahoitus erilliselle puhtaalle opetustilalle niille, jotka ovat jo altistuneet.
 • Varhaiskasvatuksen psykologipalveluiden pilottihanke
 • Lisää resursseja kolmiportaiseen(erityisopetukseen) tukeen.
 • leikkipuistokesäruokailupilotti
 • Edistetään pyöräilyä
 • Isompi vaihde päälle kohti hiilineutraalia Vantaata 2030
 • Ja paljon muuta…

Sunnuntairaportti osa 11 – Vantaa

Olen kotoisin Raahesta eli junantuoma juntti Perämeren rannalta. Muutin Helsinkiin vuonna 95 ja asuin aluksi Tapulikaupungissa ihan Vantaan rajalla. Jostain syystä ruoho on aina tuntunut rouheammalta Vantaan puolella ja olen aina sanonutkin, että pääkaupunkiseudulla asun joko Helsingissä tai täällä. Työläiskaupungin ja maaseudun yhdistelmä on puhutellut ja puhuttelee edelleen Raahen poikaa. Tulin tänne töihin Vaskivuoren lukioon vuonna 2002 ja kolme vuotta sitten muutettiin tänne koko perheen kanssa. Lopullinen vantaalaistuminen tapahtui, kun lähdin mukaan kunnallispolitiikkaan. Voi siis sanoa, että minulla on kaikki munat Vantaa-korissa enkä ole juuri hajauttanut sijoituksianiJ

Jos Vantaa olisi ihminen, niin millainen hän olisi? Hän olisi ehdottomasti mielenkiintoinen ja luonteikas tapaus, jolla on paljon elettyä elämää ja kokemuksia takanaan. Nuorempana hän on tehnyt kaikenlaista ja käynyt välillä pimeällä puolellakin. Nyt hän on aikuistunut mutta säilyttänyt innostuneen pilkkeen silmäkulmassa. Hän pitää urbaanista kaupunkikulttuurista ja yhteisöllisyydestä. Hän tietää, että kaikki eivät ole syntyneet kultalusikka suussaan ja ihmiset tarvitsevat aina välillä apua sekä tukea toisiltaan. Ehkä tuossa on syy, miksi tykkään tästä kaupungista. Meissä on kenties jotain samaaJ

Vantaalla on hyvät kortit kädessään. Kehäräta oli loistava ja täydellisesti ajoitettu investointi kuin suoraan taloustieteen oppikirjasta. Työt aloitettiin heti taantuman alkaessa 2008 rakentamisen ollessa halpaa ja rata valmistui nousukauden alkuun tukemaan kaupungin kasvua. Kehärata on suurin yksittäinen syy Vantaan kovaan kasvuun työllisyydessä ja taloudessa. Se näkyy myös muuttoliikkeessä. Tänne muutetaan nykyään eniten naapurikunnista eikä toisinpäin. Uusia työpaikkoja syntyy Vantaalla nopeiten koko Suomessa ja työttömyysaste on laskenut hurjaa vauhtia. Se on nyt 8,5%, kun se vielä vuosi sitten oli n 10%. Tämän valtuustokauden tavoite on, että se on 2021 6,1%. Se on kova mutta täysin mahdollinen tavoite. Pitkäaikaistyöttömien määrä on myös puolittunut muutamassa vuodessa.

Olen kiitollinen, että saan olla mukana kehittämässä Vantaasta Suomen parasta kaupunkia. Minulle se on on jo sitä!

 

Sunnuntairaportti osa 10 – Työmarkkinariita ja toksinen lapsellisuus

Hallituksen ja Ay-liikkeen riita muistuttaa erehdyttävästi lasten hiekkalaatikkokärhämää. Juha on suututtanut Jaskan ja kumppanit, joiden vihanhallinta ei ole vielä kovin kehittyneellä tasolla. He  protestoivat Juhan määräilevää käytöstä vastaan hakkaamalla kaikki muut lähistöllä olevat, joilla ei ole mitään tekemistä itse riidan kanssa. Juhalle ja sen kavereille kun ei oikein voi mitään. Leikkipaikka on suljettu tappelun vuoksi ja kellään ei ole kivaa. Riita lähti jostain pikkuasiasta mutta kukaan ei uskalla antaa periksi, koska kaverit saattavat haukkua nynnyiksi. Tässä on Suomi vuonna 2018! Eikö me oikeasti pystytä parempaan? Nyt tarvitaan aikuisia paikalle. Missä on Juhan, Jaskan ja Rikun vanhemmat? Aikuisten maailmassa sodat alkaa yleensä näin. Isoja lapsia mutta aikuisten lelut. Sitä on toksinen lapsellisuus. Keksin juuri uuden terminJ

Irtisanomislakinäytelmä on värikästä draamaa mutta järkeä siinä ei juuri ole. Sipilä on osoittanut

pelisilmän puutetta jo aikaisemminkin mutta vaikutelma heikoilla johtajantaidoilla varustetusta mutta erittäin päättäväisestä miehestä vahvistuu. Miksi tehdä koko työllisyyden kannalta pienestä asiasta periaatekysymys ja maalata itsensä nurkkaan. Tuli kalliiksi, ja jo ennestään heikko luottamus hallituksen ja työntekijöiden välillä viileni kylmän sodan tasolle. Viisas johtaja ottaisi aikalisän tässä kohtaa ja aloittaisi neuvottelut.

En aina ihan ymmärrä AY-liikettäkään siinä, että kaikki yritykset ja yrittäjät nähdään vihollisina ja todella järeät toimet kohdistetaan myös sellaisiin tahoihin, joilla ei ole mitään tekemistä ko. asian kanssa. Isot pyssyt ja pienet maalit!

Ay-liikkeellä on Suomessa kunniakas historia ja sitä tarvitaan edelleen, mutta lakkotoimien mittakaava on usein kohtuuton ja iskee moneen yrittäjään, joilla ei ole mitään tekemistä esim. nykyhallituksen päätösten kanssa. Liike toimii niin kuin elefantti posliinikaupassa eikä sillä taida ollakaan hienovaraisempia keinoja. Se ajaa tietenkin vain jäseniensä etua eikä sen tehtäviin ole kuulunut miettiä sitä, mikä olisi hyväksi koko Suomelle.  Kun on noin suuri valta, kovat edut ja kasapäin rahaa, sen pitäisi tuoda mukanaan myös vastuuta ainakin sen verran etteivät sivulliset joudu turhaan kärsimään.

Minua hirvittää, että tuollainen molemminpuolinen pullistelu voi vielä joku kerta tulla meille todella kalliiksi. Me tarvitaan enemmän dialogia, luottamusta ja yhteisiä päämääriä osapuolten kesken. Onko kolme kantaa liikaa? Ehkä Ruotsista voisi ottaa mallia?

Ps. Juha aloitti ja hän voi tämän tältä erää myös lopettaa.

”With great power comes great responsibility” Sanoi Ben-eno hämikselle . Parkerin Peterille

Kuvassa on käynnissä työmarkkinaneuvottelu vaimoni kanssa siitä, kumpi haravoi yhden lehden pihalta. Erittäin vakava periaattellinen kiista ja olen ajatellut määrätä koko perheen nälkälakkoon ja kotiarestiin. Mulle ei nimittäin…tuilla!

 

Sunnuntairaportti osa 8 ilmasto – huonoista uutisista seuraa hyviä asioita

Tämä viikko on puhuttu kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin raportista. Viesti on, että meidän tulee toimia nopeasti, jos mielimme jättää kotiplaneetan hyvässä kunnossa jälkipolville. Lopetetaan siis kiivihiilen, turpeen ja öljyn polttaminen 2020-luvulla ja siirrytään uusiutuviin energialähteisiin, maksimoidaan hiilinielut(suot, pellot ja metsät), lisätään julkista liikennettä ja sähköautoilua, vähennetään lihansyöntiä ja kohdistetaan yritystuet uusiutuvaan energiaan ja clean tech- innovaatioihin. Kaikki em. asiat ovat Suomessa mahdollisia jo seuraavan kymmenen vuoden aikana. Maaliin päästäksemme tarvitsemme toistaiseksi myös ydinvoimaa. Suomi voisi olla iso peluri puhtaan teknologian kehittämisessä ja se voi olla yksi taloutemme kulmakivistä. Nykyisellä hallituksella on valta ja se voi aloittaa tekemisen jo nyt. Vaaditaan siis tekoja!

Sellainen hyvä puoli tässä on, että oikeastaan kaikki em. toimet ovat ilman ilmastonmuutostakin askeleita kohti parempaa maailmaa. Luvassa on terveellisempää ruokaa, puhtaampi ympäristö, vähemmän ruuhkia, eettisempiä tuotteita ja enemmän ilmaista arkiliikuntaa. Voisiko seuraava muotitrendi esim vaatteissa, käyttötavaroissa ja elektroniikassa olla ekologisuus ja kestävyys? Vanha ja käytetty on uusi musta, laatu kestää mummolta lapsenlapselle?

Keinot ovat olemassa, nyt tarvitaan poliittista tahtoa ja tekoja! Voisiko yhteinen vihollinen CO2 yhdistää ihmiskuntaa?

Kuvassa seuraava sukupolvi katsoo lapsuuteni maisemaa Perämeren rannalla Raahessa. Hän saattaa joskus tulevaisuudessa kysyä, että mitä isi teki silloin, kun hänen tulevaisuudestaan päätettiin? Siinä on aika hyvä syy olla mukana vaikuttamassa.

 

Sunnuntairaportti osa 7 – Sananvapaus, Huhtasaari ja sivistys

Suurin poliittinen uhka Suomen ja Euroopan hyvinvoinnille sekä vakaudelle ovat nationalistiset populistipuolueet. Minusta on huolestuttavaa, että opettajataustainen poliitikko ja entinen presidenttiehdokas Huhtasaari on valmis hyökkäämään koulua vastaan kantaaottavan harjoitustyön takia. Koulu sai vihapostia ja joutui palkkaamaan vartijan Huhtasaaren twiitin vuoksi. Kuinka pieni ja herkkähipiäinen voi valtaa käyttävä ihminen olla?

Huhtasaari osoitti, että hän pystyy yhdellä some-päivityksellä masinoimaan öyhöttäjät liikkeelle. Saman teki Halla-aho, kun hän jakoi viime vuonna MV-lehden juttua, jossa mustamaalattiin Turun iskussa auttanutta henkilöä. Jutun kirjoittaneelle toimittajalle alkoi tulla uhkauksia ja vihapostia ja hän joutui muuttamaan pois Turusta.

Nämä tapaukset osoittavat ainakin sen, että vapaa yhteiskunta ja sananvapaus eivät ole Suomessakaan itsestäänselvyyksiä. Meillä on poliitikkoja, jotka ovat valmiita käyttämään vihapuhetta ja ääriryhmiä vallan ja vaientamisen välineinä. Historia kertoo meille monta surullista tarinaa siitä, mihin tälläinen voi johtaa. Oikeistopopulistinen saksalainen AfD on tehnyt verkkosivut, joille voi ilmiantaa opettajan, joka ilmoittajan mielestä puhuu AfD:tä vastaan. Kuulostaa minusta ihan Stasilta ja puhdistusten alkusoitolta.

Onneksi aiemmat sukupolvet ovat olleet myös viisaita ja kirjoittaneet tasa-arvon, syrjimättömyyden ja sananvapauden Suomen lakiin. Nuo periaatteet tarvitsevat tänä päivänä puolustajia enemmän kuin aikoihin. Tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa kaikista pidetään huolta ja hyvä koulutus ovat parasta lääkettä nationalistista populismia vastaan. Tämä on yksi suuri syy myös minulle olla mukana politiikassa. Olen itse saanut elää vapaassa ja sivistyneessä maassa. Olen siitä kiitollinen ja haluan tehdä töitä sen eteen, että lapsillani on samat mahdollisuudet.

Valtioneuvoston viestintäjohtaja Markku Mantila, joka johtaa Suomen iskuryhmää informaatio-operaatiota vastaan sanoo näin:

”Hyvä peruskoulu ja peruskoulun opettaja on se ensimmäinen puolustuslinja informaatiovaikuttamista kohtaan. Mitä sivistyneempää porukkaa meillä Suomessa on, sitä vaikeampi meitä on huijata:”

En voisi olla enempää samaa mieltä. Pidetään huolta meidän kouluista ja sivistyksestä!

Kuvassa kappale kaunista Suomen aamulenkillä. Tästä vapaasta maasta kannattaa pitää hyvää huolta! Suomi

 

 

Sunnuntairaportti osa 6 – Maksuton toisen asteen koulutus ja miten se tehdään!

Helsingin valtuusot päätti eilen tarjota tulevaisuudessa kuntalaisille maksuttoman toisen asteen koulutuksen. Periaate on hyvä asia tärkeä. Esim lukiolaiselle oppimateriaalit maksavat tällä hetkellä n 2500€ lukion aikana. Se on monelle liian paljon. Maksuttomuus on siis tärkeä asia myös koulutuksen tasa-arvon kannalta.

Jos kunnat vaan yksi toisensa jälkeen ilmoittavat maksavansa toisen asteen oppimateriaalit, laskusta tulee valtava ja opetusvirastojen ovien eteen ilmestyy konsulttijono helpon rahan toivossa. Meidän ei kannata luoda helppoa rahastuskeinoa vaan miettiä, voisiko maksuttomuuden toteuttaa paremmin ja samalla vähentää kustannuksia. Kyllä voi! Tässä on minun ehdotukseni. Käytän esimerkkinä lukiokoulutusta, koska tunnen sen hyvin.

Suomessa on n 100 000 lukiolaista. Jos jokaiselle ostetaan oppimateriaalit nykyisiltä toimijoilta, kolmen vuoden lasku olisi 250 000 000 kolmelta vuodelta l. reilu 80 miljoonaa vuodessa. Se on aika paljon. Pelkästään kotikaupungissani Vantaalla 3 500 000€/vuosi. Voisiko tuon rahan käyttää tehokkaammin ja niin, että kaikki hyötyisivät. Kyllä voi ja tässä on ehdotukseni.

Noilla miljoonilla voisimme helposti tehdä avoimen digitaalisen oppimisympäristön, josta kaikkien kurssien sisällöt löytyvät laadukkaassa muodossa. Kirjan sijasta voisimme käyttää esim. Kindle-tyyppistä  silmiä rasittamatonta ja edullista lukulaitetta. Kirjoittamisen ja kynän käyttämisen edut oppimisessa ovat tutkimusten mukaan kiistattomat. Voisimme hyvin lisätä vihkotyöskentelyä ja kynänkäyttöä nykytasosta. Karttojen, kaavojen, diagrammien piirtäminen ja kynällä kirjoittaminen ovat tehokkaimpia tapoja oppia ja ne ovat valitettavasti jääneet keskinkertaisen digihuuman jalkoihin. Yhdistetään siis digitaalisuuden ja käsillä tekemisen hyvät puolet ja karsitaan pois turhat ja tehottomat menetelmät. Peruspaketti olisi siinä mutta rahaa ei ole vielä kulunut kuin murto-osa tuosta kakusta, mennään siis eteenpäinJ

Oppimisympäristöihin voisimme lisätä videomuotoisia virtuaalitunteja, joiden pitäjät ovat oman alansa parhaita asiantuntijoita ja innostavia opettajia. Virtuaalitunteja voidaan käyttää kaikissa aineissa varsinkin uusien jaksojen alussa motivoimaan oppilaita ja vastaamaan kysymykseen, miksi tätä pitää opiskella. Kysymys on täysin oikeutettu ja ansaitsee hyvän vastauksen. Varsinkin, kun koulu nykyään kilpailee oppilaiden ajasta ja mielenkiinnosta vaikka minkälaisten koukuttavien ilmiöiden kanssa. Jos Rovion koodari kertoo, mihin matematiikkaa tarvitaan tai suurlähettiläs kertoo historian ja yhteiskuntaopin tärkeydestä, Esko Valtaoja tähtitieteestä ja Sixten Korkman taloudesta, voidaan opiskelussa päästä aivan uudenlaiselle mielekkyyden tasolle. Kun tämä yhdistettäisiin uudessa opetussuunnitelmassakin keskeisessä roolissa olevaan ilmiölähtöisyyteen, meillä voisi olla koulut pullollaan innokkaita oppijoita.

Paketti voitaisiin toteuttaa yhdessä kirjastojen kanssa. Kansallinen digitaalinen tietopankki, jonne jokaisella suomalaisella on vapaa pääsy esim. kirjastokortin avulla. Myös opettajan oppaat, erityisopetuksen materiaalit(esim. lukivaikeuksien kuntouttaminen, testit) olisivat kaikkien saatavilla. Tämä mahdollistaisi pidemmälle menevän oppimisen oppilaan omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Samoin erityistä tukea tarvitseville oppilaille ja heidän lähipiirin aikuisille laadukkaan opetusmateriaalin helppo saatavuus, mahdollistaisi tukitoimia, johon pelkällä koululla ei välttämättä ole resursseja. Kodin rooli on hyvin merkittävä, kun kuntoutetaan lukemisen, kirjoittamisen ja puhumisen vaikeuksia. Usein vain työkalut puuttuu tai ne on piilotettu byrokratian taakse. Opettajat voisivat myös lisätä palveluun omia materiaalejaan hyväksi kokemiaan käytäntöjä. Yhteisöllistä avoimen lähdekoodin kaltaista kehittämistä siis.

Vastustusta varmasti tulee esim. kustannusyhtiöiden ja ammattiliittojen puolelta. Suomalaisten lasten tulevaisuutta ja oppimisen edellytyksiä ei kuitenkaan kannata uhrata saavutettujen etujen alttarille.

Mikään näistä uudistuksista ei vähennä kouluissa toimivien opettajien tarvetta. Lapset tarvitsevat elämäänsä ihan oikeita lihaa ja verta olevia kasvattajia, jotka osaavat ohjata heitä yhä monimutkaisemmassa maailmassa.

 

 

Sunnuntairaportti suoraan Istanbulista, osa 5

Olen halunnut kokea Konstantinopolin siitä asti, kun luin aikanaan Waltarin Johannes Angeloksen, Mikael Karvajalan ja Yksinäisen miehen junan. Tämä on ehkä ihmeellisin kaupunki, jossa olen käynyt. Vahva suositus! Kuva on Hagia Sofiasta, johon koko paikan henki ja historia tavallaan tiivistyy. Se rakennettiin ensin kirkoksi vuonna 537 ja 900 vuotta myöhemmin muutettiin moskeijaksi. Nyt paikka toimii museona ja päräyttää ainakin minun tajuntaa. Kuvassa näkyy kristillinen kattomaalaus islamin symbolien keskellä ja niin on hyvä! Ottomaanien valtakunta olikin aikoinaan melkoinen kulttuurien ja uskontojen sekamelska. Edistyksellinen paikka, jonka menestys perustui pitkälti suvaitsevaisuuteen muita uskontoja kohtaa. Myös tiede ja bisnes kukoistivat, kun taas Euroopan kehitystä jarrutti fanaattinen uskonnollisuus. Tämä oli johdanto! Nyt vähän asiaa:

 1. Uskonnonopetuksesta

Minusta Suomen tulisi luopua nykyisestä uskonnonopetuksesta ja siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen, joka olisi neutraali yhdistelmä uskontojen historiaa, periaatteita ja nykyiseen elämänkatsomustietoon liittyviä aiheita kuten etiikkaa. On täysin järjetöntä jakaa lapsia ryhmiin uskontojen mukaan ja korostaa erilaisuutta todella konkreettisella tavalla. Koulun tehtävä on lisätä ymmärrystä myös toisia uskontoja ja kulttuureja kohtaan. Nykyinen systeemi ei sitä tee ja on kaiken lisäksi kallis, kun jokainen uskollinen ryhmä tarvitsee omat opettajansa, joilla ei aina ole minkäänlaista pätevyyttä tehtäväänsä. Muutenkin uskonnot ja valtio tulee pitää erossa toisistaan. Yhteiskunnallisia päätöksiä ei voi tänä päivänä tehdä pyhiä tekstejä lukemalla. Terveisiä myös Timo Soinille!

 1. Lapsista ja kulttuurista

Osallistumme parhaillaan kansainväliselle lasten ja nuorten elokuvafestivaalille Istanbulissa. Tapahtuman teemana on kasvattaa lapsista hyviä rauhaa rakastavia ihmisiä, jotka ajattelevat kriittisesti. Se on hieno tavoite!

Gandhi sano joskus jotenkin näin: ”Jos me haluamme pysyvää rauhaa, niin se pitää aloittaa lasten kasvattamisesta”. Olen samaa mieltä. Maailma tarvitsee hyviä ja avarakatseisia ihmisiä, jotka ajattelevat omilla aivoillaan. Se on paras keino taistella viholliskuvilla pelaavaa populismia ja nationalismia vastaan, jotka ovat se tavallisin tie sotaan ja konflikteihin. Taiteella, koululla ja kulttuurilla on tässä suuri merkitys. Kaadetaan aidat, rikotaan kuplat ja opitaan toisiltamme! Peace

#meollaan1

Sunnuntairaportti osa 4 -Tällä kertaa vuorossa pelkästään hyviä uutisia! Jos on tahtoa, niin ratkaisut kyllä löytyvät!

 1. Suomessa on kehitetty uuden polven aurinkokenno, joka pystyy tuottamaan sähköä jopa talvipäivinä. Kenno on matkalla kohti teollista tuotantoa. Asiantuntijoiden mukaan aurinkokennojen hinnat tulevat lähiaikoina laskemaan merkittävästi.
 2. Tuulivoima ennätystuloksiin
 • Tuulivoima on noussut omille siivilleen ja on uusien tutkimuksien mukaan edullisin tapa tuottaa sähkö tänä päivänä. Esim. Vattenfallin juuri rakentama tuulivoimala Skotlannin rannikolla on teholtaan n. 9 megawattia. Koko 10 voimalan puisto samassa paikassa tuottaa tarpeeksi energiaa 80 000 ihmisen tarpeisiin. Tämä riittäisi esim. Porin asukkaille. Tulevaisuus on tuulen ja auringon!
 1. Valtava viiden vuoden ajan kehitetty meriroskakeräin on laskettu vesille ja se on matkalla kohti Tyynenmeren jätepyörrettä. Sen on tarkoitus kerätä ensimmäisen vuoden aikana n 50 tonnia muovia merestä.
 2. Vantaalle tulee maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille. Tätä olemme ajaneet myös Vihreällä ryhmällä ja päätös tehtiin hyvässä yhteistyössä muiden puolueiden kanssa.
 3. Euroopan parlamentti äänesti tekijänoikeusdirektiivistä ja hyväksyi esityksen selkein luvuin. Tämä tarkoittaa, että tekijöillä on tulevaisuudessa paremmat mahdollisuudet saada korvausta tehdystä työstä. Google ja FB yrittivät tietenkin kampittaa direktiiviä. Pienet siis voittivat isot!
 4. Tehdään juuri valtuustolla kaupungin ensi vuoden budjettia ja on ilo todeta, että Vantaalla menee talouden ja työllisyyden puolesta todella hyvin!
 5. Suomen ilma on maailman puhtainta(WHO). Sitä ei kannata tuhota hakkaamalla metsiä

polttoaineeksi.

Sunnuntairaportti osa 3 – Sota ja rauha

 1. Syyrian sota – miten yhden miehen asema voi olla tärkeämpi kuin miljoonien elämä?

Al-Assad ja Venäjä päättävät parhaillaan yli kolmen miljoonan siviilin kohtalosta. Päästetäänkö helvetti irti myös syyrialaisten viimeisessä turvapaikassa Idlibissä. Puoli miljoonaa ihmistä on kuollut ja 5 miljoonaa lähtenyt pakolaiseksi sen vuoksi, että yksi mies(Al Assad) saa pitää virkansa. Nurkkaan ajettu diktaattori, jolla ei ole mitään menetettävää, on maailman vaarallisin olio.

Ilman Venäjän tukea Assad ei olisi pystynyt maataan näin totaalisesti tuhoamaan. Itä-naapurillamme on vielä pitkä matka sivistysmaiden joukkoon. On surullista, että vielä vuonna 2018 pari raukkamaista äijää voi tuomita kokonaisen kansan kuolemaan ja maanpakoon.

Maailma tarvitsee voimakkaita toimijoita, joilla on rohkeutta puolustaa myös ihmiselämää! YK ja EU ovat kriisissä mutta niitä tarvitaan enemmän kuin koskaan ratkaisemaan maailman ongelmia.

 1. Suomen sisällissota ja vihapuhe

Katsoin uuden Julma maa – dokumentin Suomen sisällissodasta. Kyseessä on todella pysäyttävä kuvaus siitä, miten puhe muuttuu vihaksi ja viha väkivallaksi. Sama kaava on ollut kaikissa tuhoisimmissa sisällissodissa. Valheet ja vihapuhe saavat mielet kuohumaan ja hakemaan kostoa ja sovitusta jonkun jossain jollekin tekemästä vääryydestä. Shemnizin mellakat viimeisimpänä esimerkkinä. Pitää muistaa tämä, kun seuraavan kerran näkee täällä somessa jotain, joka saa verenpaineen nousemaan ja kysyä itseltään muutama kysymys. Kuka tämän on jakanut ja miksi? Kuka hyötyy, jos yhdyn huutokuoroon ja painan ”Jaa”-nappulaa?

 1. Suomi rauhan rakentamisen suurvalta

Suomi voi olla kokoaan suurempi globaali vaikuttaja turvallisemman maailman rakentamisessa, rauhan rakentamisen ja diplomatian suurvalta. Meillä on hyvät kortit siinä pelissä. Sopivan neutraali, luotettava ja turvallinen maa idän ja lännen välissä. Nato-korttikin on tehokas niin kauan, kun sen pitää kädessä. Sitä ei kannata vielä pelata

 

 

sunnuntairaportti osa 2

 1. Saksan mellakat, natsit, oman käden oikeus ja koulukiusaaminen.

Suomalaisten populistien puheissa natsien ja äärioikeiston vastustaminen kuvataan usein jonkinlaisena ääriliikehdintänä. Minusta on aika maltillista vastustaa jengiä, joka haluaa käytännössä tuhota koko yhteiskuntamme ja tuoda tilalle väkivaltaisen rotuoppeihin perustuvan diktatuurin. Kuvitellaan maailma, jota johtaisi koulukiusaajat ilman, että kukaan puuttuu peliin. Ikinä ei tietäisi, kuka olisi riittävän erilainen seuraavaksi silmätikuksi. Peli kannattaa viheltää poikki nyt, kun se vielä on mahdollista. Saksan tapahtumat näyttävät sen, että äärioikeiston terrori on ihan todellinen uhka ja sitä pitää vastustaa niin kuin kaikkea muutakin terroria.

Sitten yksi esimerkki meidän naapurustosta:

Meidänkin alueella liikkuu aktiivinen saunanatsi(vähän niin kuin saunatonttu muttei yhtä söpö), joka on erikoistunut liimaamaan monikulttuurisuuden haitallisista vaikutuksista lapsiin varoittavia tarroja lasten koulumatkan varrelle. Vaikka natseilu on naurettavaa, vähä-älyistä ja lapsellista toimintaa, niin tuo pistää vihaksi. Lapsemme kaveripiirissä on vaikka minkä väristä ja näköistä porukkaa. Se että lapsia kehoitetaan kiinnittämään huomiota erilaisuuteen ja suorastaan yllytetään väkivaltaan ja muuhun kiusaamiseen on todella vastenmielistä ja raukkamaista puuhaa, jonka jäljet johtaa valitettavasti jossain määrin poliittisen ravintoketjun huipulle. Jussi Halla-aho ja perussuomalaiset hyysäävät edelleen noita järjestöjä eivätkä halua selkeästi tuomita heidän toimintaa. Tällä viikolla puolueen jäseniä marssi Turussa äärioikeiston kulkueessa eikä puheenjohtaja halunnut ottaa asiaan selkeää kantaa. Perussuomalaisilla ei ole varaa puhua sanallakaan koulukiusaamisesta ennen kuin he tekevät selkeän pesäeron rasismiin ja äärioikeistoon.

Aina ei tule ajatelleeksi, että rasististen sisältöjen jakaminen tai hiljainenkin hyväksyntä vaikuttaa lastemme arkeen ja antaa kasvualustaa kiusaamiselle ja syrjinnälle yhteiskuntamme pienimpien keskuudessa. Jotenkin nuo järjestö yrittävät vielä liittää jonkinlaista miehistä symboliikkaa toimintaansa? Mistä lähtien heikompien ja pienempien kiusaaminen on ollut miehistä toimintaa? Tuonkin energian voisi käyttää tekemällä jotain hyödyllistä kotimaansa eteen.

Ps. Maahanmuutosta ja sen ongelmista pitää puhua suoraan ja tosiasioihin perustuen. Rasismiin ja syrjintään meillä ei ole yksinkertaisesti varaa eikä niiden avulla ratkaista yhtään ongelmaa.

 1. Leikkaamisen psykologia – Miten romuttaa suomalainen koulutus ja poistua vihellellen paikalta.

Hallituskauden alussa leikataan moottorisahalla ja vaalien alla laitetaan muumilaastari ja puhalletaan pipiin. Näin se leikkauspsykologia toimii.

Nykyinen hallitus on leikannut opetuksen ja tutkimuksen määrärahoja melkein miljardin. Puhumattakaan kulttuurista. Nyt vaalien alla annetaan muutama miljoona ja paistatettaan voittajina tiedotustilaisuudessa. Aika härskia!

 1. Heinäveden grafiittikaivos ja Pohjolan Kongo
 • Heinävedelle puuhataan grafiittikaivosta, jonka pelätään tuhoavan kansallismaiseman, matkailuelinkeinon ja arvokkaan ympäristön. Vastineeksi saadaan 30-40 työpaikkaa. Aika halvalla menee. Kaivoslaki kaipaa pikaista uudistamista. Suomalainen yhteiskunta ei juuri hyödy maaperänsä aarteista mutta joutuu maksamaan ympäristötuhojen seuraukset. Meillä on maaperä pullollaan arvokkaita mineeraaleja, joista saatava taloudellinen hyöty karkaa liian usein monikansallisten yhtiöiden taskuihin. Suomi on pohjolan Kongo kaivoslakinsa puolesta. Meiltä puuttuu kokonaan kaivosrojaltivero, jota käytetään lähes kaikissa kehittyneissä kaivosmaissa. Kohtuullinen verotus ei ole investoitien este ja auttaa meitä rahoittamaan hyvinvointiyhteiskuntaa. Aarteistaan ei kannata luopua liian halvalla.
 • Tämä asia pitää muuttaa seuraavalla hallituskaudella.

Sunnuntairaportti osa 1

 1. Pääministerin vihervasemmistokommenteista! Olen ihan ylpeä vihreydestäni ja vasemmistolaisista juuristani vaikken ihan vasemmistolaiseksi itseäni luekaan. Mutta onhan se ongelmallista, kun aika erilaisia asioita laitetaan samaan nippuun ilman isompaa miettimistä. Ihmisten lokerointi on älyllisesti laiskaa eikä varsinkaan päällikkötason pitäisi sellaiseen alentua. Nyt meni sen verran pahasti pieleen, että laukaus osui pääministerin omaan nilkkaan. Sipilä tekee hyvää vaalityötä vihreille ja vasemmistolle. Hyvä Juha! You are my man(and I’m your lady).
 1. Kasvisruokaa armeijalle!

Minusta tuntuu, että hyväkuntoinen armeija marssii paremmin kuin huonokuntoinen. Ilmastonmuutos on tällä hetkellä suurin uhka Suomelle. Onkin oikein hyvä, että armeijammekin taistelee sitä vastaan. Ja nythän siis puhutaan yhdestä kasvisruokapäivästäJ

Vaalit tulossa ja puolustusministeri ja hänen poliittinen tulevaisuutensa sinertää sen verran pahasti, että kannattaisi kokeilla kasvisruokapäivää.

 1. Sisäilma ja julkinen rakentaminen

Orimattilassa kaksi vuotta sitten rakennettu koulu suljetaan sisäilmaongelmien vuoksi. Kosteutta ja mikrobeja. Tämä alkaa olla jo kansallisen hätätilan arvoinen asia. Ihmisten terveys ja kansallisomaisuus katoaa märkään betoniin.

 1. Ilmastonmuutos

Maailman vahvin merijää on sulanut Grönlannissa! Nyt pitää viimeistenkin herätä siihen, että ilmastonmuutos on koko ihmiskunnan suurin kysymys, joka pitää ratkaista nyt! # meollaan1

Share This: