Sivistyksen suurvalta

Minulle sivistyksen suurvalta tarkoittaa koulutuksen lisäksi tasa-arvoa ja huolehtimista kodistamme maapallosta ja sen asukkaista. Se tarkoittaa sitä, että pystymme katsomaan tätä hetkeä kauemmas ja tekemään päätöksiä, jotka mahdollistavat hyvän elämän myös jälkipolville. Hetkellinen voitontavoittelu tai paine tehdä leikkauksia ei saa tarkoittaa sitä, että tulevat sukupolvet joutuvat kärsimään valinnoistamme.

Maapallokerho
Maapallo on kotimme ja meidän tulee pitää siitä hyvää huolta. Oikeastaan olemme jo tilanteessa, jossa meidän pitää pelastaa se. Suomen ja koko ihmiskunnan suurin kysymys on, miten pysäytämme ilmastonmuutoksen ja turvaamme tulevaisuuden lapsillemme. Ensimmäistä kertaa historiamme aikana meillä on käsissämme haaste, jonka ratkaisemisesta riippuu kaikki muu. Me tarvitsemme globaalin kansojen liikkeen, jossa kaikki ovat mukana, päättäjät, yritykset ja kansalaiset. Nyt on aika tehdä sekä pieniä että suuria tekoja. Myös arkemme asiat kuten ruoka, vaatteet, liikkuminen ja asuminen antavat meille mahdollisuuksia vaikuttaa. Pienistä puroista syntyy suuri virta.

Tasa-arvo on menestyksen edellytys
Tasa-arvo on koko yhteiskuntamme perusta ja se on kirjattu vahvasti perustuslakiimme. Jos jokainen meistä saa olla paras versio itsestämme ilman syrjintää tai vähättelyä, yhteiskuntamme voi hyvin. Hyväksyntä, arvostus ja osallisuus ovat hyvä ja halpa keino lisätä hyvinvointia ja saada jokainen mukaan tekemään maailman parasta yhteiskuntaa. Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa rasismiin tai minkäänlaiseen syrjintään, jos haluamme menestyä.

Koulutus kunniaan
Olen ollut mukana lukuisissa kansainvälisissä kouluun liittyvissä projekteissa ja ulkomaiset kollegat ihmettelevät aina samaa. Miksi suomalainen koulu on niin hyvä? Vastaukseni on:
1. Koulutus on ilmaista ja peruskoulu on kaikille sama. Jokaisella on mahdollisuus päästä niin pitkälle, kuin motivaatio ja taidot riittävät.
2. Opettajan ammatin ja koulutuksen arvostus
3. Lähikouluperiaate peruskoulussa. Lähin koulu on paras. Tällä ehkäistään myös eriarvoistumista
Koulutusjärjestelmämme on edelleen yksi maailman parhaista ja tämä hallituskausi on näyttänyt, että sitä pitää myös puolustaa. Yliopistoihin ja erityisesti ammatilliseen koulutukseen kohdistuneet leikkaukset ovat olleet mittakaavaltaan liian suuria ja tuhoisia. Puheet koulutuksen tärkeydestä ovat vain puheita, jos resursseja jatkuvasti leikataan. Raha on konkretisoitunutta arvostusta. Laadukas koulutus ja varhaiskasvatus ovat tutkimustenkin mukaan sekä tuottavia että yhteiskuntaamme parantavia investointeja. Vain hullu säästää koulutuksesta!

Kulttuuri on Suomen sydän ja se on kultainen
Kulttuurilla ja taiteella on ollut merkittävä rooli Suomen historiassa ja nykypäivässä. Tuskin koko maatamme olisi ilman taiteilijoidemme panosta. Taide ja kulttuuri rakentaa identiteettiämme ja antaa sisällön sanalle Suomi. Se on myös merkittävä osa koulutustamme ja kasvatustamme. Musiikki, kuvataide ja urheilu ovat osa hyvää elämää ja kasvamista paremmiksi ihmisiksi. Kulttuuri- ja luovat alat ovat Suomessa bkt:lla(3.5%)a mitattuna suurempia kuin maatalous tai vaikka elintarviketeollisuus ja niillä on suuri kansantaloudellinen merkitys. Pelkästään kotimaisen musiikkialan kokonaisarvo oli viime vuonna 930,2 miljoonaa euroa ja vienti kasvoi vuodessa 30%. Silti olemme jäljessä muuta läntistä Eurooppaa. Kasvunvaraa siis on ja alan vientipotentiaali on suuri. Silti kulttuurista on leikattu jo useamman hallituskauden ajan. Nyt on aika tehdä satsauksia ja varmistaa, että kulttuurielämä voi hyvin ja kehittyy myös tulevaisuudessa.

Pidä huolta
Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut ovat huolenpitoa ja kuuluvat sivistysvaltioon. Vaikka markkinat hoitavat monet asiat kuntia ja valtioita tehokkaammin, niitä ei kannata päästää kuskin paikalle terveyspalveluissa tai koulutuksessa. Sote- ja maakuntauudistus onkin ollut erityisesti Kokoomuksen ajaman markkinamallin suhteen todella surullinen näytelmä, jossa poliittiset lehmänkaupat ovat menneet suomalaisten tarpeiden edelle. Olisi todella surullista, jos terveyspalvelumme päätyisivät monikansallisten sijoitusyhtiöiden omistukseen ja verorahamme veroparatiiseihin. Julkinen terveydenhuoltojärjestelmämme on tutkitusti laadukas ja kustannustehokas. Parannettavaakin on ja meillä on yksi ongelma ylitse muiden ja se on ensimmäinen lääkärille pääsy sairastuessa. Jonot ovat olleet monin paikoin kohtuuttoman pitkät. Nopea pääsy lääkärille tehostaa hoitoa sekä säästää aikaa ja rahaa. Tämä voitaisiin korjata ilman valtavaa sote-mullistusta yksinkertaisesti lisäämällä lääkäreiden määrää. Sairaanhoidon hallinnon emeritusprofessori Martti Kekomäen mukaan tähän riittäisi n. tuhat lääkäriä lisää ja se maksaisi n 100 miljoonaa euroa vuodessa. Se on pikkusumma verrattuna nykyisen sote-uudistuksen kustannuksiin, joiden pelkkä valmistelu on jo tähän mennessä maksanut moninkertaisesti ilman konkreettisia tuloksia.

Myös sosiaaliturvajärjestelmämme kaipaa uudistamista. Riittävä ja joustava perusturva elämän eri tilanteissa auttaa pitämään kaikki mukana ja ehkäisee syrjäytymistä. Perustulo ja tasa-arvoinen perhevapaauudistus ovat keinoja tehdä yhteiskunnastamme kannustavampi ja oikeudenmukaisempi. Eriarvoisuus ja myös liian suuret tuloerot ovat useiden taloustieteilijöiden ja mm OECD:n mukaan myös talouskasvun este. Meillä ei ole varaa köyhyyteen!

Maailma tarvitsee ratkaisuja ja innovaatioita. Jos pystymme niitä tarjoamaan, voimme samalla myös turvata hyvinvointiyhteiskunnan perustan. Sivistys on uusi öljy!
Suomi voi olla edelläkävijä. Sivistyksen suurvalta, joka näyttää tietä muille.

Share This: